Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się, o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącejzmiany decyzji Nr 32/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 120 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, obręb geodezyjny Danowo. Zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki (tj. działki nr 398/2 obręb geodezyjny Danowo)

WPNS.6220.27.2015.JC

 

                                                                                                                                                                                                                                          Goleniów, dnia   24 marca 2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy zmiany decyzji Nr 32/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej                w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo – Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 120 obręb geodezyjny Budno, 74/5,  280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, obręb geodezyjny Danowo. Zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki (tj. działki nr 398/2 obręb geodezyjny Danowo).

 

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się, że w związku z koniecznością uzupełnienia przez wnioskodawcę informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji sporządzonej dla w/w przedsięwzięcia, postanowienie dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zostanie wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do tut. Organu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w przedmiotowej sprawie.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 tekst jednolity)              w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w Dano wie, Budnie i Podańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

Strony mogą zapoznać się z dokumentami niniejszej sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206)        w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-03-2016 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 25-03-2016 11:42