Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 69/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 marca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia 69/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 marca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 325 787,34

0,00

106 325 787,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 706 397,82

42 249,97

54 748 647,79

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 877 618,95

-10 000,00

4 867 618,95

 

 

 

Własne

4 877 618,95

-10 000,00

4 867 618,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

373 468,70

-3 454,11

370 014,59

 

 

 

Własne

373 468,70

-3 454,11

370 014,59

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 097 833,17

-15 362,00

5 082 471,17

 

 

 

Własne

5 097 833,17

-15 362,00

5 082 471,17

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 962 252,66

73 927,00

25 036 179,66

 

 

 

Własne

24 962 252,66

73 927,00

25 036 179,66

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 763 548,19

-6 360,92

1 757 187,27

 

 

 

Własne

1 763 548,19

-6 360,92

1 757 187,27

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

712 134,00

3 500,00

715 634,00

 

 

 

Własne

712 134,00

3 500,00

715 634,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 301 280,08

0,00

4 301 280,08

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 364,07

-1 068,55

11 295,52

 

 

 

Własne

12 364,07

-1 068,55

11 295,52

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

551,07

1 068,55

1 619,62

 

 

 

Własne

551,07

1 068,55

1 619,62

 

80104

 

Przedszkola

28 687 618,09

-25 300,32

28 662 317,77

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 331 479,49

-5 000,00

1 326 479,49

 

 

 

Własne

1 331 479,49

-5 000,00

1 326 479,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

105 062,05

-867,50

104 194,55

 

 

 

Własne

105 062,05

-867,50

104 194,55

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

725 730,64

-3 692,00

722 038,64

 

 

 

Własne

725 730,64

-3 692,00

722 038,64

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 748 218,93

-10 000,00

2 738 218,93

 

 

 

Własne

2 748 218,93

-10 000,00

2 738 218,93

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

174 257,01

-5 740,82

168 516,19

 

 

 

Własne

174 257,01

-5 740,82

168 516,19

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 279 712,11

-10 256,77

4 269 455,34

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

462 956,49

-2 000,00

460 956,49

 

 

 

Własne

462 956,49

-2 000,00

460 956,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 783,99

-1 089,02

32 694,97

 

 

 

Własne

33 783,99

-1 089,02

32 694,97

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

469 815,17

-1 496,00

468 319,17

 

 

 

Własne

469 815,17

-1 496,00

468 319,17

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 236 581,59

-5 000,00

2 231 581,59

 

 

 

Własne

2 236 581,59

-5 000,00

2 231 581,59

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

157 005,94

-671,75

156 334,19

 

 

 

Własne

157 005,94

-671,75

156 334,19

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 475 329,76

-2 507,73

5 472 822,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

93 855,00

-364,00

93 491,00

 

 

 

Własne

93 855,00

-364,00

93 491,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

16 849,31

-2 143,73

14 705,58

 

 

 

Własne

16 849,31

-2 143,73

14 705,58

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 067 409,48

-685,15

4 066 724,33

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

433 338,32

-100,00

433 238,32

 

 

 

Własne

433 338,32

-100,00

433 238,32

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

123 003,39

-585,15

122 418,24

 

 

 

Własne

123 003,39

-585,15

122 418,24

 

80195

 

Pozostała działalność

547 453,00

-3 500,00

543 953,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

75 410,00

-3 500,00

71 910,00

 

 

 

Własne

75 410,00

-3 500,00

71 910,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 391 698,86

0,00

14 391 698,86

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 118 643,00

-9 500,00

1 109 143,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

998 800,00

-9 500,00

989 300,00

 

 

 

Własne

998 800,00

-9 500,00

989 300,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 085,00

-238,35

4 846,65

 

 

 

Własne

5 085,00

-238,35

4 846,65

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 833,00

-647,33

9 185,67

 

 

 

Własne

9 833,00

-647,33

9 185,67

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

885,68

885,68

 

 

 

Własne

0,00

885,68

885,68

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 064 644,00

9 500,00

5 074 144,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

237 119,00

-1 727,00

235 392,00

 

 

 

Własne

237 119,00

-1 727,00

235 392,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 272,00

1 727,00

5 999,00

 

 

 

Własne

4 272,00

1 727,00

5 999,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51 200,00

9 500,00

60 700,00

 

 

 

Własne

51 200,00

9 500,00

60 700,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 461 058,00

-7 000,00

1 454 058,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 935,00

-7 000,00

93 935,00

 

 

 

Własne

95 935,00

-7 000,00

88 935,00

 

85295

 

Pozostała działalność

420 237,86

7 000,00

427 237,86

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

56 200,00

7 000,00

63 200,00

 

 

 

Własne

56 200,00

7 000,00

63 200,00

855

 

 

Rodzina

17 202 327,71

0,00

17 202 327,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 863 645,71

0,00

11 863 645,71

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 020,00

-214,35

30 805,65

 

 

 

Zlecone

31 020,00

-214,35

30 805,65

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 086 697,00

-1 787,40

1 084 909,60

 

 

 

Własne

51 429,00

-800,00

50 629,00

 

 

 

Zlecone

1 035 268,00

-987,40

1 034 280,60

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 522,00

2 001,75

4 523,75

 

 

 

Własne

1 000,00

800,00

1 800,00

 

 

 

Zlecone

1 522,00

1 201,75

2 723,75

Razem:

296 663 962,41

0,00

296 663 962,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 17-03-2023 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 15-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 28-03-2023 13:25