Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
1025 Justyna Miturska 2022-01-12 14:47:07
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2022-01-12 14:47:02
1036 Justyna Miturska 2022-01-12 14:46:15
Gręblicki Marcin Justyna Miturska 2022-01-12 14:46:07
1025 Justyna Miturska 2022-01-12 14:45:24
1036 Justyna Miturska 2022-01-12 14:45:08
Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/5 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów, na środowisko Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 14:24:43
Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/5 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów, na środowisko Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 14:23:15
Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                               o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/2 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 14:16:15
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Edyta Guzikiewicz 2022-01-12 13:46:29
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Edyta Guzikiewicz 2022-01-12 13:45:49
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2022-01-12 13:45:07
Obwieszczenie - o   wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania   przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna na środowisko          Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 13:37:36
Obwieszczenie - o   wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania   przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna na środowisko          Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 13:36:36
Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna . Joanna Chilkiewicz 2022-01-12 13:33:00
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2022-01-12 11:36:16
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2022-01-12 11:31:28
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2022-01-12 11:28:46
Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Arkadiusz Sell 2022-01-12 11:28:30
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2022-01-11 14:42:32
1032_1033 Justyna Miturska 2022-01-11 14:41:33
1026_1028_1034 Justyna Miturska 2022-01-11 14:39:58
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2022-01-11 14:39:45
1017_1020_1022_1023 Justyna Miturska 2022-01-11 14:37:21
1026_1028_1034 Justyna Miturska 2022-01-11 14:37:11
Różański Andrzej Justyna Miturska 2022-01-11 14:32:13
1017_1020_1022_1023 Justyna Miturska 2022-01-11 14:28:59
1018 Justyna Miturska 2022-01-11 13:42:11
Różański Andrzej Justyna Miturska 2022-01-11 13:42:05
1018 Justyna Miturska 2022-01-11 13:40:51
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno Joanna Chilkiewicz 2022-01-11 10:59:02
1016 Justyna Miturska 2022-01-11 10:58:22
1019 Justyna Miturska 2022-01-11 10:58:20
Różański Andrzej Justyna Miturska 2022-01-11 10:57:22
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania,   że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 10.01.2022r.    wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      Joanna Chilkiewicz 2022-01-11 10:57:11
1019 Justyna Miturska 2022-01-11 10:55:11
1016 Justyna Miturska 2022-01-11 10:54:56
1015 Justyna Miturska 2022-01-11 10:06:45
Różański Andrzej Justyna Miturska 2022-01-11 10:06:26
1015 Justyna Miturska 2022-01-11 10:05:19