Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytania złożone na piśmie 03.08.2022 r. Justyna Miturska 2022-08-03 12:45:52
Wnioski złożone na piśmie 29.07.2022 r. Justyna Miturska 2022-08-03 12:45:36
L sesja 27.07.2022 r. Justyna Miturska 2022-08-03 12:45:05
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z mobilnym dostępem do internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR Ewelina Jarmoła 2022-08-02 15:28:54
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2022-08-02 14:37:06
Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2022-08-02 12:47:19
Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2022-08-02 12:46:24
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 23.08.2022 r. do 31.08.2022 r. Justyna Miturska 2022-08-01 14:25:08
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2022-08-01 13:02:12
Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Joanna Chilkiewicz 2022-08-01 12:59:43
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 311 i 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2022-07-29 15:11:29
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'' Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym Jeziora Dąbie'' Sylwia Tomaszewska 2022-07-29 14:03:11
Rb-27s Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:23:43
Rb-28NWS Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:23:05
Rb-28s Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:22:28
Rb-30s Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:21:54
Rb-N II kwartał 2022 o nadwyżce/deficycie jednostki Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:21:24
Rb-Z Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:20:39
Rb-NDS II kwartał 2022 o nadwyżce/deficycie jednostki Mirosław Guzikiewicz 2022-07-29 13:20:01
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GOL3701 A operatora P4 Sp.z o.o., planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze: 209 obręb ew. 0031 Imno, położonej na terenie gminy: Goleniów; powiat: goleniowski, województwo: zachodniopomorskie. Joanna Chilkiewicz 2022-07-29 10:03:29
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 10:01:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:57:50
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:56:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:52:08
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:51:26
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:49:50
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2022-07-29 09:47:32
Zarządzenie 179/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2022-07-29 08:17:09
Zarządzenie nr 177/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2022-07-29 08:15:01
ZARZĄDZENIE nr 175/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 15:03:51
ZARZĄDZENIE nr 176/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 15:02:39
ZARZĄDZENIE nr 174/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 15:01:50
ZARZĄDZENIE nr 175/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 15:00:32
ZARZĄDZENIE nr 175/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy - dokument usunięty Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 14:59:42
ZARZĄDZENIE nr 174/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy - dokument usunięty Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 14:59:39
ZARZĄDZENIE nr 175/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy - dokument usunięty Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 14:58:52
ZARZĄDZENIE nr 174/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy - dokument usunięty Jolanta Bednarczyk 2022-07-28 14:57:42
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 60, 61/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie części działek nr 517, 559/1, 520 w obrębie geodezyjnym Ciechno. Adrianna Nalikowska 2022-07-28 11:31:52
Protokół z XXXVIII sesji w dniu 25 maja 2022 r. Monika Jasińska 2022-07-28 07:52:37
Protokół z XLIX sesji w dniu 29 czerwca 2022 r. Monika Jasińska 2022-07-28 07:49:41