herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej słupowej w miejsce obecnie istniejącej na1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr:obręb nr 1 w Goleniowie: 64/2,66,40/2, część 124 ( poza częścią działki nr 124 obręb nr 6 w Goleniowie : 1/1, 2,obręb Modrzewie : 1086/22, 1090/14, 1090/51.budowę sieci kablowej rozdzielczej 0,4 kV na terenie działki nr 1090/14 ,

 

WPNS.6733.85.2012.KB Goleniów, dnia 18 października 2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 jednolity tekst ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :

 1. budowę stacji transformatorowej słupowej w miejsce obecnie istniejącej na

  terenie działki nr 1090/14 obręb geodezyjny Modrzewie,

 2. budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr:

  - obręb nr 1 w Goleniowie: 64/2,66,40/2, część 124 ( poza częścią działki nr 124

  objętą aktualnym planem zagospodarowania – oznaczona na załączniku

  mapowym ),

  - obręb nr 6 w Goleniowie : 1/1, 2,

  - obręb Modrzewie : 1086/22, 1090/14, 1090/5,

 3. budowę sieci kablowej rozdzielczej 0,4 kV na terenie działki nr 1090/14

  położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie .

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 18-10-2012 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 18-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2012 15:20