Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 253/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

Zarządzenie nr 253/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 września 2023 roku

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

  Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 253/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 września 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

55 104 777,60

1 400 000,00

56 504 777,60

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

10 132 032,60

1 400 000,00

11 532 032,60

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 991 839,65

1 400 000,00

5 391 839,65

 

 

 

Własne

3 991 839,65

1 400 000,00

5 391 839,65

855

 

 

Rodzina

12 120 327,32

19 000,00

12 139 327,32

 

85595

 

Pozostała działalność

246 222,00

19 000,00

265 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

246 222,00

19 000,00

265 222,00

 

 

 

Własne

246 222,00

19 000,00

265 222,00

Razem:

274 856 385,02

1 419 000,00

276 275 385,02

 

 

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 253/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 września 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 472 574,33

0,00

18 472 574,33

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 685 150,69

0,00

15 685 150,69

 

 

4270

Zakup usług remontowych

99 700,00

-11 000,00

88 700,00

 

 

 

Własne

99 700,00

-11 000,00

88 700,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

11 000,00

81 000,00

 

 

 

Własne

70 000,00

11 000,00

81 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 408 530,68

0,00

2 408 530,68

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 583 950,24

6 000,00

1 589 950,24

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 740,00

6 000,00

54 740,00

 

 

 

Własne

48 740,00

6 000,00

54 740,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

79 527,37

-6 000,00

73 527,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

53 597,37

-6 000,00

47 597,37

 

 

 

Własne

53 597,37

-6 000,00

47 597,37

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 341 708,77

1 400 000,00

110 741 708,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 111 839,59

891 337,39

57 003 176,98

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 349 961,00

431 351,00

1 781 312,00

 

 

 

Własne

1 349 961,00

431 351,00

1 781 312,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 033 884,83

400 000,00

5 433 884,83

 

 

 

Własne

5 033 884,83

400 000,00

5 433 884,83

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

709 131,04

4 000,00

713 131,04

 

 

 

Własne

709 131,04

4 000,00

713 131,04

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 831 505,59

11 000,00

4 842 505,59

 

 

 

Własne

4 831 505,59

11 000,00

4 842 505,59

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

334 575,70

-850,00

333 725,70

 

 

 

Własne

334 575,70

-850,00

333 725,70

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 006 635,59

-17 000,00

4 989 635,59

 

 

 

Własne

5 006 635,59

-17 000,00

4 989 635,59

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

657 276,58

-8 000,00

649 276,58

 

 

 

Własne

657 276,58

-8 000,00

649 276,58

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

192 733,92

1 639,67

194 373,59

 

 

 

Własne

192 733,92

1 639,67

194 373,59

 

 

4190

Nagrody konkursowe

28 150,00

1 500,00

29 650,00

 

 

 

Własne

28 150,00

1 500,00

29 650,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 313 646,12

12 000,00

1 325 646,12

 

 

 

Własne

1 313 646,12

12 000,00

1 325 646,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

364 982,00

1 000,00

365 982,00

 

 

 

Własne

364 982,00

1 000,00

365 982,00

 

 

4260

Zakup energii

2 564 410,82

-4 800,00

2 559 610,82

 

 

 

Własne

2 564 410,82

-4 800,00

2 559 610,82

 

 

4270

Zakup usług remontowych

376 333,57

50 000,00

426 333,57

 

 

 

Własne

376 333,57

50 000,00

426 333,57

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

45 752,40

-2 160,00

43 592,40

 

 

 

Własne

45 752,40

-2 160,00

43 592,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 146 629,11

3 000,00

1 149 629,11

 

 

 

Własne

1 146 629,11

3 000,00

1 149 629,11

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

216 574,22

9 475,00

226 049,22

 

 

 

Własne

216 574,22

9 475,00

226 049,22

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

38 169,20

-1 149,00

37 020,20

 

 

 

Własne

38 169,20

-1 149,00

37 020,20

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

78 995,75

-3 685,28

75 310,47

 

 

 

Własne

78 995,75

-3 685,28

75 310,47

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

149,00

149,00

 

 

 

Własne

0,00

149,00

149,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

83 595,44

-7 200,00

76 395,44

 

 

 

Własne

83 595,44

-7 200,00

76 395,44

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

329 834,43

26 385,00

356 219,43

 

 

 

Własne

329 834,43

26 385,00

356 219,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 253 559,87

230 444,00

1 484 003,87

 

 

 

Własne

1 253 559,87

230 444,00

1 484 003,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 797 969,30

-274 940,00

24 523 029,30

 

 

 

Własne

24 797 969,30

-274 940,00

24 523 029,30

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 946,08

1 720,00

7 666,08

 

 

 

Własne

5 946,08

1 720,00

7 666,08

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

346 114,95

35 558,00

381 672,95

 

 

 

Własne

346 114,95

35 558,00

381 672,95

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

17 201,99

-5 000,00

12 201,99

 

 

 

Własne

17 201,99

-5 000,00

12 201,99

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 166 848,99

-3 100,00

1 163 748,99

 

