Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 266/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


Zarządzenie nr 266/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 266/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 11 października 2023 roku

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

373 220,27

408 120,59

781 340,86

 

01095

 

Pozostała działalność

373 220,27

408 120,59

781 340,86

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

351 193,78

408 120,59

759 314,37

 

 

 

Zlecone

351 193,78

408 120,59

759 314,37

600

 

 

Transport i łączność

8 507 625,03

15 000,00

8 522 625,03

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

155 000,00

15 000,00

170 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

15 000,00

15 000,00

 

 

 

Zlecone

0,00

15 000,00

15 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

798 410,61

1 202,10

799 612,71

 

75095

 

Pozostała działalność

127 974,00

1 202,10

129 176,10

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

7 974,00

1 202,10

9 176,10

 

 

 

Własne

7 974,00

1 202,10

9 176,10

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

166 609,00

168 300,00

334 909,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

158 054,00

168 300,00

326 354,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

158 054,00

168 300,00

326 354,00

 

 

 

Zlecone

158 054,00

168 300,00

326 354,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 831 488,12

3 060,00

2 834 548,12

 

85395

 

Pozostała działalność

1 436 503,12

3 060,00

1 439 563,12

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

88 518,14

3 060,00

91 578,14

 

 

 

Własne

88 518,14

3 060,00

91 578,14

855

 

 

Rodzina

12 176 466,01

24 000,00

12 200 466,01

 

85595

 

Pozostała działalność

265 222,00

24 000,00

289 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

265 222,00

24 000,00

289 222,00

 

 

 

Własne

265 222,00

24 000,00

289 222,00

Razem:

284 270 487,31

619 682,69

284 890 170,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 266/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 11 października 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

410 193,78

408 120,59

818 314,37

 

01095

 

Pozostała działalność

351 193,78

408 120,59

759 314,37

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 749,50

6 680,40

12 429,90

 

 

 

Zlecone

5 749,50

6 680,40

12 429,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

988,34

1 148,37

2 136,71

 

 

 

Zlecone

988,34

1 148,37

2 136,71

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

140,85

163,67

304,52

 

 

 

Zlecone

140,85

163,67

304,52

 

 

4430

Różne opłaty i składki

344 307,63

400 118,23

744 425,86

 

 

 

Zlecone

344 307,63

400 118,23

744 425,86

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

7,46

9,92

17,38

 

 

 

Zlecone

7,46

9,92

17,38

600

 

 

Transport i łączność

27 321 534,26

15 000,00

27 336 534,26

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

4 213 989,00

15 000,00

4 228 989,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 642 652,00

15 000,00

3 657 652,00

 

 

 

Zlecone

0,00

15 000,00

15 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 487 574,33

1 202,10

18 488 776,43

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 012 337,42

1 202,10

1 013 539,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 213,03

1 202,10

8 415,13

 

 

 

Własne

7 213,03

1 202,10

8 415,13

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 713 724,76

0,00

15 713 724,76

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 558 577,24

1 700,00

1 560 277,24

 

 

 

Własne

1 558 577,24

1 700,00

1 560 277,24

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

221 751,50

240,00

221 991,50

 

 

 

Własne

221 751,50

240,00

221 991,50

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

355 836,00

10 000,00

365 836,00

 

 

 

Własne

355 836,00

10 000,00

365 836,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

314 419,80

15 000,00

329 419,80

 

 

 

Własne

314 419,80

15 000,00

329 419,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 829 188,34

-26 940,00

1 802 248,34

 

 

 

Własne

1 829 188,34

-26 940,00

1 802 248,34

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

166 609,00

168 300,00

334 909,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

158 054,00

168 300,00

326 354,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

168 300,00

168 300,00

 

 

 

Zlecone

0,00

168 300,00

168 300,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 468 530,68

0,00

2 468 530,68

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 593 922,15

0,00

1 593 922,15

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 740,00

-5 000,00

49 740,00

 

 

 

Własne

54 740,00

-5 000,00

49 740,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

5 000,00

12 000,00

 

 

 

