Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 286/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Alicja Macikowska 2021-12-30 08:30:43
ZARZĄDZENIE NR 279/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Alicja Macikowska 2021-12-30 08:20:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 79 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Goleniów. Adrianna Nalikowska 2021-12-29 14:19:34
Uchwała Nr XLIII/519/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Justyna Miturska 2021-12-29 14:18:46
Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:50:02
Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:49:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie linii kablowych SN i nn wraz ze złączami kablowo? pomiarowymi oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek nr 6/1, 6/5, 86/1, 86/2, 86/3, 104/5, 104/6, 113, 115/2, 135, 233 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. Adrianna Nalikowska 2021-12-29 12:48:37
Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:48:07
Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:46:11
Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:45:14
Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:44:55
Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:44:11
Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:43:54
Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:43:06
Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:42:48
Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:41:47
Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:41:28
Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:40:23
Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:39:59
Zarządzenie Nr 287/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania, za usługi o charakterze użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. Grzegorz Matławski 2021-12-29 12:39:11
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:37:41
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Edyta Guzikiewicz 2021-12-29 12:37:03
Uchwała Nr XLIII/524/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 Monika Jasińska 2021-12-29 11:23:47
Uchwała Nr XLIII/520/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 Monika Jasińska 2021-12-29 11:19:27
Uchwała Nr XLIII/529/21 w sprawie wezwania mieszkańca do sprecyzowania żądań zawartych w "piśmie z dnia 21 października 2021 r." Monika Jasińska 2021-12-29 10:29:50
Uchwała Nr XLIII/528/21 w sprawie rozpatrzenia skargi grupy radnych Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-29 10:29:13
Uchwała Nr XLIII/527/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-29 10:28:41
Uchwała Nr XLIII/526/21 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2022 rok Monika Jasińska 2021-12-29 10:28:10
Uchwała Nr XLIII/525/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-29 10:27:35
Uchwała Nr XLIII/524/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 Monika Jasińska 2021-12-29 10:26:58
Uchwała Nr XLIII/523/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gmin y Goleniów na 2022 rok Monika Jasińska 2021-12-29 10:26:30
Uchwała Nr XLIII/522/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Monika Jasińska 2021-12-29 10:25:37
Uchwała Nr XLIII/521/21 sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021 Monika Jasińska 2021-12-29 10:25:01
Uchwała Nr XLIII/520/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 Monika Jasińska 2021-12-29 10:24:22
Uchwała Nr XLIII/519/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-29 10:23:51
Uchwała Nr XLIII/517/21 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Masztowa" w miejscowości Lubczyna Monika Jasińska 2021-12-29 10:23:19
Uchwała Nr XLIII/518/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich Monika Jasińska 2021-12-29 10:23:05
Uchwała Nr XLIII/517/21 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Masztowa" w miejscowości Lubczyna Monika Jasińska 2021-12-29 10:22:32
Uchwała Nr XLIII/516/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów Monika Jasińska 2021-12-29 10:21:51
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przy ul. Nowogardzkiej. Elżbieta Milewska 2021-12-29 09:21:12