herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów Grzegorz Matławski 2019-01-29 12:41:56
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów Grzegorz Matławski 2019-01-29 12:40:13
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Elżbieta Milewska 2019-01-29 12:17:18
Muszyńska Aleksandra Monika Jasińska 2019-01-29 10:29:44
Zajko Krzysztof Monika Jasińska 2019-01-29 10:23:22
Muszyńska Aleksandra Monika Jasińska 2019-01-29 10:20:39
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 09:00:05
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:58:57
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:51:30
UCHWAŁA Nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - ze zmianami Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:49:13
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:47:51
UCHWAŁA Nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - ze zmianami Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:34:37
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:30:25
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:24:22
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:23:14
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:21:04
OBWODY SZKÓŁ - Uchwała Nr XXIX/347/17 Rady Miejskiej w Goleniowiez dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:20:04
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:19:45
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:19:38
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:18:46
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:18:41
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:17:15
OBWODY SZKÓŁ - Uchwała Nr XXIX/347/17 Rady Miejskiej w Goleniowiez dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:15:12
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:10:58
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:09:27
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:08:22
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:08:19
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2018/2019 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:05:41
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:05:40
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2018/2019 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:05:36
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:02:33
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2019-01-29 08:00:57
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:59:57
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:59:36
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:57:48
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:55:29
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:55:13
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Grzegorz Matławski 2019-01-29 07:55:08
Protokół Nr 01/18 z 13 grudnia 2018 r. Monika Jasińska 2019-01-28 15:04:57
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2019-01-28 14:59:41