Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 64/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 8 marca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 64/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 8 marca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 773 687,81

25 439,00

2 799 126,81

 

85395

 

Pozostała działalność

1 293 687,81

25 439,00

1 319 126,81

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

34 099,14

25 439,00

59 538,14

 

 

 

Własne

34 099,14

25 439,00

59 538,14

855

 

 

Rodzina

11 809 657,71

30 000,00

11 839 657,71

 

85595

 

Pozostała działalność

78 222,00

30 000,00

108 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

78 222,00

30 000,00

108 222,00

 

 

 

Własne

78 222,00

30 000,00

108 222,00

Razem:

256 541 343,83

55 439,00

256 596 782,83

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 64/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 8 marca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

52 396 043,00

0,00

52 396 043,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 186 103,00

-200 000,00

2 986 103,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

380 800,00

-200 000,00

180 800,00

 

 

 

Własne

380 800,00

-200 000,00

180 800,00

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

5 729 940,00

200 000,00

5 929 940,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 105 109,00

-400 000,00

2 705 109,00

 

 

 

Własne

3 105 109,00

-400 000,00

2 705 109,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

676 233,00

600 000,00

1 276 233,00

 

 

 

Własne

676 233,00

600 000,00

1 276 233,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 325 787,34

0,00

106 325 787,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 536 999,91

30 611,24

54 567 611,15

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 910 061,26

-2 442,31

4 907 618,95

 

 

 

Własne

4 910 061,26

-2 442,31

4 907 618,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

385 567,17

-4 334,88

381 232,29

 

 

 

Własne

385 567,17

-4 334,88

381 232,29

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 160 532,52

-8 000,00

5 152 532,52

 

 

 

Własne

5 160 532,52

-8 000,00

5 152 532,52

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

696 946,14

-4 000,00

692 946,14

 

 

 

Własne

696 946,14

-4 000,00

692 946,14

 

 

4260

Zakup energii

2 794 960,71

12 915,30

2 807 876,01

 

 

 

Własne

2 794 960,71

12 915,30

2 807 876,01

 

 

4270

Zakup usług remontowych

343 297,07

-30 000,00

313 297,07

 

 

 

Własne

343 297,07

-30 000,00

313 297,07

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 693 584,71

48 000,00

24 741 584,71

 

 

 

Własne

24 693 584,71

48 000,00

24 741 584,71

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 787 231,40

-11 526,87

1 775 704,53

 

 

 

Własne

1 787 231,40

-11 526,87

1 775 704,53

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Własne

0,00

30 000,00

30 000,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 327 692,92

-11 940,05

4 315 752,87

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

780 739,81

-4 000,00

776 739,81

 

 

 

Własne

780 739,81

-4 000,00

776 739,81

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 161,53

-1 175,62

59 985,91

 

 

 

Własne

61 161,53

-1 175,62

59 985,91

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

459 650,14

-3 000,00

456 650,14

 

 

 

Własne

459 650,14

-3 000,00

456 650,14

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

124 865,79

-3 764,43

121 101,36

 

 

 

Własne

124 865,79

-3 764,43

121 101,36

 

80104

 

Przedszkola

28 686 296,15

1 321,94

28 687 618,09

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 334 747,49

-3 268,00

1 331 479,49

 

 

 

Własne

1 334 747,49

-3 268,00

1 331 479,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

122 430,00

-17 367,95

105 062,05

 

 

 

Własne

122 430,00

-17 367,95

105 062,05

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

729 213,07

-3 482,43

725 730,64

 

 

 

Własne

729 213,07

-3 482,43

725 730,64

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

99 289,44

-2 125,81

97 163,63

 

 

 

Własne

99 289,44

-2 125,81

97 163,63

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

15 764,00

-4 621,00

11 143,00

 

 

 

Własne

15 764,00

-4 621,00

11 143,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

29 524,00

-8 741,00

20 783,00

 

 

 

Własne

29 524,00

-8 741,00

20 783,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 679 675,81

68 543,12

2 748 218,93

 

 

 

Własne

2 679 675,81

68 543,12

2 748 218,93

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

199 248,00

-24 990,99

174 257,01

 

 

 

Własne

199 248,00

-24 990,99

174 257,01

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 873,00

-2 624,00

6 249,00

 

 

 

Własne

8 873,00

-2 624,00

6 249,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 360 511,76

-15 674,74

4 344 837,02

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

473 756,49

-800,00

472 956,49

 

 

 

Własne

473 756,49

-800,00

472 956,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 063,63

-194,47

33 869,16

 

 

 

Własne

34 063,63

-194,47

33 869,16

 

 

4260

Zakup energii

287 484,80

-10 000,00

277 484,80

 

 

 

Własne

287 484,80

-10 000,00

277 484,80

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

162 653,95

-4 680,27

157 973,68

 

 

 

Własne

162 653,95

-4 680,27

157 973,68

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 480 040,00

-1 321,94

5 478 718,06

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 247,00

-8,84

10 238,16

 

 

 

Własne

10 247,00

-8,84

10 238,16

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 594,00

-618,00

6 976,00

 

 

 

Własne

7 594,00

-618,00

6 976,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 400,00

-821,00

9 579,00

 

 

 

Własne

10 400,00

-821,00

9 579,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

371 272,76

5 113,53

376 386,29

 

 

 

Własne

371 272,76

5 113,53

376 386,29

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

24 292,24

-4 704,63

19 587,61

 

 

 

Własne

24 292,24

-4 704,63

19 587,61

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 534,00

-283,00

3 251,00

 

 

 

Własne

3 534,00

-283,00

3 251,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 126 206,60

-2 996,45

4 123 210,15

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 783,00

-1 571,15

12 211,85

 

 

 

Własne

13 783,00

-1 571,15

12 211,85

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

144 079,36

-1 425,30

142 654,06

 

 

 

Własne

144 079,36

-1 425,30

142 654,06

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 936 727,23

25 439,00

6 962 166,23

 

85395

 

Pozostała działalność

3 841 742,23

25 439,00

3 867 181,23

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

33 499,14

25 019,00

58 518,14

 

 

 

Własne

33 499,14

25 019,00

58 518,14

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 600,00

420,00

11 020,00

 

 

 

Własne

10 600,00

420,00

11 020,00

855

 

 

Rodzina

17 172 327,71

30 000,00

17 202 327,71

 

85595

 

Pozostała działalność

78 222,00

30 000,00

108 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

70 579,43

26 941,22

97 520,65

 

 

 

Własne

70 579,43

26 941,22

97 520,65

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 243,83

808,24

3 052,07

 

 

 

Własne

2 243,83

808,24

3 052,07

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

5 398,74

2 250,54

7 649,28

 

 

 

Własne

5 398,74

2 250,54

7 649,28

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4260

Zakup energii

434 834,89

-800,00

434 034,89

 

 

 

Własne

434 834,89

-800,00

434 034,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

141 627,75

800,00

142 427,75

 

 

 

Własne

141 627,75

800,00

142 427,75

Razem:

296 408 523,41

55 439,00

296 463 962,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 09-03-2023 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 08-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:03