 

 

Własne

1 166 848,99

-3 100,00

1 163 748,99

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 760 032,44

42 881,00

4 802 913,44

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

390 189,00

5 000,00

395 189,00

 

 

 

Własne

390 189,00

5 000,00

395 189,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

66 257,90

120,00

66 377,90

 

 

 

Własne

66 257,90

120,00

66 377,90

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800 148,79

31 500,00

831 648,79

 

 

 

Własne

800 148,79

31 500,00

831 648,79

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52 266,08

-50,00

52 216,08

 

 

 

Własne

52 266,08

-50,00

52 216,08

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

472 617,70

5 000,00

477 617,70

 

 

 

Własne

472 617,70

5 000,00

477 617,70

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

62 200,55

-200,00

62 000,55

 

 

 

Własne

62 200,55

-200,00

62 000,55

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 150,00

-32,00

1 118,00

 

 

 

Własne

1 150,00

-32,00

1 118,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

114 494,38

3 800,00

118 294,38

 

 

 

Własne

114 494,38

3 800,00

118 294,38

 

 

4260

Zakup energii

161 261,80

-800,00

160 461,80

 

 

 

Własne

161 261,80

-800,00

160 461,80

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 560,60

220,00

3 780,60

 

 

 

Własne

3 560,60

220,00

3 780,60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 888,59

200,00

48 088,59

 

 

 

Własne

47 888,59

200,00

48 088,59

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

14 500,67

1 020,00

15 520,67

 

 

 

Własne

14 500,67

1 020,00

15 520,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 462,21

-330,00

10 132,21

 

 

 

Własne

10 462,21

-330,00

10 132,21

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

29 457,60

-824,00

28 633,60

 

 

 

Własne

29 457,60

-824,00

28 633,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

71 182,39

12 829,00

84 011,39

 

 

 

Własne

71 182,39

12 829,00

84 011,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 839 879,11

-20 000,00

1 819 879,11

 

 

 

Własne

1 839 879,11

-20 000,00

1 819 879,11

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

60,00

32,00

92,00

 

 

 

Własne

60,00

32,00

92,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

20 455,52

2 416,00

22 871,52

 

 

 

Własne

20 455,52

2 416,00

22 871,52

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 639,62

-120,00

1 519,62

 

 

 

Własne

1 639,62

-120,00

1 519,62

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

148 501,00

-4 248,11

144 252,89

 

 

 

Własne

148 501,00

-4 248,11

144 252,89

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

150 219,00

7 348,11

157 567,11

 

 

 

Własne

150 219,00

7 348,11

157 567,11

 

80104

 

Przedszkola

29 770 522,91

333 349,00

30 103 871,91

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 672 294,00

100 000,00

7 772 294,00

 

 

 

Własne

7 672 294,00

100 000,00

7 772 294,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 846 222,00

50 000,00

6 896 222,00

 

 

 

Własne

6 846 222,00

50 000,00

6 896 222,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 720,00

400,00

7 120,00

 

 

 

Własne

6 720,00

400,00

7 120,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

533 216,06

187 649,00

720 865,06

 

 

 

Własne

533 216,06

187 649,00

720 865,06

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 100,00

-150,00

7 950,00

 

 

 

Własne

8 100,00

-150,00

7 950,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 307,00

-400,00

6 907,00

 

 

 

Własne

7 307,00

-400,00

6 907,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

5 393,00

-630,00

4 763,00

 

 

 

Własne

5 393,00

-630,00

4 763,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

25 443,00

3 230,00

28 673,00

 

 

 

Własne

25 443,00

3 230,00

28 673,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

60 785,00

-2 650,00

58 135,00

 

 

 

Własne

60 785,00

-2 650,00

58 135,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 663 022,93

-3 090,00

2 659 932,93

 

 

 

Własne

2 663 022,93

-3 090,00

2 659 932,93

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 949,00

590,00

14 539,00

 

 

 

Własne

13 949,00

590,00

14 539,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

2 000,00

-1 600,00

400,00

 

 

 

Własne

2 000,00

-1 600,00

400,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

396 131,00

5 000,00

401 131,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

396 131,00

5 000,00

401 131,00

 

 

 

Własne

396 131,00

5 000,00

401 131,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 236 842,56

95 429,75

4 332 272,31

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 346,32

100,00

55 446,32

 

 

 

Własne

55 346,32

100,00

55 446,32

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

449 161,47

8 500,00

457 661,47

 

 

 

Własne

449 161,47

8 500,00

457 661,47

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 203,17

-100,00

30 103,17

 

 

 

Własne

30 203,17

-100,00

30 103,17

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

480 837,17

10 600,00

491 437,17

 

 

 

Własne

480 837,17

10 600,00

491 437,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

60 920,75

-500,00

60 420,75

 

 

 

Własne

60 920,75

-500,00

60 420,75

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 150,00

-32,00

1 118,00

 

 

 

