herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-05-10 13:49:51
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-05-10 13:48:56
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-05-10 13:44:34
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 60,0 mb wraz z przyłączem i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 40 mb wraz z przyłączem na terenie działek nr 48 i 34/18 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. Kamila Buksik 2018-05-10 12:34:54
XLII sesja 25.04.2018 Monika Jasińska 2018-05-10 11:07:37
Łebiński Wojciech Monika Jasińska 2018-05-10 11:05:40
Henkelman Irena Monika Jasińska 2018-05-10 11:04:31
Panek Artur Monika Jasińska 2018-05-10 10:53:57
Dykowski Łukasz Monika Jasińska 2018-05-10 10:51:39
Pach Marzena Monika Jasińska 2018-05-10 10:48:06
Zygmański Ireneusz Monika Jasińska 2018-05-10 10:46:47
ZARZĄDZENIE nr 112/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Goleniów na lata 2018 - 2020 Jolanta Bednarczyk 2018-05-10 10:45:39
Żebiełowicz Mariusz Monika Jasińska 2018-05-10 10:45:08
Kowalewski Hubert Monika Jasińska 2018-05-10 10:43:24
Maciejewski Wojciech Monika Jasińska 2018-05-10 10:42:04
Gręblicki Marcin Monika Jasińska 2018-05-10 10:39:40
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-05-10 09:50:12
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-05-10 09:48:24
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-05-10 09:48:05
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-05-10 09:47:47
Protokół Nr 04/18 z dnia 16.04.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-05-10 08:22:39
Wykaz sołectw Gminy Goleniów i osiedli Andrzej Krause 2018-05-09 14:41:03
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-09 14:32:57
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-09 14:32:14
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego a dnia 18 lipca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.45.03.2016.kk w części dotyczącej nazwy, siedziby i adresu podmiotu, na rzecz którego udzielono pozwolenia Agnieszka Kot 2018-05-09 13:44:59
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego a dnia 18 lipca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.45.03.2016.kk udzielającej firmie LIBER DEVELOPMENT sp. zo.o. - dokument usunięty Agnieszka Kot 2018-05-09 13:43:36
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 20 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 25 marca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.139.05.2015.KK w części dotyczącej nazwy,siedziby i adresu podmiotu, na rzecz którego udzielono pozwolenia Agnieszka Kot 2018-05-09 13:42:39
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego a dnia 18 lipca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.45.03.2016.kk udzielającej firmie LIBER DEVELOPMENT sp. zo.o. - dokument usunięty Agnieszka Kot 2018-05-09 13:36:11
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego a dnia 18 lipca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.45.03.2016.kk udzielającej firmie LIBER DEVELOPMENT sp. zo.o. - dokument usunięty Agnieszka Kot 2018-05-09 13:35:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV,linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15 kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV Agnieszka Kot 2018-05-09 13:30:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV,linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15 kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV Agnieszka Kot 2018-05-09 13:26:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV,linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15 kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV Agnieszka Kot 2018-05-09 13:25:37
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-05-09 13:25:28
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-05-09 13:24:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV,linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15 kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV Agnieszka Kot 2018-05-09 13:24:48
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 15 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-09 12:43:05
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-09 11:05:32
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-09 11:04:24
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-09 10:56:42
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-09 10:55:23