Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 238/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 238/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

 

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 238/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 849 893,35

840 000,00

2 689 893,35

 

75495

 

Pozostała działalność

1 706 495,62

840 000,00

2 546 495,62

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 568 320,00

840 000,00

2 408 320,00

 

 

 

Własne

1 568 320,00

840 000,00

2 408 320,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

70 773,00

22 028,00

92 801,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

40 000,00

22 028,00

62 028,00

 

 

2040

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

22 028,00

22 028,00

 

 

 

Własne

0,00

22 028,00

22 028,00

Razem:

 

 

 

273 967 767,02

862 028,00

274 829 795,02

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 238/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 sierpnia 2023r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

27 206 534,26

0,00

27 206 534,26

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 191 418,92

0,00

5 191 418,92

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00

200,00

200,00

 

 

 

Własne

0,00

200,00

200,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 466,00

-200,00

3 266,00

 

 

 

Własne

3 466,00

-200,00

3 266,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 472 574,33

0,00

18 472 574,33

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 693 669,06

-8 518,37

15 685 150,69

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 840 706,71

-8 518,37

1 832 188,34

 

 

 

Własne

1 840 706,71

-8 518,37

1 832 188,34

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

384 680,00

8 518,37

393 198,37

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 223,93

1 223,93

 

 

 

Własne

0,00

1 223,93

1 223,93

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

30,00

174,44

204,44

 

 

 

Własne

30,00

174,44

204,44

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

7 120,00

13 120,00

 

 

 

Własne

6 000,00

7 120,00

13 120,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 341 708,77

0,00

109 341 708,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 021 848,59

86 979,00

56 108 827,59

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

710 831,04

-1 700,00

709 131,04

 

 

 

Własne

710 831,04

-1 700,00

709 131,04

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 007 853,15

-1 217,56

5 006 635,59

 

 

 

Własne

5 007 853,15

-1 217,56

5 006 635,59

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

667 450,14

-173,56

667 276,58

 

 

 

Własne

667 450,14

-173,56

667 276,58

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22 467,00

10 000,00

32 467,00

 

 

 

Własne

22 467,00

10 000,00

32 467,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 307 846,12

-4 200,00

1 303 646,12

 

 

 

Własne

1 307 846,12

-4 200,00

1 303 646,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

359 982,00

5 000,00

364 982,00

 

 

 

Własne

359 982,00

5 000,00

364 982,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

45 559,40

193,00

45 752,40

 

 

 

Własne

45 559,40

193,00

45 752,40

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

78 795,75

200,00

78 995,75

 

 

 

Własne

78 795,75

200,00

78 995,75

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000,00

300,00

4 300,00

 

 

 

Własne

4 000,00

300,00

4 300,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

42 047,63

-300,00

41 747,63

 

 

 

Własne

42 047,63

-300,00

41 747,63

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

88 701,66

-5 106,22

83 595,44

 

 

 

Własne

88 701,66

-5 106,22

83 595,44

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 257 134,87

-3 575,00

1 253 559,87

 

 

 

Własne

1 257 134,87

-3 575,00

1 253 559,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 870 410,96

-72 441,66

24 797 969,30

 

 

 

Własne

24 870 410,96

-72 441,66

24 797 969,30

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 116 848,99

50 000,00

1 166 848,99

 

 

 

Własne

1 116 848,99

50 000,00

1 166 848,99

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

110 000,00

140 000,00

 

 

 

Własne

30 000,00

110 000,00

140 000,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 688 072,44

73 466,00

4 761 538,44

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 557,90

1 700,00

66 257,90

 

 

 

Własne

64 557,90

1 700,00

66 257,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

471 400,14

1 217,56

472 617,70

 

 

 

Własne

471 400,14

1 217,56

472 617,70

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

62 026,99

173,56

62 200,55

 

 

 

Własne

62 026,99

173,56

62 200,55

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 494,38

32 000,00

114 494,38

 

 

 

Własne

82 494,38

32 000,00

114 494,38

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 659,00

4 200,00

24 859,00

 

 

 

Własne

20 659,00

4 200,00

24 859,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 553,60

7,00

3 560,60

 

 

 

Własne

3 553,60

7,00

3 560,60

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 442,21

20,00

10 462,21

 

 

 

Własne

10 442,21

20,00

10 462,21

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 378,35

106,22

15 484,57

 

 

 

Własne

15 378,35

106,22

15 484,57

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

29 057,60

400,00

29 457,60

 

 

 

Własne

29 057,60

400,00

29 457,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

69 182,39

2 000,00

71 182,39

 

 

 

Własne

69 182,39

2 000,00

71 182,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 809 437,45

30 441,66

1 839 879,11

 

 

 

Własne

1 809 437,45

30 441,66

1 839 879,11

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 255,52

1 200,00

20 455,52

 

 

 

Własne

19 255,52

1 200,00

20 455,52

 

80104

 

Przedszkola

29 630 522,91

140 000,00

29 770 522,91

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 973 492,13

35 000,00

8 008 492,13

 

 

 

Własne

7 973 492,13

35 000,00

8 008 492,13

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

105 000,00

105 000,00

 

 

 

Własne

0,00

105 000,00

105 000,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 266 627,56

-28 279,00

4 238 348,56

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

472 513,47

-23 352,00

449 161,47

 

 

 

Własne

472 513,47

-23 352,00

449 161,47

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

485 019,17

-4 182,00

480 837,17

 

 

 

Własne

485 019,17

-4 182,00

480 837,17

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

11 103,99

5,00

11 108,99

 

 

 

