Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 342/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2024-01-08 14:41
dokument Zarządzenie nr 340/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2024-01-05 12:25
dokument Zarządzenie Nr 339/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2023-12-29 17:53
dokument Zarządzenie Nr 338/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 2023-12-29 17:52
dokument Zarządzenie Nr 337/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 2023-12-29 17:50
dokument Zarządzenie Nr 336/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2023-12-29 13:42
dokument Zarządzenie Nr 335/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2023-12-29 13:40
dokument Zarządzenie Nr 334/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prowadzenie działalności historyczno-edukacyjnej 2023-12-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 333/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2023-12-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 332/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych 2023-12-29 13:37
dokument Zarządzenie Nr 331/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2023-12-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 330/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2023-12-29 13:36
dokument Zarządzenie nr 329/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-29 12:00
dokument Zarządzenie Nr 327/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-12-28 11:12
dokument Zarządzenie Nr 325/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2024 r. 2023-12-28 09:29
dokument Zarządzenie nr 324/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-28 12:35
dokument Zarządzenie Nr 323/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-12-22 08:18
dokument Zarządzenie nr 322/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-22 15:28
dokument ZARZĄDZENIE nr 321/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Zielone Wzgórze w Goleniowie. 2023-12-19 10:13
dokument Zarządzenie Nr 320/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-12-19 15:07
dokument Zarządzenie nr 319/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-19 15:07
dokument Zarządzenie nr 318/2023 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-12-15 12:19
dokument ZARZĄDZENIE nr 317/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości zabudowanej o oznaczeniu adresowym Marszewo 23b na rzecz Sołectwa Marszewo oraz określenia szczegółowego przeznaczenia przekazanych składników mienia i zasad rozliczeń między Gminą a Sołectwem. 2023-12-14 11:22
dokument Zarządzenie nr 316/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-14 12:01
dokument Zarządzenie nr 315/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2024-01-18 13:43
dokument Zarządzenie nr 314/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-12-12 13:13
dokument Zarządzenie nr 313/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2023-12-11 15:35
dokument Zarządzenie nr 312/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 grudnia2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-12-14 13:42
dokument Zarządzenie nr 311/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 grudnia 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-12 13:15
dokument Zarządzenie Nr 310/2023 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Glewicach nr 17 2023-12-12 09:28
dokument Zarządzenie nr 309/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury ? Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Juliusza Słowackiego 1 2023-12-08 17:00
dokument Zarządzenie nr 308/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie 2023-12-11 13:16
dokument Zarządzenie nr 307/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-07 15:00
dokument Zarządzenie Nr 305/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym bieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-12-07 08:54
dokument ZARZĄDZENIE nr 304/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechno w celu poszerzenia drogi gminnej. 2023-11-30 11:30
dokument Zarządzenie nr 303/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-12-05 15:32
dokument Zarządzenie nr 301/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powolania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn."Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Goleniów do roku 2030") 2023-11-29 08:29
dokument Zarządzenie nr 300/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-24 11:36
dokument ZARZĄDZENIE nr 299/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej. 2023-11-22 15:10
dokument Zarządzenie nr 298/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-22 13:40
dokument Zarządzenie nr 297/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-11-22 09:57
dokument Zarządzenie Nr 296 w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-11-17 14:21
dokument Zarządzenie nr 295/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów 2023-11-21 13:13
dokument Zarządzenie nr 294/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2023-11-17 09:34
dokument Zarządzenie nr 293/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-20 10:09
dokument Zarządzenie nr 292/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2023 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2023-11-14 15:14
dokument Zarządzenie Nr 291/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części stanowiących zasób Gminy Goleniów. 2023-11-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 290/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części stanowiących zasób Gminy Goleniów. 2023-11-13 13:29
dokument Zarządzenie nr 289/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-15 08:02
dokument Zarządzenie nr 288/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Inwestycji i Remontów w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-11-15 11:47
dokument ZARZĄDZENIE nr 287/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Białuń, przeznaczonej pod drogę - ulicę Jagodową. 2023-11-06 15:11
dokument Zarządzenie nr 286/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-22 14:30
dokument Zarządzenie Nr 285/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2023-11-02 13:20
dokument Zarządzenie nr 284/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-11-03 10:27
dokument Zarządzenie nr 283/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-06 08:36
dokument Zarządzenie nr 280/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-27 13:34
dokument Zarządzenie Nr 279/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2023 r. o zmianie zarządzenia w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy. 2023-10-26 13:30
dokument Zarządzenie nr 278/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-26 13:12
dokument Zarządzenie Nr 277/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy. 2023-10-25 10:56
dokument Zarządzenie Nr 275/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy 2023-10-24 14:18
dokument Zarządzenie nr 274/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 października 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-24 14:59
dokument Zarządzenie nr 273/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 października 2023 rok w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-19 13:25
dokument Zarządzenie Nr 272/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2023-10-18 13:38
dokument Zarządzenie Nr 271/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-10-19 13:22
dokument Zarządzenie Nr 270/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. płac i księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-10-19 13:40
dokument Zarządzenie Nr 269/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-10-19 13:32
dokument Zarządzenie nr 268/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 13 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia formularzy wniosków o zawarcie umów najmu, regulację stanu prawnego i obniżkę czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów 2023-10-16 11:16
dokument Zarządzenie nr 266/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-11 11:25
