herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Arkadiusz Sell 2019-01-08 09:01:56
Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie Arkadiusz Sell 2019-01-08 08:55:01
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2019-01-08 08:50:09
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2019-01-08 08:49:37
Uchwała Nr XIV/133/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Arkadiusz Sell 2019-01-08 08:43:59
Uchwała Nr XXXVIII/467/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie Arkadiusz Sell 2019-01-08 08:43:19
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 08 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-08 07:33:46
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 03 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-08 07:33:33
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 08 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-08 07:33:13
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 08 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-08 07:33:00
Uchwała Nr XLVI/551/18 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła w miejscowości Miękowo p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie Arkadiusz Sell 2019-01-07 14:56:13
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 08.01.2019 r. do 30.01.2019 r. Monika Jasińska 2019-01-07 14:53:17
Statut Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-01-07 13:59:01
Uchwała Nr XLVIII/567/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-01-07 13:58:48
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Arkadiusz Sell 2019-01-07 13:58:19
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2019-01-07 13:06:20
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2019-01-07 13:06:00
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - styczeń 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-07 12:12:22
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - styczeń 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-07 11:44:52
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowanie administracyjne dot. wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Goleniowa z dnia 30 kwietnia 2015r. P-15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Kamila Buksik 2019-01-07 09:59:43
Obwieszczenia Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ SZARAK Łukasz Posieczek 2019-01-04 12:32:40
Protokół Nr 01/18 z posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2018 r. Monika Jasińska 2019-01-04 11:05:29
2018 Monika Jasińska 2019-01-04 11:04:34
Wspólne posiedzenia komisji Monika Jasińska 2019-01-04 11:04:28
Protokół Nr 02/18 z 19 grudnia 2018 r. Monika Jasińska 2019-01-04 11:04:09
Protokół Nr 01/18 z 11 grudnia 2018 r. Monika Jasińska 2019-01-04 11:03:38
2018 Monika Jasińska 2019-01-04 11:03:06
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Monika Jasińska 2019-01-04 11:02:54
Komisja Rewizyjna Monika Jasińska 2019-01-04 11:02:39
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Monika Jasińska 2019-01-04 11:02:29
Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej Monika Jasińska 2019-01-04 11:02:07
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2019-01-04 11:01:47
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2019-01-04 11:01:32
Zajko Krzysztof Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:30:50
Zajko Henryk Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:27:07
Sypień Krzysztof Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:22:56
Skałecka-Włodarczyk Lucyna Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:19:44
Skakuj Mariusz Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:17:51
Rutkowski Krzysztof Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:12:40
Różański Andrzej Arkadiusz Sell 2019-01-04 10:10:25