Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 186/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 186/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 czerwca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z  § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

     Załącznik

do Zarządzenia 186/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

22 341 814,57

0,00

22 341 814,57

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

13 414 836,06

0,00

13 414 836,06

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 978 000,00

-16 000,00

1 962 000,00

 

 

 

Własne

1 978 000,00

-16 000,00

1 962 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 873 027,00

15 139,00

5 888 166,00

 

 

 

Własne

5 873 027,00

15 139,00

5 888 166,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 249 977,85

861,00

2 250 838,85

 

 

 

Własne

2 249 977,85

861,00

2 250 838,85

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

52 396 043,00

0,00

52 396 043,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 036 910,04

1 299,16

3 038 209,20

 

 

4260

Zakup energii

85 107,04

1 299,16

86 406,20

 

 

 

Własne

85 107,04

1 299,16

86 406,20

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

5 879 132,96

-1 299,16

5 877 833,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 195 425,96

-1 299,16

1 194 126,80

 

 

 

Własne

1 195 425,96

-1 299,16

1 194 126,80

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 346 010,90

0,00

108 346 010,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 742 127,31

7 500,00

55 749 627,31

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 367 898,62

-7 000,00

1 360 898,62

 

 

 

Własne

1 367 898,62

-7 000,00

1 360 898,62

 

 

4260

Zakup energii

2 594 095,82

-4 685,00

2 589 410,82

 

 

 

Własne

2 594 095,82

-4 685,00

2 589 410,82

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

303 284,43

3 000,00

306 284,43

 

 

 

Własne

303 284,43

3 000,00

306 284,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 230 334,87

7 500,00

1 237 834,87

 

 

 

Własne

1 230 334,87

7 500,00

1 237 834,87

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 746,08

-3 000,00

5 746,08

 

 

 

Własne

8 746,08

-3 000,00

5 746,08

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

661 134,00

11 685,00

672 819,00

 

 

 

Własne

661 134,00

11 685,00

672 819,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 628 162,44

-6 400,00

4 621 762,44

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

63 130,88

700,00

63 830,88

 

 

 

Własne

63 130,88

700,00

63 830,88

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

73 632,39

-5 900,00

67 732,39

 

 

 

Własne

73 632,39

-5 900,00

67 732,39

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 755,52

-1 200,00

17 555,52

 

 

 

Własne

18 755,52

-1 200,00

17 555,52

 

80104

 

Przedszkola

29 497 340,33

0,00

29 497 340,33

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 324,00

-44,50

3 279,50

 

 

 

Własne

3 324,00

-44,50

3 279,50

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00

44,50

44,50

 

 

 

Własne

0,00

44,50

44,50

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 230 865,56

4 600,00

4 235 465,56

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53 819,30

800,00

54 619,30

 

 

 

Własne

53 819,30

800,00

54 619,30

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

17 576,38

-1 500,00

16 076,38

 

 

 

Własne

17 576,38

-1 500,00

16 076,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

9 013,99

-500,00

8 513,99

 

 

 

Własne

9 013,99

-500,00

8 513,99

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

99 987,18

4 000,00

103 987,18

 

 

 

Własne

99 987,18

4 000,00

103 987,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 887,13

1 800,00

23 687,13

 

 

 

Własne

21 887,13

1 800,00

23 687,13

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 588 140,92

-3 500,00

3 584 640,92

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 105,00

-1 000,00

4 105,00

 

 

 

Własne

5 105,00

-1 000,00

4 105,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

1 224,00

-500,00

724,00

 

 

 

Własne

1 224,00

-500,00

724,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 445,00

2 800,00

6 245,00

 

 

 

Własne

3 445,00

2 800,00

6 245,00

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

9 000,00

-4 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

9 000,00

-4 000,00

5 000,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 052,00

-800,00

2 252,00

 

 

 

Własne

3 052,00

-800,00

2 252,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 415 889,94

-1 500,00

5 414 389,94

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 508,00

-1 500,00

2 008,00

 

 

 

Własne

3 508,00

-1 500,00

2 008,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 018 889,40

-700,00

4 018 189,40

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 800,00

-1 700,00

100,00

 

 

 

Własne

1 800,00

-1 700,00

100,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

29 563,00

-5 500,00

24 063,00

 

 

 

Własne

29 563,00

-5 500,00

24 063,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 521,00

6 500,00

15 021,00

 

 

 

Własne

8 521,00

6 500,00

15 021,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 290 962,98

0,00

29 290 962,98

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

34 865,77

11 264,00

46 129,77

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 880,00

11 264,00

16 144,00

 

 

 

Własne

4 880,00

11 264,00

16 144,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 842 160,00

0,00

3 842 160,00

 

 

4260

Zakup energii

2 400 000,00

-50 000,00

2 350 000,00

 

 

 

Własne

2 400 000,00

-50 000,00

2 350 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

50 000,00

160 000,00

 

 

 

Własne

110 000,00

50 000,00

160 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 577 407,93

-11 264,00

1 566 143,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

220 851,87

-4 264,00

216 587,87

 

 

 

Własne

220 851,87

-4 264,00

216 587,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

488 545,21

-7 000,00

481 545,21

 

 

 

Własne

488 545,21

-7 000,00

481 545,21

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 068 271,44

0,00

9 068 271,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 922 743,44

0,00

5 922 743,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

104 155,75

810,66

104 966,41

 

 

 

Własne

104 155,75

810,66

104 966,41

 

 

4220

Zakup środków żywności

94 115,40

-2 130,64

91 984,76

 

 

 

Własne

94 115,40

-2 130,64

91 984,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

139 623,00

1 319,98

140 942,98

 

 

 

Własne

139 623,00

1 319,98

140 942,98

926

 

 

Kultura fizyczna

6 211 795,00

0,00

6 211 795,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 422 889,00

0,00

4 422 889,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 401 217,00

87,00

1 401 304,00

 

 

 

Poroz. z JST

2 513,00

87,00

2 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

265 200,00

-100,00

265 100,00

 

 

 

Poroz. z JST

601,00

-100,00

501,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

36 000,00

-15,00

35 985,00

 

 

 

Poroz. z JST

86,00

-15,00

71,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

357 566,00

4 500,00

362 066,00

 

 

 

Poroz. z JST

12 000,00

4 500,00

16 500,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

136 000,00

3 500,00

139 500,00

 

 

 

Poroz. z JST

5 000,00

3 500,00

8 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

432 350,00

-4 500,00

427 850,00

 

 

 

Poroz. z JST

5 800,00

-4 500,00

1 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

705 392,00

-2 972,00

702 420,00

 

 

 

Poroz. z JST

13 500,00

-2 972,00

10 528,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

11 000,00

-500,00

10 500,00

 

 

 

Poroz. z JST

500,00

-500,00

0,00

Razem:

305 474 626,29

0,00

305 474 626,29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 20-06-2023 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 19-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2023 09:50