dokument Zarządzenie nr 263/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 października 2023 roku sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-11-15 15:06
dokument Zarządzenie nr 262/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-04 15:11
dokument Zarządzenie Nr 261/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 października 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-10-04 10:22
dokument Zarządzenie nr 260/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy. 2023-10-04 11:25
dokument Zarządzenie nr 259/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-10-03 15:19
dokument Zarządzenie nr 258/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-28 12:30
dokument Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-09-28 14:17
dokument Zarządzenie nr 256/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-25 12:50
dokument Zarządzenie nr 255/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-21 07:46
dokument Zarządzenie Nr 254/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-09-19 12:24
dokument Zarządzenie nr 253/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-14 10:54
dokument Zarządzenie Nr 252/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 września 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 235/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów i ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-09-14 13:28
dokument Zarządzenie nr 251/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 wrzesnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-09-13 10:12
dokument Zarządzenie nr 250/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 wrzesnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-09-11 08:45
dokument Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-09-08 09:45
dokument Zarządzenie nr 247/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 wrzesnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-09-11 08:42
dokument Zarządzenie Nr 246/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 września 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów 2023-09-08 12:05
dokument Zarządzenie nr 245/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-08 14:34
dokument Zarządzenie Nr 244/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2023 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2023 r. 2023-09-11 08:18
dokument Zarządzenie nr 243/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2023 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2023-09-06 08:12
dokument Zarządzenie nr 242/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów 2023-09-04 09:03
dokument Zarządzenie 241/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów 2023-09-04 09:00
dokument Zarządzenie nr 240/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 wrzesnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów 2023-09-04 08:58
dokument Zarządzenie nr 239/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Goleniów 2023-09-04 08:56
dokument Zarządzenie nr 238/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-09-05 11:24
dokument Zarządzenie Nr 237/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 sierpnia 2023 w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy i programu działań rozwojowych dla edukacji przedszkolnej w Gminie Goleniów? 2023-08-29 14:01
dokument Zarządzenie nr 236/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-08-28 14:32
dokument Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-08-25 13:59
dokument Zarządzenie nr 234/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 208/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-08-24 08:44
dokument Zarządzenie nr 233/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-08-22 11:21
dokument Zarządzenie nr 232/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-24 09:50
dokument Zarządzenie nr 231/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-18 13:21
dokument Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę/ najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-08-18 14:43
dokument Zarządzenie nr 229/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-14 14:49
dokument Zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-11 13:40
dokument Zarządzenie nr 227/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 267/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2023-08-11 15:27
dokument Zarządzenie nr 226/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-08-10 14:21
dokument Zarządzenie nr 225/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-08-10 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/2023 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2023-08-07 11:39
dokument Zarządzenie nr 223/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-10 14:33
dokument ZARZĄDZENIE nr 222/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania do korzystania pomieszczeń w budynku o oznaczeniu adresowym Kliniska Wielkie, ul. Szczecińska 24 na rzecz Sołectwa Kliniska Wielkie oraz określenia szczegółowego przeznaczenia przekazanych składników mienia i zasad rozliczeń między Gminą a Sołectwem. 2023-08-03 14:07
dokument Zarządzenie nr 221/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-03 14:04
dokument Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwiązania problemu obecności dzików na obszarach zabudowanych terenu gminy Goleniów 2023-08-10 13:24
dokument Zarządzenie nr 219/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2023-08-04 10:36
dokument Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów 2023-08-04 10:33
dokument ZARZĄDZENIE nr 217/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości zabudowanej o oznaczeniu adresowym Żółwia Błoć 24 na rzecz Sołectwa Żółwia Błoć oraz określenia szczegółowego przeznaczenia przekazanych skladników mienia i zasad rozliczeń między Gminą a Sołectwem. 2023-08-03 08:38
dokument Zarządzenie nr 215/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-08-03 13:59
dokument Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę i w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-07-28 08:55
dokument Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Goleniów 2023-07-28 11:45
dokument Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 27 lipca 2023 r. 2023-07-26 09:52
dokument Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-07-27 09:56
dokument Zarządzenie nr 210/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-07-25 15:17
dokument Zarządzenie nr 209/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-07-24 13:31
dokument Zarządzenie nr 208/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-07-24 13:29
dokument Zarządzenie nr 207/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-07-20 13:39
dokument Zarządzenie nr 206/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-07-20 11:37
dokument Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2023-07-17 12:13
dokument Zarządzenie nr 204/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-07-18 12:07
dokument Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wierzchosław 2023-07-12 11:30
dokument Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2023-07-05 11:44
dokument Zarządzenie nr 201/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-07-18 12:03
dokument Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2023-07-05 13:35
dokument Zarządzenie nr 199/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-07-05 09:41
dokument Zarządzenie nr 198/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-07-05 13:46
dokument Zarządzenie nr 197/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-07-05 09:45
dokument Zarządzenie nr 196/2023 Burmisrza Gminy Goleniów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Ochrony Środowiska w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-07-26 09:55
dokument Zarządzenie nr 195/2023 Burmisrza Gminy Goleniów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym - Referat Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-07-03 13:07
dokument Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2023-06-28 12:05
dokument Zarządzenie nr 193/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-27 14:38
dokument Zarządzenie nr 192/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2023-07-25 12:27
