herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2018 Andrzej Krause 2018-10-01 07:44:37
Rok 2018 Andrzej Krause 2018-10-01 07:44:31
Zarządzenie 326/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r Andrzej Krause 2018-10-01 07:44:08
Zarządzenie 326/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r Andrzej Krause 2018-10-01 07:43:27
_Modernizacja nawierzchni ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-09-28 12:55:54
_Modernizacja nawierzchni ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-09-28 12:55:50
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 02 października 2018 r. Monika Jasińska 2018-09-28 12:52:32
Wnioski Goleniowskiej Rady Seniorów podjęte na XIV sesji w dniu 14 grudnia 2017 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:51:00
Wnioski Goleniowskiej Rady Seniorów podjęte na XIII sesji w dniu 26 października 2017 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:48:55
Wnioski Goleniowskiej Rady Seniorów podjęte na XVIII sesji w dniu 31 sierpnia 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:48:41
Wnioski Goleniowskiej Rady Seniorów podjęte na XVII sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:47:48
Wniosek Goleniowskiej Rady Seniorów podjęty na XVI sesji w dniu 19 kwietnia 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:46:54
Wniosek Goleniowskiej Rady Seniorów podjęty na XVI sesji w dniu 19 kwietnia 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:46:35
Uchwała Nr XVII/13/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:44:06
Uchwała Nr XVII/13/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:43:46
Uchwała Nr XVI/12/18 w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:42:52
Uchwała Nr XVI/12/18 w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:42:32
Uchwała Nr XVI/11/18 w sprawie Regulaminu świadczenia usług Teleopieki na terenie Gminy Goleniów Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:41:41
Uchwała Nr XV/10/18 w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania TELEOPIEKI w Gminie Goleniów Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:40:15
2018 Agata Zajko-Pałka 2018-09-28 12:38:41
ZARZĄDZENIE NR 239/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-09-28 11:36:51
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-09-28 09:18:39
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-09-28 09:18:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 września 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-28 08:45:20
O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 27 września 2018 r.podaje się do publicznej wiadomości Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Joanna Chilkiewicz 2018-09-27 15:12:06
O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 27 września 2018 r.z a w i a d a m i a   s i ę w s z y s t k i e  s t r o n y  w  s p r a w i e, iż Prezydent Miasta Szczecin, na wniosek Tian Yu Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Bałuki 24, (nazwa handlowa - Tian Yu Development ), w imieniu którego występuje Pan Paweł Zaremba, prowadzi postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. Joanna Chilkiewicz 2018-09-27 15:10:05
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-27 14:20:36
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-27 14:20:11
Informacja o zwołaniu XIX sesji w dniu 1 października 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-27 11:57:57
Skład osobowy Goleniowskiej Rady Seniorów Agata Zajko-Pałka 2018-09-27 11:55:33
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. obsługi teleinformatycznej i mediów elektronicznych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-09-27 11:23:16
ZAWIADOMIENIE- zawiadamia, się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. Joanna Chilkiewicz 2018-09-26 15:25:53
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 14 września 2018r., pod znakiem: WPNS.6220.14.2018.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice Joanna Chilkiewicz 2018-09-26 15:19:06
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 września 2018 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów oraz o terminie losowania Arkadiusz Sell 2018-09-26 14:53:37
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-26 11:53:30
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-26 11:53:24
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-26 11:52:59
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-26 11:52:45
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 52, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 130/54,20/4,130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-09-26 11:38:32
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-09-26 09:05:16