Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 204/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 204/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 lipca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 204/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 lipca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

 

 

Ochrona zdrowia

14 000,00

4 000,00

18 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

4 000,00

4 000,00

8 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 000,00

4 000,00

8 000,00

 

 

 

Zlecone

4 000,00

4 000,00

8 000,00

Razem:

271 672 979,69

4 000,00

271 676 979,69

 

     Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 204/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 lipca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

25 438 534,26

0,00

25 438 534,26

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 153 118,92

0,00

5 153 118,92

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 380,00

4 230,00

16 610,00

 

 

 

Własne

12 380,00

4 230,00

16 610,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 230,00

-1 230,00

0,00

 

 

 

Własne

1 230,00

-1 230,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6 466,00

-3 000,00

3 466,00

 

 

 

Własne

6 466,00

-3 000,00

3 466,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 791 465,02

0,00

108 791 465,02

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 142 059,30

-17 600,00

56 124 459,30

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 193 768,00

-56 883,17

5 136 884,83

 

 

 

Własne

5 193 768,00

-56 883,17

5 136 884,83

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 712 225,95

27 166,00

4 739 391,95

 

 

 

Własne

4 712 225,95

27 166,00

4 739 391,95

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 370 898,62

-16 682,50

1 354 216,12

 

 

 

Własne

1 370 898,62

-16 682,50

1 354 216,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

228 382,00

-14 000,00

214 382,00

 

 

 

Własne

228 382,00

-14 000,00

214 382,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

349 029,07

24 292,50

373 321,57

 

 

 

Własne

349 029,07

24 292,50

373 321,57

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 187 017,77

-1 938,66

1 185 079,11

 

 

 

Własne

1 187 017,77

-1 938,66

1 185 079,11

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

204 186,48

120,00

204 306,48

 

 

 

Własne

204 186,48

120,00

204 306,48

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

67 495,75

200,00

67 695,75

 

 

 

Własne

67 495,75

200,00

67 695,75

 

 

4430

Różne opłaty i składki

54 855,28

1 938,66

56 793,94

 

 

 

Własne

54 855,28

1 938,66

56 793,94

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 237 634,87

5 700,00

1 243 334,87

 

 

 

Własne

1 237 634,87

5 700,00

1 243 334,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 180 388,79

12 117,17

25 192 505,96

 

 

 

Własne

25 180 388,79

12 117,17

25 192 505,96

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

329 544,95

370,00

329 914,95

 

 

 

Własne

329 544,95

370,00

329 914,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 662 752,44

17 600,00

4 680 352,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 229,38

-1 235,00

83 994,38

 

 

 

Własne

85 229,38

-1 235,00

83 994,38

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 307,68

17 600,00

47 907,68

 

 

 

Własne

30 307,68

17 600,00

47 907,68

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 835,67

15,00

11 850,67

 

 

 

Własne

11 835,67

15,00

11 850,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

5 172,21

20,00

5 192,21

 

 

 

Własne

5 172,21

20,00

5 192,21

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

67 732,39

1 100,00

68 832,39

 

 

 

Własne

67 732,39

1 100,00

68 832,39

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

17 555,52

100,00

17 655,52

 

 

 

Własne

17 555,52

100,00

17 655,52

 

80104

 

Przedszkola

29 491 682,46

10 364,00

29 502 046,46

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 312 179,49

15 343,00

1 327 522,49

 

 

 

Własne

1 312 179,49

15 343,00

1 327 522,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

715 538,64

-16 270,00

699 268,64

 

 

 

Własne

715 538,64

-16 270,00

699 268,64

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 679,00

-10 850,00

5 829,00

 

 

 

Własne

16 679,00

-10 850,00

5 829,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 280,00

8 500,00

107 780,00

 

 

 

Własne

99 280,00

8 500,00

107 780,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

541 516,06

-8 300,00

533 216,06

 

 

 

Własne

541 516,06

-8 300,00

533 216,06

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

9 900,00

200,00

10 100,00

 

 

 

Własne

9 900,00

200,00

10 100,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 293,00

100,00

10 393,00

 

