Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 229/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 229/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 sierpnia 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

 

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 229/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 sierpnia 2023r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

3 300 654,40

0,00

3 300 654,40

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

33 100,00

0,00

33 100,00

 

 

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

33 100,00

0,00

33 100,00

 

 

 

Poroz. z AR

0,00

33 100,00

33 100,00

 

 

 

Własne

33 100,00

-33 100,00

0,00

Razem:

272 591 693,69

0,00

272 591 693,69

 

   

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 229/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 sierpnia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

25 438 534,26

0,00

25 438 534,26

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

14 801 056,12

-12 800,00

14 788 256,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 990 700,00

-12 800,00

1 977 900,00

 

 

 

Własne

1 990 700,00

-12 800,00

1 977 900,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 451 005,49

158 020,00

3 609 025,49

 

 

 

Własne

3 451 005,49

158 020,00

3 609 025,49

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 425 036,13

-158 020,00

2 267 016,13

 

 

 

Własne

2 425 036,13

-158 020,00

2 267 016,13

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 174 118,92

12 800,00

5 186 918,92

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

207 822,37

12 800,00

220 622,37

 

 

 

Własne

207 822,37

12 800,00

220 622,37

750

 

 

Administracja publiczna

18 471 744,21

0,00

18 471 744,21

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 693 669,06

0,00

15 693 669,06

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 854 206,71

-13 500,00

1 840 706,71

 

 

 

Własne

1 854 206,71

-13 500,00

1 840 706,71

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

482 199,66

13 500,00

495 699,66

 

 

 

Własne

482 199,66

13 500,00

495 699,66

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 327 218,68

0,00

2 327 218,68

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

540 741,07

-7 000,00

533 741,07

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 199,35

-7 000,00

6 199,35

 

 

 

Własne

13 199,35

-7 000,00

6 199,35

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 570 450,24

13 500,00

1 583 950,24

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

13 500,00

13 500,00

 

 

 

Własne

0,00

13 500,00

13 500,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

86 027,37

-6 500,00

79 527,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

60 097,37

-6 500,00

53 597,37

 

 

 

Własne

60 097,37

-6 500,00

53 597,37

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 375 208,77

0,00

109 375 208,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 178 625,85

2 050,00

56 180 675,85

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 185 079,11

2 050,00

1 187 129,11

 

 

 

Własne

1 185 079,11

2 050,00

1 187 129,11

 

80195

 

Pozostała działalność

249 296,00

-2 050,00

247 246,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

199 584,80

-2 050,00

197 534,80

 

 

 

Własne

199 584,80

-2 050,00

197 534,80

852

 

 

Pomoc społeczna

14 621 715,05

0,00

14 621 715,05

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

173 851,00

0,00

173 851,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 422,64

0,00

80 422,64

 

 

 

Poroz. z AR

0,00

27 905,74

27 905,74

 

 

 

Własne

80 422,64

-27 905,74

52 516,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 596,95

0,00

14 596,95

 

 

 

Poroz. z AR

0,00

4 838,85

4 838,85

 

 

 

Własne

14 596,95

-4 838,85

9 758,10

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 630,31

0,00

1 630,31

 

 

 

Poroz. z AR

0,00

318,31

318,31

 

 

 

Własne

1 630,31

-318,31

1 312,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

37,10

0,00

37,10

 

 

 

Poroz. z AR

0,00

37,10

37,10

 

 

 

Własne

37,10

-37,10

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 157 839,94

0,00

9 157 839,94

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 998 451,94

30,00

5 998 481,94

 

 

4260

Zakup energii

433 984,89

-12 800,00

421 184,89

 

 

 

Własne

433 984,89

-12 800,00

421 184,89

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

338 474,50

12 830,00

351 304,50

 

 

 

Własne

338 474,50

12 830,00

351 304,50

 

92195

 

Pozostała działalność

516 388,00

-30,00

516 358,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 402,00

-30,00

5 372,00

 

 

 

Własne

5 402,00

-30,00

5 372,00

926

 

 

Kultura fizyczna

6 334 219,52

0,00

6 334 219,52

 

92601

 

Obiekty sportowe

798 634,74

70,00

798 704,74

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

116 734,74

70,00

116 804,74

 

 

 

Własne

116 734,74

70,00

116 804,74

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 469 584,78

-70,00

4 469 514,78

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

702 420,00

-70,00

702 350,00

 

 

 

Własne

691 892,00

-70,00

691 822,00

Razem:

311 236 131,68

0,00

311 236 131,68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 14-08-2023 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 14-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2023 14:49