herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE

 

Goleniów, dnia 05 sierpnia 2010r.


WAOŚ.AM-7625/15/2010

 

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Miękowo” w miejscowości Miękowo, gmina Goleniów, dz. nr 21/2 i nr 21/6”.


W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.


Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 24-08-2010 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 24-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2010 14:28