Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 25 maja 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z  § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Opracowała: Magdalena Chomont

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 135/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 25 maja 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

593 642,57

534,23

594 176,80

 

75095

 

Pozostała działalność

105 094,15

534,23

105 628,38

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

5 094,15

534,23

5 628,38

 

 

 

Własne

5 094,15

534,23

5 628,38

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

55 772,80

0,20

55 773,00

 

85495

 

Pozostała działalność

15 772,80

0,20

15 773,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

15 772,80

0,20

15 773,00

 

 

 

Własne

15 772,80

0,20

15 773,00

Razem:

266 436 227,87

534,43

266 436 762,30

                                                                                                                      

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 135/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 25 maja 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 292 188,76

534,23

18 292 722,99

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

869 965,36

534,23

870 499,59

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 333,18

534,23

4 867,41

 

 

 

Własne

4 333,18

534,23

4 867,41

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 568 450,24

2 000,00

1 570 450,24

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

42 000,00

2 000,00

44 000,00

 

 

 

Własne

42 000,00

2 000,00

44 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 240,00

-500,00

48 740,00

 

 

 

Własne

49 240,00

-500,00

48 740,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

500,00

1 300,00

 

 

 

Własne

800,00

500,00

1 300,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

98 027,37

-2 000,00

96 027,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

72 097,37

-2 000,00

70 097,37

 

 

 

Własne

72 097,37

-2 000,00

70 097,37

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 997 910,90

0,00

107 997 910,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 134 523,76

0,00

56 134 523,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 302 140,85

-121,50

1 302 019,35

 

 

 

Własne

1 302 140,85

-121,50

1 302 019,35

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 121,50

121,50

1 243,00

 

 

 

Własne

1 121,50

121,50

1 243,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 183 210,80

0,20

1 183 211,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

250 600,80

0,20

250 601,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

15 772,80

0,20

15 773,00

 

 

 

Własne

15 772,80

0,20

15 773,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 068 271,44

0,00

9 068 271,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 919 417,50

0,00

5 919 417,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102 805,75

1 350,00

104 155,75

 

 

 

Własne

102 805,75

1 350,00

104 155,75

 

 

4270

Zakup usług remontowych

155 953,74

-1 350,00

154 603,74

 

 

 

Własne

155 953,74

-1 350,00

154 603,74

926

 

 

Kultura fizyczna

6 211 795,00

0,00

6 211 795,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 422 889,00

0,00

4 422 889,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

701 928,00

3 464,00

705 392,00

 

 

 

Własne

688 428,00

3 464,00

691 892,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32 428,00

-3 464,00

28 964,00

 

 

 

Własne

32 428,00

-3 464,00

28 964,00

Razem:

305 080 665,86

534,43

305 081 200,29

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 26-05-2023 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 26-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2023 09:30