Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 44/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lutego 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 44/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lutego 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 808 157,71

500,00

11 808 657,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 522 935,71

500,00

11 523 435,71

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

18 752,00

500,00

19 252,00

Razem:

254 897 657,03

500,00

254 898 157,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 44/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

31 983 137,00

0,00

31 983 137,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

4 085 318,00

0,00

4 085 318,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

550 012,00

21 325,00

571 337,00

 

 

 

Poroz. z JST

550 012,00

21 325,00

571 337,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 535 306,00

-21 325,00

3 513 981,00

 

 

 

Własne

3 535 306,00

-21 325,00

3 513 981,00

 

60020

 

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

80 200,00

25 000,00

105 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Własne

0,00

25 000,00

25 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

25 000,00

-25 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

-25 000,00

0,00

 

 

 

Własne

25 000,00

-25 000,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 753 634,24

0,00

105 753 634,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 345 883,02

-1 583,21

54 344 299,81

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

387 591,11

-2 023,94

385 567,17

 

 

 

Własne

387 591,11

-2 023,94

385 567,17

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 798 907,10

4 740,08

24 803 647,18

 

 

 

Własne

24 798 907,10

4 740,08

24 803 647,18

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 799 930,75

-4 299,35

1 795 631,40

 

 

 

Własne

1 799 930,75

-4 299,35

1 795 631,40

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 321 026,35

-2 150,43

4 318 875,92

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 457,59

-296,06

61 161,53

 

 

 

Własne

61 457,59

-296,06

61 161,53

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

126 720,16

-1 854,37

124 865,79

 

 

 

Własne

126 720,16

-1 854,37

124 865,79

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 354 935,97

3 958,79

4 358 894,76

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 248,56

-184,93

34 063,63

 

 

 

Własne

34 248,56

-184,93

34 063,63

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

158 510,23

4 143,72

162 653,95

 

 

 

Własne

158 510,23

4 143,72

162 653,95

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 480 423,00

-383,00

5 480 040,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

24 337,00

-383,00

23 954,00

 

 

 

Własne

24 337,00

-383,00

23 954,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 123 188,75

157,85

4 123 346,60

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

140 976,00

157,85

141 133,85

 

 

 

Własne

140 976,00

157,85

141 133,85

855

 

 

Rodzina

17 170 827,71

500,00

17 171 327,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 862 145,71

500,00

11 862 645,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 087 006,00

500,00

10 087 506,00

 

 

 

Zlecone

10 087 006,00

500,00

10 087 506,00

Razem:

307 127 067,46

500,00

307 127 567,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 22-02-2023 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 14-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:02