herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/508/18 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:29:37
Uchwała Nr XLII/507/18 w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:29:05
Uchwała Nr XLII/506/18 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności drogowej Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:24:53
Uchwała Nr XLII/505/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj)" Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:24:24
Uchwała Nr XLII/504/18 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:23:36
Uchwała Nr XLII/503/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:22:54
Uchwała Nr XLII/502/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:22:09
Uchwała Nr XLII/501/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:21:11
Uchwała Nr XLII/501/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:20:57
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2018-04-30 11:30:59
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:58:31
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:55:19
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:55:14
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:55:08
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:55:02
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:54:55
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-30 10:54:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2017 Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:22:32
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2017 Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:22:00
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2017 - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:21:13
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:19:58
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2017 - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:16:26
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. Joanna Chilkiewicz 2018-04-27 15:02:24
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 09.05.2018 - 30.05.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-27 14:25:46
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 09.05.2018 - 30.05.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-27 14:25:26
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 09.05.2018 - 30.05.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-27 14:25:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 21, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 Rc DN 110 mm o długości ok. 310 mb, na terenie działki nr 16/8 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-04-27 13:50:31
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:24:05
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:23:42
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:23:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-04-27 12:22:39
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:22:38
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:22:12
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-04-27 12:21:50
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-04-27 12:21:41
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:03:51
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 12:03:39
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 11:59:59
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 11:59:41
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-27 11:59:22