 

 

Własne

10 293,00

100,00

10 393,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 279,50

-1 000,00

2 279,50

 

 

 

Własne

3 279,50

-1 000,00

2 279,50

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 610,00

350,00

3 960,00

 

 

 

Własne

3 610,00

350,00

3 960,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15 370,00

-1 000,00

14 370,00

 

 

 

Własne

15 370,00

-1 000,00

14 370,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

61 285,00

2 000,00

63 285,00

 

 

 

Własne

61 285,00

2 000,00

63 285,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 683 368,93

21 291,00

2 704 659,93

 

 

 

Własne

2 683 368,93

21 291,00

2 704 659,93

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 195 705,56

0,00

4 195 705,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

121 342,82

-285,00

121 057,82

 

 

 

Własne

121 342,82

-285,00

121 057,82

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16 076,38

5,00

16 081,38

 

 

 

Własne

16 076,38

5,00

16 081,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 513,99

10,00

8 523,99

 

 

 

Własne

8 513,99

10,00

8 523,99

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

104 187,18

250,00

104 437,18

 

 

 

Własne

104 187,18

250,00

104 437,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

23 687,13

20,00

23 707,13

 

 

 

Własne

23 687,13

20,00

23 707,13

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 446 238,94

-10 364,00

5 435 874,94

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

143 220,00

-5 364,00

137 856,00

 

 

 

Własne

143 220,00

-5 364,00

137 856,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

366 003,29

-5 000,00

361 003,29

 

 

 

Własne

366 003,29

-5 000,00

361 003,29

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 106 554,32

4 000,00

2 110 554,32

 

85195

 

Pozostała działalność

69 000,00

4 000,00

73 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 331,00

3 331,00

6 662,00

 

 

 

Zlecone

3 331,00

3 331,00

6 662,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

577,00

577,00

1 154,00

 

 

 

Zlecone

577,00

577,00

1 154,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

82,00

82,00

164,00

 

 

 

Zlecone

82,00

82,00

164,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

10,00

10,00

20,00

 

 

 

Zlecone

10,00

10,00

20,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 521 801,45

0,00

14 521 801,45

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 226 180,75

0,00

1 226 180,75

 

 

4260

Zakup energii

99 324,00

-3 852,00

95 472,00

 

 

 

Własne

76 972,00

-3 607,00

73 365,00

 

 

 

Zlecone

22 352,00

-245,00

22 107,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

822,00

245,00

1 067,00

 

 

 

Zlecone

500,00

245,00

745,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 705,00

3 607,00

7 312,00

 

 

 

Własne

3 405,00

3 607,00

7 012,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 258 706,23

0,00

8 258 706,23

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

3 353 985,00

0,00

3 353 985,00

 

 

2513

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

30 000,00

-8 000,00

22 000,00

 

 

 

Własne

30 000,00

-8 000,00

22 000,00

 

 

6213

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

154 000,00

8 000,00

162 000,00

 

 

 

Własne

154 000,00

8 000,00

162 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 427 544,63

0,00

29 427 544,63

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

95 000,00

2 000,00

97 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

22 000,00

22 000,00

 

 

 

Własne

0,00

22 000,00

22 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

-20 000,00

0,00

 

 

 

Własne

20 000,00

-20 000,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 690 725,58

-2 000,00

1 688 725,58

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

523 121,21

-2 000,00

521 121,21

 

 

 

Własne

523 121,21

-2 000,00

521 121,21

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 157 839,94

0,00

9 157 839,94

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 997 551,94

0,00

5 997 551,94

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 724,21

41,66

110 765,87

 

 

 

Własne

110 724,21

41,66

110 765,87

 

 

4220

Zakup środków żywności

91 640,76

493,28

92 134,04

 

 

 

Własne

91 640,76

493,28

92 134,04

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 942,98

-534,94

140 408,04

 

 

 

Własne

140 942,98

-534,94

140 408,04

Razem:

310 317 417,68

4 000,00

310 321 417,68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 18-07-2023 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 13-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2023 12:07