herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-16 13:35:18
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-16 13:34:43
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów Genowefa Palczak 2018-07-16 13:30:42
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 36, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń , na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-07-16 13:18:48
ZARZĄDZENIE NR 179/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-07-13 15:21:28
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-07-13 15:20:51
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-07-13 15:00:34
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-07-13 14:59:32
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:20:28
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:20:22
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:19:49
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:17:29
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:17:19
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:17:10
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:16:47
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:16:26
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-07-13 13:14:52
Protokół Nr 06/18 z 26 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-13 12:06:30
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa Ewelina Jarmoła 2018-07-13 09:41:30
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa Ewelina Jarmoła 2018-07-13 09:40:56
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-07-13 08:58:14
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-07-13 08:58:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-07-13 08:57:34
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-07-13 08:56:01
Kolasa Jan - Prezes PEC Arkadiusz Sell 2018-07-12 14:22:58
Płusa Marcin - Pracownik socjalny w OPS Arkadiusz Sell 2018-07-12 14:11:57
Maliszewska Kinga - Podinspektor do spraw świadczeń w OPS Arkadiusz Sell 2018-07-12 14:02:45
Gliźniewicz Maciej - Prezezs PEC Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:57:02
Dawidziak Janusz - Prezes GWiK Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:49:05
Guzikiewicz Edyta - Sekretarz Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:33:17
Sell Arkadiusz - Sekretarz Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:31:05
Miklaszewska Magdalena - Prezes GTBS Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:28:32
Gonera Katarzyna - Prezes PGK Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:23:53
Oświadczenia za rok 2018 Arkadiusz Sell 2018-07-12 13:20:26
Nalepa Krystyna - Prezes GTBS Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:55:40
Moraczewski Stanisław - Prezes PGK Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:52:57
Dawidziak Janusz - Prezes GWiK Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:36:50
Michalak Danuta - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w OPS Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:33:16
Banach Tomasz - Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:23:01
Mazurowska-Pinczura Katarzyna - Kierownik Działu Usług i Świadczeń w OPS Arkadiusz Sell 2018-07-12 12:20:55