Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 7/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 725 282,00

4 123,71

11 729 405,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 500 060,00

4 123,71

11 504 183,71

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

11 400 000,00

4 123,71

11 404 123,71

 

 

 

Zlecone

11 400 000,00

4 123,71

11 404 123,71

Razem:

253 737 262,32

4 123,71

253 741 386,03

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 7/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

620 665,94

0,00

620 665,94

 

 

4090

Honoraria

77 800,00

-70 800,00

7 000,00

 

 

 

Własne

77 800,00

-70 800,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

240 000,00

70 800,00

310 800,00

 

 

 

Własne

240 000,00

70 800,00

310 800,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 621 977,61

0,00

1 621 977,61

 

 

4260

Zakup energii

264 000,00

-54 272,52

209 727,48

 

 

 

Własne

264 000,00

-54 272,52

209 727,48

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

54 272,52

61 272,52

 

 

 

Własne

7 000,00

54 272,52

61 272,52

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

0,00

105 346 000,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 087 972,62

-86,60

54 087 886,02

 

 

4270

Zakup usług remontowych

358 139,00

-2 045,73

356 093,27

 

 

 

Własne

358 139,00

-2 045,73

356 093,27

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

808 954,00

-2 618,50

806 335,50

 

 

 

Własne

808 954,00

-2 618,50

806 335,50

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

33 338,00

4 077,63

37 415,63

 

 

 

Własne

33 338,00

4 077,63

37 415,63

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

410 000,00

500,00

410 500,00

 

 

 

Własne

410 000,00

500,00

410 500,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 310 793,05

43,30

4 310 836,35

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 739,00

-90,92

30 648,08

 

 

 

Własne

30 739,00

-90,92

30 648,08

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 529,00

134,22

2 663,22

 

 

 

Własne

2 529,00

134,22

2 663,22

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 337 747,67

43,30

4 337 790,97

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41 739,00

-1 181,85

40 557,15

 

 

 

Własne

41 739,00

-1 181,85

40 557,15

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

7 570,00

1 000,00

8 570,00

 

 

 

Własne

7 570,00

1 000,00

8 570,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 434,00

225,15

7 659,15

 

 

 

Własne

7 434,00

225,15

7 659,15

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 482 531,00

0,00

5 482 531,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

93 605,00

900,00

94 505,00

 

 

 

Własne

93 605,00

900,00

94 505,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

13 335,00

200,00

13 535,00

 

 

 

Własne

13 335,00

200,00

13 535,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 364,00

80,00

2 444,00

 

 

 

Własne

2 364,00

80,00

2 444,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

372 791,00

-1 180,00

371 611,00

 

 

 

Własne

372 791,00

-1 180,00

371 611,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 122 018,75

0,00

4 122 018,75

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

419 338,32

20 000,00

439 338,32

 

 

 

Własne

419 338,32

20 000,00

439 338,32

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

59 294,89

2 000,00

61 294,89

 

 

 

Własne

59 294,89

2 000,00

61 294,89

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

14 456,00

658,00

15 114,00

 

 

 

Własne

14 456,00

658,00

15 114,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 363 459,65

-22 658,00

2 340 801,65

 

 

 

Własne

2 363 459,65

-22 658,00

2 340 801,65

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 033 000,00

0,00

2 033 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 919 000,00

0,00

1 919 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

183 714,00

25 000,00

208 714,00

 

 

 

Własne

183 714,00

25 000,00

208 714,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

174 775,23

-25 000,00

149 775,23

 

 

 

Własne

174 775,23

-25 000,00

149 775,23

855

 

 

Rodzina

17 087 952,00

4 123,71

17 092 075,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 839 270,00

4 123,71

11 843 393,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 066 254,00

4 000,00

10 070 254,00

 

 

 

Zlecone

10 066 254,00

4 000,00

10 070 254,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 423,00

123,71

19 546,71

 

 

 

Zlecone

7 491,00

123,71

7 614,71

Razem:

305 966 672,75

4 123,71

305 970 796,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 23-01-2023 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 13-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:00