herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenie Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska w dniu 17.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-11 14:03:23
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 Elżbieta Milewska 2018-09-11 07:49:50
Uchwała Nr XLVI/563/18 w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:12:42
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód objętych zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Karolina Lasocka 2018-09-10 15:12:24
Uchwała Nr XLVI/562/18 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:12:16
Uchwała Nr XLVI/561/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:11:56
Uchwała Nr XLVI/560/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:11:28
Uchwała Nr XLVI/559/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:10:38
Uchwała Nr XLVI/558/18 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej zasiadania przez Burmistrza Gminy Goleniów w organie Fundacji "Akademia Sztuki" Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:10:06
Uchwała Nr XLVI/557/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:09:26
Uchwała Nr XLVI/556/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na radnego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:09:01
Uchwała Nr XLVI/555/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:08:37
Uchwała Nr XLVI/554/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:08:12
Uchwała Nr XLVI/553/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:07:48
Uchwała Nr XLVI/552/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:07:02
Uchwała Nr XLVI/551/18 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła w miejscowości Miękowo p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:06:38
Uchwała Nr XLVI/550/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:06:11
Uchwała Nr XLVI/549/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach: Słowackiego, Szczecińskiej, Zielonej Drodze i przy Placu Bramy Wolińskiej, z tym samym podmiotem na kolejny okres oraz na oddanie w użyczenie tych nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:05:35
Uchwała Nr XLVI/548/18 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Kliniska Wielkie z siedzibą w Kliniskach Wielkich Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:05:04
Uchwała Nr XLVI/547/18 w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy Arkadiusz Sell 2018-09-10 15:03:55
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Kamila Janiszewska 2018-09-10 14:43:47
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Kamila Janiszewska 2018-09-10 14:43:33
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-10 14:15:28
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-10 14:14:57
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-09-10 13:42:47
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 54/7 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. Kamila Buksik 2018-09-10 09:22:32
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-09-10 09:05:46
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-09-10 09:05:18
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 września 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-10 08:52:29
Zarządzenie nr 227/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-09-07 15:09:12
Zarządzenie nr 227/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-09-07 15:08:21
Zarządzenie nr 229/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-09-07 13:35:35
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Ewelina Jarmoła 2018-09-07 12:16:42
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Ewelina Jarmoła 2018-09-07 12:16:23
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Kamila Buksik 2018-09-07 11:40:51
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Burmistrza Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2018-09-07 11:16:37
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Burmistrza Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2018-09-07 11:16:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 86/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie i 312/12 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. Kamila Buksik 2018-09-07 10:08:44
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 12.09.2018 r.-10.10.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-07 09:17:26
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie systemu dofinansowania przez Gminę Goleniów opieki nad dziećmi do lat 3 Grzegorz Matławski 2018-09-07 09:03:58