Własne

1 150,00

-32,00

1 118,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

19 664,00

1 000,00

20 664,00

 

 

 

Własne

19 664,00

1 000,00

20 664,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

66 310,31

-700,00

65 610,31

 

 

 

Własne

66 310,31

-700,00

65 610,31

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 101,38

-290,00

17 811,38

 

 

 

Własne

18 101,38

-290,00

17 811,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

11 108,99

-3 460,00

7 648,99

 

 

 

Własne

11 108,99

-3 460,00

7 648,99

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

16 102,52

-2 000,00

14 102,52

 

 

 

Własne

16 102,52

-2 000,00

14 102,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 565,18

3 824,00

23 389,18

 

 

 

Własne

19 565,18

3 824,00

23 389,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

109 037,18

12 838,75

121 875,93

 

 

 

Własne

109 037,18

12 838,75

121 875,93

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 176 061,59

55 100,00

2 231 161,59

 

 

 

Własne

2 176 061,59

55 100,00

2 231 161,59

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

60,00

32,00

92,00

 

 

 

Własne

60,00

32,00

92,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

25 957,13

10 417,00

36 374,13

 

 

 

Własne

25 957,13

10 417,00

36 374,13

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 526,07

100,00

1 626,07

 

 

 

Własne

1 526,07

100,00

1 626,07

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 618 190,92

-4 797,14

3 613 393,78

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

90 000,00

20 000,00

110 000,00

 

 

 

Własne

90 000,00

20 000,00

110 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 780,00

1 500,00

33 280,00

 

 

 

Własne

31 780,00

1 500,00

33 280,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 105,00

2 100,00

6 205,00

 

 

 

Własne

4 105,00

2 100,00

6 205,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

1 074,00

102,86

1 176,86

 

 

 

Własne

1 074,00

102,86

1 176,86

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 945,00

-500,00

8 445,00

 

 

 

Własne

8 945,00

-500,00

8 445,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

33 330,00

-30 000,00

3 330,00

 

 

 

Własne

33 330,00

-30 000,00

3 330,00

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 000,00

2 000,00

7 000,00

 

 

 

Własne

5 000,00

2 000,00

7 000,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 448 941,20

12 300,00

5 461 241,20

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

100,00

303,00

403,00

 

 

 

Własne

100,00

303,00

403,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

769,26

2 247,00

3 016,26

 

 

 

Własne

769,26

2 247,00

3 016,26

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 142,00

8 663,00

9 805,00

 

 

 

Własne

1 142,00

8 663,00

9 805,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

565,00

1 087,00

1 652,00

 

 

 

Własne

565,00

1 087,00

1 652,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 013 550,40

24 500,00

4 038 050,40

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

437 044,12

16 000,00

453 044,12

 

 

 

Własne

437 044,12

16 000,00

453 044,12

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 063,00

4 500,00

28 563,00

 

 

 

Własne

24 063,00

4 500,00

28 563,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

37 352,00

4 000,00

41 352,00

 

 

 

Własne

37 352,00

4 000,00

41 352,00

855

 

 

Rodzina

17 437 653,71

19 000,00

17 456 653,71

 

85595

 

Pozostała działalność

246 222,00

19 000,00

265 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

213 800,79

18 446,60

232 247,39

 

 

 

Własne

213 800,79

18 446,60

232 247,39

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 909,26

461,97

5 371,23

 

 

 

Własne

4 909,26

461,97

5 371,23

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

982,14

91,43

1 073,57

 

 

 

Własne

982,14

91,43

1 073,57

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 485 018,88

0,00

29 485 018,88

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

17 901 048,78

0,00

17 901 048,78

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 484 488,01

-16 900,00

17 467 588,01

 

 

 

Własne

17 484 488,01

-16 900,00

17 467 588,01

 

 

4430

Różne opłaty i składki

51 218,81

16 900,00

68 118,81

 

 

 

Własne

51 218,81

16 900,00

68 118,81

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 204 929,69

0,00

9 204 929,69

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 045 571,69

0,00

6 045 571,69

 

 

4260

Zakup energii

424 284,89

-5 000,00

419 284,89

 

 

 

Własne

424 284,89

-5 000,00

419 284,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

132 371,04

5 000,00

137 371,04

 

 

 

Własne

132 371,04

5 000,00

137 371,04

926

 

 

Kultura fizyczna

6 415 719,52

0,00

6 415 719,52

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 534 514,78

0,00

4 534 514,78

 

 

4090

Honoraria

20 000,00

10 000,00

30 000,00

 

 

 

Własne

20 000,00

10 000,00

30 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

427 850,00

23 900,00

451 750,00

 

 

 

Własne

426 550,00

23 900,00

450 450,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 230,00

70,00

1 300,00

 

 

 

Własne

1 230,00

70,00

1 300,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

152 695,78

-33 970,00

118 725,78

 

 

 

Własne

122 695,78

-33 970,00

88 725,78

Razem:

313 500 823,01

1 419 000,00

314 919 823,01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 14-09-2023 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 12-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2023 10:54