herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-07-06 13:26:57
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-07-06 13:19:34
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-06 13:13:50
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-06 13:13:11
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-07-06 10:34:06
rozliczenie otrzymanej dotacji 2018 Grzegorz Matławski 2018-07-06 08:55:27
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 04 lipca 2018 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż , Prezydent Miasta Szczecin wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dia przedsięwzięcia pn.: "Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie". Joanna Chilkiewicz 2018-07-05 15:25:59
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 domów jednorodzinnych wraz z przyłączami i infrastrukturą na terenie dz. nr 29/49 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie Joanna Chilkiewicz 2018-07-05 15:23:13
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 66, 65/4, 69 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. Kamila Buksik 2018-07-05 13:32:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : ,,Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV". Karolina Lasocka 2018-07-05 12:53:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : ,,Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV". Karolina Lasocka 2018-07-05 12:51:42
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 71/66, 90, 152, 91 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. Kamila Buksik 2018-07-05 11:45:45
obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV ( skablowanie), budowie kanału technologicznego, budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 493,371,192 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. Kamila Buksik 2018-07-05 10:52:50
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoł i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police Kamila Janiszewska 2018-07-05 09:12:19
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoł i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police Kamila Janiszewska 2018-07-05 09:12:16
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoł i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police Kamila Janiszewska 2018-07-05 09:11:56
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów- Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-07-05 09:07:13
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów- Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-07-05 09:06:07
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:59:38
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:59:34
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:59:14
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:59:01
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:58:10
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:57:34
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:57:08
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:54:50
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:53:25
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-04 14:51:44
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - lipiec 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-07-04 13:11:47
XLV uroczysta sesja Rady Miejskiej w dniu 01 lipca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:07:00
Uchwała Nr XLV/546/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Panu Manfredowi Kendziorze Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:06:47
Uchwała Nr XLV/545/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Pani Ewie Durskiej Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:06:11
Uchwała Nr XLIV/544/18 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:05:40
Uchwała Nr XLIV/543/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:05:11
Uchwała Nr XLIV/542/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykonania zadania utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:04:41
Uchwała Nr XLIV/541/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:04:12
Uchwała Nr XLIV/540/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:03:33
Uchwała Nr XLIV/539/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:02:36
Uchwała Nr XLIV/538/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-04 13:02:12
Uchwała Nr XLIV/537/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:58:30