Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 maja 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z  § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

 

        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 140/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 maja 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

50 587 923,63

348 100,00

50 936 023,63

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

5 615 178,63

348 100,00

5 963 278,63

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 609 783,49

348 100,00

3 957 883,49

 

 

 

Własne

3 609 783,49

348 100,00

3 957 883,49

855

 

 

Rodzina

11 928 878,76

2 500,00

11 931 378,76

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

1,65

2 500,00

2 501,65

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

 

Zlecone

0,00

2 500,00

2 500,00

Razem:

266 436 762,30

350 600,00

266 787 362,30

                                                                                                                        

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 140/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 maja 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

22 341 814,57

0,00

22 341 814,57

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

3 449 487,51

0,00

3 449 487,51

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 402,20

1 534,00

2 936,20

 

 

 

Własne

1 402,20

1 534,00

2 936,20

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13 000,00

-1 534,00

11 466,00

 

 

 

Własne

13 000,00

-1 534,00

11 466,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 292 722,99

0,00

18 292 722,99

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 654 775,75

0,00

15 654 775,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 885 839,00

-30 632,29

1 855 206,71

 

 

 

Własne

1 885 839,00

-30 632,29

1 855 206,71

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

179 046,37

3 325,94

182 372,31

 

 

 

Własne

179 046,37

3 325,94

182 372,31

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

27 306,35

77 306,35

 

 

 

Własne

50 000,00

27 306,35

77 306,35

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 997 910,90

348 100,00

108 346 010,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 134 523,76

-503,00

56 134 020,76

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

698 247,68

-503,00

697 744,68

 

 

 

Własne

698 247,68

-503,00

697 744,68

 

 

4190

Nagrody konkursowe

26 150,00

2 000,00

28 150,00

 

 

 

Własne

26 150,00

2 000,00

28 150,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 438 960,07

-2 000,00

1 436 960,07

 

 

 

Własne

1 438 960,07

-2 000,00

1 436 960,07

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

39 047,63

3 000,00

42 047,63

 

 

 

Własne

39 047,63

3 000,00

42 047,63

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

624 134,00

-3 000,00

621 134,00

 

 

 

Własne

624 134,00

-3 000,00

621 134,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 328 939,44

503,00

4 329 442,44

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

62 627,88

503,00

63 130,88

 

 

 

Własne

62 627,88

503,00

63 130,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

87 229,38

-2 000,00

85 229,38

 

 

 

Własne

87 229,38

-2 000,00

85 229,38

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

17 159,00

2 000,00

19 159,00

 

 

 

Własne

17 159,00

2 000,00

19 159,00

 

80104

 

Przedszkola

29 346 240,33

351 100,00

29 697 340,33

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

432 960,56

351 100,00

784 060,56

 

 

 

Własne

432 960,56

351 100,00

784 060,56

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 233 865,56

-3 000,00

4 230 865,56

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 743,15

-3 000,00

4 743,15

 

 

 

Własne

7 743,15

-3 000,00

4 743,15

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 445 889,94

-30 000,00

5 415 889,94

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

370 386,29

-30 000,00

340 386,29

 

 

 

Własne

370 386,29

-30 000,00

340 386,29

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 975 715,95

30 000,00

4 005 715,95

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116 347,00

30 000,00

146 347,00

 

 

 

Własne

116 347,00

30 000,00

146 347,00

 

80195

 

Pozostała działalność

278 996,00

0,00

278 996,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

192 466,00

41 930,00

234 396,00

 

 

 

Własne

192 466,00

41 930,00

234 396,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42 530,00

-42 530,00

0,00

 

 

 

Własne

42 530,00

-42 530,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

600,00

600,00

 

 

 

Własne

0,00

600,00

600,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 462 122,46

0,00

14 462 122,46

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 088 106,00

4 000,00

5 092 106,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

8 700,00

7 000,00

15 700,00

 

 

 

Własne

8 700,00

7 000,00

15 700,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

35 000,00

-3 000,00

32 000,00

 

 

 

Własne

35 000,00

-3 000,00

32 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 454 058,00

0,00

1 454 058,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 924,00

-1 920,00

19 004,00

 

 

 

Własne

20 924,00

-1 920,00

19 004,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

703,00

1 920,00

2 623,00

 

 

 

Własne

703,00

1 920,00

2 623,00

 

85295

 

Pozostała działalność

435 645,86

-4 000,00

431 645,86

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00

-4 000,00

6 000,00

 

 

 

Własne

10 000,00

-4 000,00

6 000,00

855

 

 

Rodzina

17 264 327,71

2 500,00

17 266 827,71

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 648,94

1 648,94

 

 

 

Zlecone

0,00

1 648,94

1 648,94

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

285,93

285,93

 

 

 

Zlecone

0,00

285,93

285,93

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

40,40

40,40

 

 

 

Zlecone

0,00

40,40

40,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

 

 

 

Zlecone

0,00

500,00

500,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

24,73

24,73

 

 

 

Zlecone

0,00

24,73

24,73

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 290 962,98

0,00

29 290 962,98

 

90095

 

Pozostała działalność

1 577 407,93

0,00

1 577 407,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

220 840,24

11,63

220 851,87

 

 

 

Własne

220 840,24

11,63

220 851,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

488 556,84

-11,63

488 545,21

 

 

 

Własne

488 556,84

-11,63

488 545,21

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 068 271,44

0,00

9 068 271,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 919 417,50

3 325,94

5 922 743,44

 

 

4220

Zakup środków żywności

94 414,75

700,00

95 114,75

 

 

 

Własne

94 414,75

700,00

95 114,75

 

 

4270

Zakup usług remontowych

154 603,74

3 325,94

157 929,68

 

 

 

Własne

154 603,74

3 325,94

157 929,68

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 323,00

-700,00

139 623,00

 

 

 

Własne

140 323,00

-700,00

139 623,00

 

92195

 

Pozostała działalność

505 853,94

-3 325,94

502 528,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 325,94

-3 325,94

0,00

 

 

 

Własne

3 325,94

-3 325,94

0,00

926

 

 

Kultura fizyczna

6 211 795,00

0,00

6 211 795,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

722 906,00

0,00

722 906,00

 

 

4260

Zakup energii

541 000,00

-2 214,00

538 786,00

 

 

 

Własne

541 000,00

-2 214,00

538 786,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

2 214,00

14 214,00

 

 

 

Własne

12 000,00

2 214,00

14 214,00

Razem:

305 081 200,29

350 600,00

305 431 800,29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 02-06-2023 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 31-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2023 10:38