Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 245/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 245/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

           

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 245/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

156 415,00

1 590,00

158 005,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

1 590,00

1 590,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

1 590,00

1 590,00

 

 

 

Zlecone

0,00

1 590,00

1 590,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

92 801,00

25 000,00

117 801,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

62 028,00

25 000,00

87 028,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 000,00

25 000,00

65 000,00

 

 

 

Własne

40 000,00

25 000,00

65 000,00

Razem:

274 829 795,02

26 590,00

274 856 385,02

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 245/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

27 206 534,26

0,00

27 206 534,26

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

16 551 756,12

21 542,22

16 573 298,34

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

-10 000,00

10 000,00

 

 

 

Własne

20 000,00

-10 000,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

621 807,00

-60 000,00

561 807,00

 

 

 

Własne

621 807,00

-60 000,00

561 807,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 019 907,50

-134 231,00

7 885 676,50

 

 

 

Własne

8 019 907,50

-134 231,00

7 885 676,50

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 267 016,13

225 773,22

2 492 789,35

 

 

 

Własne

2 267 016,13

225 773,22

2 492 789,35

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 191 418,92

-21 542,22

5 169 876,70

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 453 954,57

-21 542,22

1 432 412,35

 

 

 

Własne

1 453 954,57

-21 542,22

1 432 412,35

750

 

 

Administracja publiczna

18 472 574,33

0,00

18 472 574,33

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 685 150,69

0,00

15 685 150,69

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 717 786,28

39 408,00

8 757 194,28

 

 

 

Własne

8 717 786,28

39 408,00

8 757 194,28

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 551 803,00

6 774,24

1 558 577,24

 

 

 

Własne

1 551 803,00

6 774,24

1 558 577,24

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

220 786,00

965,50

221 751,50

 

 

 

Własne

220 786,00

965,50

221 751,50

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

99 957,00

-47 147,74

52 809,26

 

 

 

Własne

99 957,00

-47 147,74

52 809,26

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

156 415,00

1 590,00

158 005,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

1 590,00

1 590,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 590,00

1 590,00

 

 

 

Zlecone

0,00

1 590,00

1 590,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 341 708,77

0,00

109 341 708,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 108 827,59

3 012,00

56 111 839,59

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

667 276,58

-10 000,00

657 276,58

 

 

 

Własne

667 276,58

-10 000,00

657 276,58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 303 646,12

10 000,00

1 313 646,12

 

 

 

Własne

1 303 646,12

10 000,00

1 313 646,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

373 321,57

3 012,00

376 333,57

 

 

 

Własne

373 321,57

3 012,00

376 333,57

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 761 538,44

-1 506,00

4 760 032,44

 

 

4270

Zakup usług remontowych

47 907,68

-1 506,00

46 401,68

 

 

 

Własne

47 907,68

-1 506,00

46 401,68

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 238 348,56

-1 506,00

4 236 842,56

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 216,75

-1 506,00

38 710,75

 

 

 

Własne

40 216,75

-1 506,00

38 710,75

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 220 239,00

25 000,00

1 245 239,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

287 629,00

25 000,00

312 629,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

120 000,00

25 000,00

145 000,00

 

 

 

Własne

120 000,00

25 000,00

145 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 485 018,88

0,00

29 485 018,88

 

90095

 

Pozostała działalność

1 846 499,83

0,00

1 846 499,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

214 010,29

12 922,88

226 933,17

 

 

 

Własne

214 010,29

12 922,88

226 933,17

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

513 907,79

-12 922,88

500 984,91

 

 

 

Własne

513 907,79

-12 922,88

500 984,91

Razem:

313 474 233,01

26 590,00

313 500 823,01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 08-09-2023 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 06-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2023 14:34