dokument Zarządzenie nr 191/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-06-29 14:24
dokument Zarządzenie nr 190/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-06-29 14:24
dokument Zarządzenie nr 189/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-23 09:02
dokument Zarządzenie nr 188/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2023-06-29 14:25
dokument Zarządzenie nr 187/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-06-29 14:25
dokument Zarządzenie nr 186/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-20 09:50
dokument Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia do oddania w najem nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Goleniów. 2023-06-19 11:47
dokument Zarządzenie nr 184/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-06-19 15:01
dokument Zarządzenie nr 183/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników i powołania Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-06-23 15:25
dokument ZARZĄDZENIE nr 182/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia i dokonania zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Przestrzennej. 2023-06-14 10:08
dokument ZARZĄDZENIE nr 181/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Chopina. 2023-06-14 10:03
dokument Zarządzenie nr 180/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-14 15:08
dokument Zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:37
dokument Zarządzenie nr 178/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:36
dokument Zarządzenie nr 177/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:35
dokument Zarządzenie nr 176/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:34
dokument Zarządzenie nr 175/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:33
dokument Zarządzenie nr 174/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:31
dokument Zarządzenie nr 173/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:30
dokument Zarządzenie nr 172/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:29
dokument Zarządzenie nr 171/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:28
dokument Zarządzenie nr 170/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:27
dokument Zarządzenie nr 169/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:26
dokument Zarządzenie nr 168/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:23
dokument Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:22
dokument Zarządzenie nr 166/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:21
dokument Zarządzenie nr 165/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:20
dokument Zarządzenie nr 164/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:19
dokument Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:13
dokument Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:12
dokument Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:11
dokument Zarządzenie nr 160/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:10
dokument Zarządzenie nr 159/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:09
dokument Zarządzenie nr 158/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:08
dokument Zarządzenie nr 157/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:03
dokument Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:02
dokument Zarządzenie nr 155/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 13:00
dokument Zarządzenie nr 154/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 12:58
dokument Zarządzenie nr 153/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 12:55
dokument Zarządzenie nr 152/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 12:54
dokument Zarządzenie nr 151/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 12:53
dokument Zarządzenie nr 150/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. 2023-06-15 12:51
dokument Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania 2023-11-21 15:05
dokument Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-14 09:18
dokument Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-07-10 12:30
dokument Zarządzenie Nr 146/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja wyścigu kolarskiego. 2023-06-06 13:45
dokument Zarządzenie Nr 145/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 2023-06-06 13:40
dokument Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny. 2023-06-06 13:38
dokument Zarządzenie Nr 143/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich 2023-06-06 13:33
dokument Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-05 12:36
dokument Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-06-01 11:00
dokument Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-06-02 10:38
dokument Zarządzenie nr 139/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-05-31 09:54
dokument Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-05-30 07:59
dokument Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2023-05-29 12:32
dokument Zarządzenie nr 136/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-05-29 12:27
dokument Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-05-26 09:30
dokument Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. osoby/ rodziny w Goleniowie 2023-05-29 10:14
dokument Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2023 2023-05-25 10:24
dokument Zarządzenie nr 132/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-05-22 11:16
dokument Zarządzenie nr 131/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2023-05-22 11:14
dokument Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2023-05-22 11:14
dokument Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2022 2023-05-29 14:17
dokument Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2022 2023-05-29 14:13
dokument Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia o p[rzeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-05-18 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-05-18 13:20
dokument Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-05-16 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 124 / 2023 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu. 2023-05-17 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-05-12 14:48
dokument Zarządzenie nr 122/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 2023-05-17 09:52
dokument Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-05-18 12:55
dokument Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 9 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2024-2031 2023-05-11 15:52
dokument Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2023 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2023-05-08 12:28
dokument Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2023-05-04 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2023 roku 2023-05-09 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-28 08:58
dokument ZARZĄDZENIE nr 115/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Stawnie w celu uregulowania stanu prawnego własności działek drogowych 2023-04-26 14:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 114 / 2023 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu. 2023-04-25 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2023-04-25 08:48
dokument Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r. 2023-04-25 08:46
dokument Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Działania na rzecz wspólnot lokalnych z obszarów wiejskich. 2023-04-21 13:49
dokument Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich 2023-04-21 13:48
dokument Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-04-21 12:15
dokument Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-04-21 08:49
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i turystyki w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-04-21 12:20
dokument Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2023-04-21 12:37
dokument Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-04-21 12:38
dokument Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2023-04-21 12:36
dokument Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2023-04-21 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-21 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-18 14:45
