Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 193/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 193/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 czerwca 2023 rok

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 193/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

594 938,18

-28 690,12

566 248,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

395 362,60

-28 690,12

366 672,48

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

395 342,60

-28 690,12

366 652,48

 

 

 

Zlecone

395 342,60

-28 690,12

366 652,48

852

 

 

Pomoc społeczna

3 170 167,05

9 870,72

3 180 037,77

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

910 579,56

9 870,72

920 450,28

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

768 705,60

9 870,72

778 576,32

 

 

 

Zlecone

768 705,60

9 870,72

778 576,32

Razem:

266 850 403,68

-18 819,40

266 831 584,28

     Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 193/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

22 341 814,57

0,00

22 341 814,57

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

3 471 487,51

0,00

3 471 487,51

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 380,00

5 000,00

12 380,00

 

 

 

Własne

7 380,00

5 000,00

12 380,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11 466,00

-5 000,00

6 466,00

 

 

 

Własne

11 466,00

-5 000,00

6 466,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 293 484,37

-28 690,12

18 264 794,25

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

871 260,97

-28 690,12

842 570,85

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

567 352,60

-28 690,12

538 662,48

 

 

 

Zlecone

395 342,60

-28 690,12

366 652,48

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 346 010,90

0,00

108 346 010,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 749 627,31

-2 000,00

55 747 627,31

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 360 898,62

10 000,00

1 370 898,62

 

 

 

Własne

1 360 898,62

10 000,00

1 370 898,62

 

 

4260

Zakup energii

2 589 410,82

-25 000,00

2 564 410,82

 

 

 

Własne

2 589 410,82

-25 000,00

2 564 410,82

 

 

4270

Zakup usług remontowych

313 097,07

5 000,00

318 097,07

 

 

 

Własne

313 097,07

5 000,00

318 097,07

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 162 019,35

10 000,00

1 172 019,35

 

 

 

Własne

1 162 019,35

10 000,00

1 172 019,35

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

96 401,66

-2 000,00

94 401,66

 

 

 

Własne

96 401,66

-2 000,00

94 401,66

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

306 284,43

15 000,00

321 284,43

 

 

 

Własne

306 284,43

15 000,00

321 284,43

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

344 544,95

-15 000,00

329 544,95

 

 

 

Własne

344 544,95

-15 000,00

329 544,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 621 762,44

40 000,00

4 661 762,44

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

780 875,81

20 000,00

800 875,81

 

 

 

Własne

780 875,81

20 000,00

800 875,81

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

451 400,14

20 000,00

471 400,14

 

 

 

Własne

451 400,14

20 000,00

471 400,14

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 835,67

-2 000,00

11 835,67

 

 

 

Własne

13 835,67

-2 000,00

11 835,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

7 172,21

-2 000,00

5 172,21

 

 

 

Własne

7 172,21

-2 000,00

5 172,21

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

23 507,60

4 000,00

27 507,60

 

 

 

Własne

23 507,60

4 000,00

27 507,60

 

80104

 

Przedszkola

29 497 340,33

-30 150,00

29 467 190,33

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 500,00

3 179,00

16 679,00

 

 

 

Własne

13 500,00

3 179,00

16 679,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

544 060,56

-2 544,50

541 516,06

 

 

 

Własne

544 060,56

-2 544,50

541 516,06

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 586,00

-679,00

7 907,00

 

 

 

Własne

8 586,00

-679,00

7 907,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

44,50

44,50

89,00

 

 

 

Własne

44,50

44,50

89,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 713 518,93

-30 150,00

2 683 368,93

 

 

 

Własne

2 713 518,93

-30 150,00

2 683 368,93

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 235 465,56

-40 000,00

4 195 465,56

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

465 019,17

10 000,00

475 019,17

 

 

 

Własne

465 019,17

10 000,00

475 019,17

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 179 881,59

-50 000,00

2 129 881,59

 

 

 

Własne

2 179 881,59

-50 000,00

2 129 881,59

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 584 640,92

30 000,00

3 614 640,92

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

60 000,00

30 000,00

90 000,00

 

 

 

Własne

60 000,00

30 000,00

90 000,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 414 389,94

30 150,00

5 444 539,94

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94 491,00

4 404,00

98 895,00

 

 

 

Własne

94 491,00

4 404,00

98 895,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12 535,00

129,00

12 664,00

 

 

 

Własne

12 535,00

129,00

12 664,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

340 386,29

25 617,00

366 003,29

 

 

 

Własne

340 386,29

25 617,00

366 003,29

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 018 189,40

2 000,00

4 020 189,40

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

435 044,12

-500,00

434 544,12

 

 

 

Własne

435 044,12

-500,00

434 544,12

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 229,00

2 500,00

17 729,00

 

 

 

Własne

15 229,00

2 500,00

17 729,00

 

80195

 

Pozostała działalność

278 996,00

-30 000,00

248 996,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

234 396,00

-30 000,00

204 396,00

 

 

 

Własne

234 396,00

-30 000,00

204 396,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 481 576,46

9 870,72

14 491 447,18

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 216 310,03

9 870,72

1 226 180,75

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

718 037,00

9 312,00

727 349,00

 

 

 

Zlecone

530 373,00

9 312,00

539 685,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

76 145,00

558,72

76 703,72

 

 

 

Zlecone

20 000,00

558,72

20 558,72

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 588 506,23

0,00

7 588 506,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 493 521,23

0,00

4 493 521,23

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

79 818,14

-269,58

79 548,56

 

 

 

Własne

79 818,14

-269,58

79 548,56

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

269,58

269,58

 

 

 

Własne

0,00

269,58

269,58

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 290 962,98

0,00

29 290 962,98

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 262 500,00

0,00

2 262 500,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

150,00

-75,00

75,00

 

 

 

Własne

150,00

-75,00

75,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

75,00

75,00

 

 

 

Własne

0,00

75,00

75,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 566 143,93

0,00

1 566 143,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

216 587,87

-18 530,00

198 057,87

 

 

 

Własne

216 587,87

-18 530,00

198 057,87

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

454 311,75

18 530,00

472 841,75

 

 

 

Własne

454 311,75

18 530,00

472 841,75

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 068 271,44

0,00

9 068 271,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 922 743,44

0,00

5 922 743,44

 

 

4190

Nagrody konkursowe

999,35

1 086,20

2 085,55

 

 

 

Własne

999,35

1 086,20

2 085,55

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

104 966,41

-742,20

104 224,21

 

 

 

Własne

104 966,41

-742,20

104 224,21

 

 

4220

Zakup środków żywności

91 984,76

-344,00

91 640,76

 

 

 

Własne

91 984,76

-344,00

91 640,76

Razem:

305 494 841,67

-18 819,40

305 476 022,27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 27-06-2023 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 26-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2023 14:38