Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie


Zarządzenie Nr 247/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 22 września 2017 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 163/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym zarządzeniem Nr 46/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 7 po pkt 15 dodaje się pkt 16, 17 i 18 w brzmieniu:

„16) Inspektora ds. komunikacji społecznej,

17) Inspektora ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym,

18) Inspektora ds. polityki społecznej.”;

2) w § 9 w ust. 4 po pkt 12 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

„13) Inspektor ds. komunikacji społecznej - KS,

14) Inspektor ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym -PP,

15) Inspektor ds. polityki społecznej - PS.”;

3) po § 31 dodaje się § 311 , § 312 i § 313 w brzmieniu:

„§ 311 Do zadań Inspektora ds. komunikacji społecznej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja systemu komunikacji społecznej,

2) przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej Gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych,

3) monitorowanie i analiza publikacji o Gminie zamieszczanych w środkach masowego przekazu,

4) reagowanie na informacje medialne dotyczące Burmistrza i podporządkowanych jednostek organizacyjnych,

5) organizowanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Burmistrza,

6) informowanie opinii społecznej o pracach Burmistrza oraz podejmowanych decyzjach dotyczących Gminy,

7) organizowanie i obsługa konferencji prasowych Burmistrza,

8) obsługa medialna wydarzeń i imprez gminnych, sporządzanie informacji na stronie internetowej Gminy,

9) gromadzenie zbiorów informacji i dokumentacji fotograficznej wydarzeń i imprez gminnych,

10) współudział w opracowywaniu harmonogramów spotkań Burmistrza oraz harmonogramu wizytacji oficjalnych delegacji przebywających na terenie Gminy,

11) reprezentowanie, w miarę potrzeby, Burmistrza na spotkaniach i podczas oficjalnych wizyt,

12) zarządzanie i nadzór redakcyjny strony internetowej Gminy oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Administracji i Spraw Społecznych.”;

„§ 31 2 Do zadań Inspektora ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym należy w szczególności:

1) obsługa inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w tym:

a) pozyskiwanie nowych inwestorów, krajowych i zagranicznych, zainteresowanych działalnością w GPP,

b) obsługa inwestorów w GPP,

c) rozwijanie możliwości inwestycyjnych GPP oraz poszukiwanie środków zewnętrznych na ten cel,

2) promocja potencjału inwestycyjnego Goleniowa i GPP:

a) aktualizacja materiałów informacyjno - promocyjnych i ich dystrybucja do odpowiednich instytucji,

b) realizacja serwisu internetowego GPP,

c) pozyskiwanie środków zewnętrznych na ww. działania,

3) rozwijanie goleniowskiej oferty inwestycyjnej:

a) stwarzanie warunków do budowy przez deweloperów w GPP hal pod wynajem dla przyszłych inwestorów,

b) współpraca z innymi podmiotami na terenie Gminy w zakresie działań związanych z budową w GPP Zakładu Aktywizacji Zawodowej,

4) bieżąca koordynacja współpracy podmiotów działających na terenie GPP z Gminą.”;

„§ 313 Do zadań Inspektora ds. polityki społecznej należy w szczególności:

1) koordynowanie działań w zakresie projektowania, uruchomienia i organizacji Zakładu Aktywizacji Zawodowej,

2) pozyskiwanie środków zewnętrznych na ww. działania,

3) stwarzanie warunków do przygotowania osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku, a także pomoc w realizacji samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.”.

6) graficzny schemat organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do Regulaminu otrzymuje nową treść stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 26-09-2017 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2017 10:02