herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie w sprawie wydania dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Szkolnej w Goleniowie wraz z ciągami komunikacyjnymi i budową infrastruktury technicznej i oświetleniem ulicznym , przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb nr 5 w Goleniowie