Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 lutego 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 59/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 298 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 808 657,71

1 000,00

11 809 657,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 523 435,71

1 000,00

11 524 435,71

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

19 252,00

1 000,00

20 252,00

 

 

 

Zlecone

19 252,00

1 000,00

20 252,00

Razem:

255 570 947,00

1 000,00

255 571 947,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 59/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 287 755,08

0,00

18 287 755,08

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 646 460,90

0,00

15 646 460,90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 891 156,00

-1 617,00

1 889 539,00

 

 

 

Własne

1 891 156,00

-1 617,00

1 889 539,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

160 000,00

1 617,00

161 617,00

 

 

 

Własne

160 000,00

1 617,00

161 617,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 568 450,24

0,00

1 568 450,24

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000,00

-2 460,00

49 540,00

 

 

 

Własne

52 000,00

-2 460,00

49 540,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

61 272,52

2 460,00

63 732,52

 

 

 

Własne

61 272,52

2 460,00

63 732,52

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 211 293,24

0,00

106 211 293,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 515 258,81

-44 893,00

54 470 365,81

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

707 759,76

-10 632,62

697 127,14

 

 

 

Własne

707 759,76

-10 632,62

697 127,14

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

182 874,72

-140,80

182 733,92

 

 

 

Własne

182 874,72

-140,80

182 733,92

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

858 820,50

-3 730,38

855 090,12

 

 

 

Własne

858 820,50

-3 730,38

855 090,12

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800 754,05

-1 011,70

799 742,35

 

 

 

Własne

800 754,05

-1 011,70

799 742,35

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

255 640,89

3 730,38

259 371,27

 

 

 

Własne

255 640,89

3 730,38

259 371,27

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

96 604,05

1 011,70

97 615,75

 

 

 

Własne

96 604,05

1 011,70

97 615,75

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 330,00

-6,69

15 323,31

 

 

 

Własne

15 330,00

-6,69

15 323,31

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

300 523,43

4 661,00

305 184,43

 

 

 

Własne

300 523,43

4 661,00

305 184,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 204 683,39

-30 568,52

1 174 114,87

 

 

 

Własne

1 204 683,39

-30 568,52

1 174 114,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 726 749,19

-19 740,48

24 707 008,71

 

 

 

Własne

24 726 749,19

-19 740,48

24 707 008,71

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 605,28

140,80

1 746,08

 

 

 

Własne

1 605,28

140,80

1 746,08

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

280 517,33

11 387,62

291 904,95

 

 

 

Własne

280 517,33

11 387,62

291 904,95

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

15 295,30

6,69

15 301,99

 

 

 

Własne

15 295,30

6,69

15 301,99

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 325 075,92

2 617,00

4 327 692,92

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

781 279,73

-539,92

780 739,81

 

 

 

Własne

781 279,73

-539,92

780 739,81

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

460 062,84

-412,70

459 650,14

 

 

 

Własne

460 062,84

-412,70

459 650,14

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

87 744,05

-164,67

87 579,38

 

 

 

Własne

87 744,05

-164,67

87 579,38

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 520,90

-28,31

48 492,59

 

 

 

Własne

48 520,90

-28,31

48 492,59

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 871,00

-335,33

21 535,67

 

 

 

Własne

21 871,00

-335,33

21 535,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

9 439,90

-471,69

8 968,21

 

 

 

Własne

9 439,90

-471,69

8 968,21

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 813,68

1 894,92

12 708,60

 

 

 

Własne

10 813,68

1 894,92

12 708,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

31 850,92

2 828,47

34 679,39

 

 

 

Własne

31 850,92

2 828,47

34 679,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 844 375,92

-828,47

1 843 547,45

 

 

 

Własne

1 844 375,92

-828,47

1 843 547,45

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 889,37

474,70

11 364,07

 

 

 

Własne

10 889,37

474,70

11 364,07

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

151,07

200,00

351,07

 

 

 

Własne

151,07

200,00

351,07

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 358 894,76

1 617,00

4 360 511,76

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

474 351,12

-594,63

473 756,49

 

 

 

Własne

474 351,12

-594,63

473 756,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

477 783,20

-736,03

477 047,17

 

 

 

Własne

477 783,20

-736,03

477 047,17

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 853,45

-160,63

131 692,82

 

 

 

Własne

131 853,45

-160,63

131 692,82

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 225,70

-89,39

67 136,31

 

 

 

Własne

67 225,70

-89,39

67 136,31

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26 565,75

-339,37

26 226,38

 

 

 

Własne

26 565,75

-339,37

26 226,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 498,60

-410,61

10 087,99

 

 

 

Własne

10 498,60

-410,61

10 087,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 724,55

1 449,63

9 174,18

 

 

 

Własne

7 724,55

1 449,63

9 174,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

39 576,60

3 341,58

42 918,18

 

 

 

Własne

39 576,60

3 341,58

42 918,18

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 297 923,17

-1 841,58

2 296 081,59

 

 

 

Własne

2 297 923,17

-1 841,58

2 296 081,59

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 762,10

998,03

11 760,13

 

 

 

Własne

10 762,10

998,03

11 760,13

 

80195

 

Pozostała działalność

506 794,00

40 659,00

547 453,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 751,00

40 659,00

75 410,00

 

 

 

Własne

34 751,00

40 659,00

75 410,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 245 698,86

0,00

14 245 698,86

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

3 057 000,00

0,00

3 057 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

61 800,00

6 510,00

68 310,00

 

 

 

Własne

61 800,00

6 510,00

68 310,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

2 995 200,00

-6 510,00

2 988 690,00

 

 

 

Własne

2 995 200,00

-6 510,00

2 988 690,00

855

 

 

Rodzina

17 171 327,71

1 000,00

17 172 327,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 862 645,71

1 000,00

11 863 645,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 087 506,00

1 000,00

10 088 506,00

 

 

 

Zlecone

10 087 506,00

1 000,00

10 088 506,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 760 845,46

0,00

27 760 845,46

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 822 701,04

356,81

16 823 057,85

 

 

4430

Różne opłaty i składki

50 862,00

356,81

51 218,81

 

 

 

Własne

50 862,00

356,81

51 218,81

 

90095

 

Pozostała działalność

1 196 324,42

-356,81

1 195 967,61

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

488 036,02

-356,81

487 679,21

 

 

 

Własne

488 036,02

-356,81

487 679,21

Razem:

307 800 357,43

1 000,00

307 801 357,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 02-03-2023 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 28-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:03