Własne

11 103,99

5,00

11 108,99

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

16 602,52

-500,00

16 102,52

 

 

 

Własne

16 602,52

-500,00

16 102,52

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

109 537,18

-500,00

109 037,18

 

 

 

Własne

109 537,18

-500,00

109 037,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

25 707,13

250,00

25 957,13

 

 

 

Własne

25 707,13

250,00

25 957,13

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

325 000,00

-300 000,00

25 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 000,00

-80 000,00

25 000,00

 

 

 

Własne

105 000,00

-80 000,00

25 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000,00

-220 000,00

0,00

 

 

 

Własne

220 000,00

-220 000,00

0,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 420 107,20

28 834,00

5 448 941,20

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 008,00

750,00

2 758,00

 

 

 

Własne

2 008,00

750,00

2 758,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

130 556,00

23 352,00

153 908,00

 

 

 

Własne

130 556,00

23 352,00

153 908,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

97 095,00

4 382,00

101 477,00

 

 

 

Własne

97 095,00

4 382,00

101 477,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

11 424,00

550,00

11 974,00

 

 

 

Własne

11 424,00

550,00

11 974,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

357 003,29

-200,00

356 803,29

 

 

 

Własne

357 003,29

-200,00

356 803,29

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 014 550,40

-1 000,00

4 013 550,40

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 196 966,14

-1 000,00

2 195 966,14

 

 

 

Własne

2 196 966,14

-1 000,00

2 195 966,14

852

 

 

Pomoc społeczna

14 625 679,26

0,00

14 625 679,26

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

438 068,57

-7 540,00

430 528,57

 

 

3110

Świadczenia społeczne

427 097,00

-7 540,00

419 557,00

 

 

 

Własne

427 097,00

-7 540,00

419 557,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 138 788,09

7 540,00

5 146 328,09

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

185 750,00

-153 750,00

32 000,00

 

 

 

Własne

185 750,00

-153 750,00

32 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

153 750,00

153 750,00

 

 

 

Własne

0,00

153 750,00

153 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

595 377,33

8 285,00

603 662,33

 

 

 

Własne

595 377,33

8 285,00

603 662,33

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

71 023,00

1 131,00

72 154,00

 

 

 

Własne

71 023,00

1 131,00

72 154,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

82 548,00

47 784,00

130 332,00

 

 

 

Własne

82 548,00

47 784,00

130 332,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

107 712,00

1 500,00

109 212,00

 

 

 

Własne

107 622,00

1 500,00

109 122,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

0,00

500,00

500,00

 

 

 

Własne

0,00

500,00

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

220 802,00

-59 200,00

161 602,00

 

 

 

Własne

220 802,00

-59 200,00

161 602,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

7 540,00

8 540,00

 

 

 

Własne

1 000,00

7 540,00

8 540,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 278 706,23

840 000,00

9 118 706,23

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

3 353 985,00

50 000,00

3 403 985,00

 

 

6210

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

50 000,00

50 000,00

 

 

 

Własne

0,00

50 000,00

50 000,00

 

85395

 

Pozostała działalność

4 924 721,23

790 000,00

5 714 721,23

 

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

1 562 863,98

840 000,00

2 402 863,98

 

 

 

Własne

1 562 863,98

840 000,00

2 402 863,98

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

348 430,12

-50 000,00

298 430,12

 

 

 

Własne

348 430,12

-50 000,00

298 430,12

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 198 211,00

22 028,00

1 220 239,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

265 601,00

22 028,00

287 629,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

22 028,00

22 028,00

 

 

 

Własne

0,00

22 028,00

22 028,00

855

 

 

Rodzina

17 437 653,71

0,00

17 437 653,71

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

12 500,00

3 500,00

16 000,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

3 000,00

13 000,00

 

 

 

Własne

10 000,00

3 000,00

13 000,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

2 500,00

500,00

3 000,00

 

 

 

Własne

2 500,00

500,00

3 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 902 971,71

-3 500,00

11 899 471,71

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

70 000,00

-3 500,00

66 500,00

 

 

 

Własne

70 000,00

-3 500,00

66 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 485 018,88

0,00

29 485 018,88

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 653 480,50

-300,00

1 653 180,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

517 166,50

-300,00

516 866,50

 

 

 

Własne

517 166,50

-300,00

516 866,50

 

90095

 

Pozostała działalność

1 846 199,83

300,00

1 846 499,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

204 462,92

9 547,37

214 010,29

 

 

 

Własne

204 462,92

9 547,37

214 010,29

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

520 816,16

-6 908,37

513 907,79

 

 

 

Własne

520 816,16

-6 908,37

513 907,79

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

300,00

300,00

 

 

 

Własne

0,00

300,00

300,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

689 521,65

-33 674,00

655 847,65

 

 

 

Własne

674 521,65

-33 674,00

640 847,65

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

144 070,50

31 035,00

175 105,50

 

 

 

Własne

144 070,50

31 035,00

175 105,50

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 204 929,69

0,00

9 204 929,69

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 045 571,69

0,00

6 045 571,69

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

111 214,14

-84,68

111 129,46

 

 

 

Własne

111 214,14

-84,68

111 129,46

 

 

4220

Zakup środków żywności

91 064,46

5 071,68

96 136,14

 

 

 

Własne

91 064,46

5 071,68

96 136,14

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

137 358,04

-4 987,00

132 371,04

 

 

 

Własne

137 358,04

-4 987,00

132 371,04

Razem:

312 612 205,01

862 028,00

313 474 233,01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 05-09-2023 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 31-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2023 11:24