dokument Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-04-20 14:07
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-04-17 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-18 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-12 12:49
dokument Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsutltacji z mieszkańcami wsi Komarowo 2023-04-12 12:15
dokument Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Komarowo 2023-04-12 12:13
dokument Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Komarowo 2023-04-12 12:11
dokument Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę/ najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-04-07 13:14
dokument Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia delegatów do reprezentowania Gminy Goleniów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2023-04-06 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-12 11:35
dokument Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania pani Jolanty Jarlaczyńskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2023-04-11 11:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków 2023-04-07 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-04-07 09:40
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Goleniów. 2023-04-03 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-11 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-04-11 15:21
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-04-03 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-28 11:22
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Mosty Osiedle 2023-03-28 14:42
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz rady sołeckiej Sołectwa Kliniska Wielkie 2023-03-28 14:40
dokument ZARZĄDZENIE nr 80/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Lubczynie w celu poszerzenia pasa drogowego. 2023-03-28 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-24 13:13
dokument Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2023-04-03 09:22
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego zwołanego na dzień 27 marca 2023 r. w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Kliniska Wielkie oraz Rady Sołeckiej Kliniska Wielkie 2023-03-22 10:42
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 marca 2023 r. 2023-03-22 10:56
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-03-21 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 07:59
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. 2023-03-24 11:39
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Kliniska Wielkie oraz Rady Sołeckiej Kliniska Wielkie 2023-03-17 15:18
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-03-17 12:55
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-03-17 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r 2023-03-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2023-03-16 08:47
dokument Zarzadzenie Nr 67/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.03.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Goleniów 2023-03-21 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r 2023-03-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2023-03-13 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:03
dokument Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów nr 63/2023 z dnia 6 marca.2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-03-10 07:42
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-03-13 09:07
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 3 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goleniów 2023-03-06 14:26
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z 2 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji społecznych 2023-03-06 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Podańsko 2023-02-28 14:22
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie 2023-02-27 11:56
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 28 lutego 2023 r. 2023-02-23 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-02-17 14:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-02-23 11:07
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie skłądu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-02-23 11:05
dokument Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu ocen okresowych pracowników urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-03-01 10:00
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-02-16 15:30
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2023-02-16 15:29
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-16 15:27
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2023 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-02-16 15:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-02-17 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:02
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-02-14 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:01
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-02-10 14:00
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2023-02-13 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:01
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania i stawek opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2023-02-07 08:57
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. 2023-02-03 10:47
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2023-02-23 10:56
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2023 2023-02-01 13:49
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-02-01 13:00
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.01.2023 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2023 r. 2023-02-03 15:00
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2023 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-02-01 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:01
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji dla Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej 2023-01-30 14:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prowadzenie działalności historyczno - edukacyjnej 2023-01-30 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:00
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-01-27 09:20
dokument Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2023-01-25 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:00
dokument Zarządzenie Nr  22 /2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia  20  stycznia  2023  r.  w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora  ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-01-24 09:54
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. profilaktyki i uzależnień w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-02-23 11:01
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-02-23 11:03
dokument Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 r. 2023-06-29 14:41
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Klubik Mam w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2023-01-20 12:08
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2023-01-20 12:05
dokument Zarzadzenie Nr 16/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2023-01-19 08:16
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2023-01-18 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:00
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2023-01-18 10:42
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-01-19 09:07
dokument Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji dla szkół w 2023 r., dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2024-01-17 09:24
dokument Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2023-01-17 08:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2023-01-16 09:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2023-01-16 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:00
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2023-01-13 09:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2023-01-11 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego - dokument stracił ważność 2023-01-13 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r. 2023-03-22 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-03-10 08:57