herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2242 Monika Jasińska 2018-10-30 12:29:18
2241 Monika Jasińska 2018-10-30 12:29:06
Komisja Spr. Społ. Edukacji, Kultury i Sportu 12.09.2018 Monika Jasińska 2018-10-30 12:28:44
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 59, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV w działkach nr : 127, części 136 ( część nie objęta planem ), 146/51 oraz budowa 2 słupów linii napowietrznej w działkach nr 146/51 i 127 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-10-30 11:17:52
Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 października 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 8b/3 Agnieszka Miturska 2018-10-30 10:34:35
Zarządzenie nr 275/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Karolina Lasocka 2018-10-30 10:21:43
Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Karolina Lasocka 2018-10-30 10:20:34
- dokument usunięty Karolina Lasocka 2018-10-30 10:20:17
Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Karolina Lasocka 2018-10-30 10:19:19
Zarządzenie nr 275/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Karolina Lasocka 2018-10-30 10:18:05
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-10-30 09:41:41
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-10-30 09:40:20
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-10-30 09:40:13
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-10-30 09:40:05
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-10-30 09:39:55
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:28:49
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:28:38
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:28:13
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:27:34
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:27:27
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:27:13
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-10-29 14:27:01
Krupowicz Robert - Burmistrz Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-29 13:22:32
Balcerzak Karolina - Dyrektor SP w Kliniskach Wielkich Arkadiusz Sell 2018-10-29 12:44:30
Szydłowska-Kępińska Kamilla - Dyrektor SP w Kliniskach Wielkich Arkadiusz Sell 2018-10-29 12:43:54
Januszko Przemysław - Dyrektor ZSP w Białuniu Arkadiusz Sell 2018-10-29 12:43:15
Olobry Jolanta - Dyrektor ZSP w Białuniu Arkadiusz Sell 2018-10-29 12:42:51
Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-10-29 12:17:39
obwieszczenie - budowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 30/6, 30/3, 29 i 88 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo Kamila Buksik 2018-10-29 10:30:25
Zarzadzenie Nr 267/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-10-26 13:15:58
Zarzadzenie Nr 267/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-10-26 13:13:51
Zarządzenie Nr 272 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich Grzegorz Matławski 2018-10-26 09:34:25
Zarządzenie Nr 271 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Mostach będącej częścią Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach Grzegorz Matławski 2018-10-26 09:32:39
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-26 09:18:47
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-26 09:18:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) w działce nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. Kamila Buksik 2018-10-26 09:17:38
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-26 09:16:43
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18.10.2018 r., że na wniosek Pana Radosława Żarkiewicza, działającego w imieniu i z upoważnienia zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów - z dnia 21.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 132/20, 11/3, 14, 15 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów. Karolina Lasocka 2018-10-26 09:00:35
Sprawozadanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2018 Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:16:34
ZARZĄDZENIE NR 270/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:14:53