herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Gminne Biuro Spisowe w Goleniowie ogłasza nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

W dniach  od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie  się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe w Goleniowie rozpoczęło nabór kandydatów na rachmistrzów  , którzy na terenie gminy i miasta Goleniów będą realizować zadania spisowe.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAC NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat
2. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie
3. Powinien zamieszkiwać lub pracować albo pobierać naukę na terenie gminy Goleniów
4. Musi być osobą w pełni dyspozycyjną, asertywną, łatwo nawiązującą kontakt, wzbudzającą zaufanie i potrafiącą radzić sobie w stresujących sytuacjach.
5. Powinien cechować się obowiązkowością, rzetelnością, starannością i umiejętnością organizacji pracy własnej.
6. Wymagane jest, aby rachmistrz posiadał zdolność obsługi komputera, był obeznany z funkcjonowaniem GPS i telefonów komórkowych

TERMINY:

- w dniach od  31.01.  do  02.02.2011r. odbędą się szkolenia dla rachmistrzów, miejsce – Urząd Statystyczny w Szczecinie
- w dniach od 01.03. do 17.03.2011r. rachmistrze będą realizować obchód przedspisowy, miejsce – gmina i miasto Goleniów
- w dniach 06.04.2011r. lub 07.04.2011r. odbędzie się odprawa przedspisowa, miejsce – UGiM Goleniów (GBS)
- w dniach od 08.04. do 30.06.2011r. Spis powszechny ludności i mieszkań realizowany przez rachmistrzów w terenie (metoda CAPI)


TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW:

1. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia  udziału w szkoleniu z zakresu metodologii organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held.
2. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3. Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Goleniowie po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4. Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy  zawartej z Urzędem Statystycznym w Szczecinie
5. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pisemny wniosek , którego wzór można pobrać z niniejszego ogłoszenia
2. Kserokopię świadectwa ukończenia co najmniej szkoły średniej
3. Kserokopię dowodu osobistego
4. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Pisemny wniosek wraz z załącznikami należy składać w:
Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w Biurze Obsługi Interesanta lub bezpośrednio w pok. 004 tut. Urzędu w terminie do 15 grudnia 2010r.


INNE INFORMACJE:

1. Etapy naboru to:
- sprawdzanie ofert pod względem formalnym
- rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową         lub telefonicznie
3. Dodatkowych informacji dotyczących naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pok. 004 tut. Urzędu lub pod numerem tel.: (091) 46-98-245.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 08-12-2010 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 09:22