Własne

7 000,00

5 000,00

12 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

111 398 148,34

0,00

111 398 148,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

57 146 928,61

-10 000,00

57 136 928,61

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

369 963,00

3 000,00

372 963,00

 

 

 

Własne

369 963,00

3 000,00

372 963,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

476 333,57

-3 000,00

473 333,57

 

 

 

Własne

476 333,57

-3 000,00

473 333,57

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 733 007,77

-10 000,00

24 723 007,77

 

 

 

Własne

24 733 007,77

-10 000,00

24 723 007,77

 

80104

 

Przedszkola

30 359 120,59

0,00

30 359 120,59

 

 

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0,00

25 573,05

25 573,05

 

 

 

Własne

0,00

25 573,05

25 573,05

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

113 059,80

-25 573,05

87 486,75

 

 

 

Własne

113 059,80

-25 573,05

87 486,75

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

402 476,95

0,00

402 476,95

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

402 476,95

-1 345,95

401 131,00

 

 

 

Własne

402 476,95

-1 345,95

401 131,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

1 345,95

1 345,95

 

 

 

Własne

0,00

1 345,95

1 345,95

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 172 756,95

10 000,00

4 182 756,95

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 269 263,06

10 000,00

2 279 263,06

 

 

 

Własne

2 269 263,06

10 000,00

2 279 263,06

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 110 554,32

0,00

2 110 554,32

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 964 040,00

0,00

1 964 040,00

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

11 000,00

-11 000,00

0,00

 

 

 

Własne

11 000,00

-11 000,00

0,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

10 000,00

11 000,00

21 000,00

 

 

 

Własne

10 000,00

11 000,00

21 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 376 729,98

0,00

14 376 729,98

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 342 045,07

0,00

1 342 045,07

 

 

4260

Zakup energii

133 599,55

-4 049,88

129 549,67

 

 

 

Własne

113 365,00

-4 049,88

109 315,12

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

12 000,00

4 049,88

16 049,88

 

 

 

Własne

12 000,00

4 049,88

16 049,88

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 361 826,23

3 060,00

9 364 886,23

 

85395

 

Pozostała działalność

5 957 841,23

3 060,00

5 960 901,23

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

86 548,56

3 000,00

89 548,56

 

 

 

Własne

86 548,56

3 000,00

89 548,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 910,00

-2 000,00

27 910,00

 

 

 

Własne

29 910,00

-2 000,00

27 910,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

277 688,12

-13 000,00

264 688,12

 

 

 

Własne

277 688,12

-13 000,00

264 688,12

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

1 600,00

4 600,00

 

 

 

Własne

3 000,00

1 600,00

4 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 000,00

400,00

6 400,00

 

 

 

Własne

6 000,00

400,00

6 400,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 801,84

50,09

5 851,93

 

 

 

Własne

5 801,84

50,09

5 851,93

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 154,18

9,91

1 164,09

 

 

 

Własne

1 154,18

9,91

1 164,09

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 792,00

13 000,00

25 792,00

 

 

 

Własne

12 792,00

13 000,00

25 792,00

855

 

 

Rodzina

17 492 170,71

24 000,00

17 516 170,71

 

85595

 

Pozostała działalność

265 222,00

24 000,00

289 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

232 247,39

20 821,51

253 068,90

 

 

 

Własne

232 247,39

20 821,51

253 068,90

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 371,23

589,97

5 961,20

 

 

 

Własne

5 371,23

589,97

5 961,20

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 073,57

116,76

1 190,33

 

 

 

Własne

1 073,57

116,76

1 190,33

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

25 464,38

2 471,76

27 936,14

 

 

 

Własne

25 464,38

2 471,76

27 936,14

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 480 234,88

0,00

29 480 234,88

 

90095

 

Pozostała działalność

1 838 115,83

0,00

1 838 115,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

226 664,43

-200,00

226 464,43

 

 

 

Własne

226 664,43

-200,00

226 464,43

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

492 653,65

200,00

492 853,65

 

 

 

Własne

492 653,65

200,00

492 853,65

Razem:

315 841 054,30

619 682,69

316 460 736,99

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 11-10-2023 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 11-10-2023
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2023 11:25