Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 79/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 79/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 79/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 222 944,66

-67 965,00

3 154 979,66

 

80104

 

Przedszkola

2 684 492,00

-67 965,00

2 616 527,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2 000 000,00

-67 965,00

1 932 035,00

 

 

 

Własne

2 000 000,00

-67 965,00

1 932 035,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

15 772,80

15 772,80

 

85495

 

Pozostała działalność

0,00

15 772,80

15 772,80

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

0,00

15 772,80

15 772,80

 

 

 

Własne

0,00

15 772,80

15 772,80

Razem:

257 203 003,83

-52 192,20

257 150 811,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 79/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

18 938 080,56

0,00

18 938 080,56

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

2 187 727,00

0,00

2 187 727,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 402,20

1 402,20

 

 

 

Własne

0,00

1 402,20

1 402,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

379 000,00

-1 402,20

377 597,80

 

 

 

Własne

379 000,00

-1 402,20

377 597,80

750

 

 

Administracja publiczna

18 287 755,08

0,00

18 287 755,08

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 654 775,75

0,00

15 654 775,75

 

 

4270

Zakup usług remontowych

95 000,00

3 700,00

98 700,00

 

 

 

Własne

95 000,00

3 700,00

98 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 889 539,00

-3 700,00

1 885 839,00

 

 

 

Własne

1 889 539,00

-3 700,00

1 885 839,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 732 008,34

-67 965,00

106 664 043,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 902 265,94

0,00

54 902 265,94

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 298 729,17

-8 000,00

1 290 729,17

 

 

 

Własne

1 298 729,17

-8 000,00

1 290 729,17

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

8 000,00

8 000,00

 

 

 

Własne

0,00

8 000,00

8 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

766 174,00

-67 965,00

698 209,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

294 131,00

-67 965,00

226 166,00

 

 

 

Własne

294 131,00

-67 965,00

226 166,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 391 698,86

0,00

14 391 698,86

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 109 143,00

0,00

1 109 143,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 974,00

8 200,00

79 174,00

 

 

 

Własne

70 974,00

8 200,00

79 174,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 185,67

-8 200,00

985,67

 

 

 

Własne

9 185,67

-8 200,00

985,67

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 162 166,23

0,00

7 162 166,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 067 181,23

0,00

4 067 181,23

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 020,00

-1 020,00

10 000,00

 

 

 

Własne

11 020,00

-1 020,00

10 000,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

840,95

840,95

 

 

 

Własne

0,00

840,95

840,95

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

179,05

179,05

 

 

 

Własne

0,00

179,05

179,05

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 127 438,00

15 772,80

1 143 210,80

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

194 828,00

15 772,80

210 600,80

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

15 772,80

15 772,80

 

 

 

Własne

0,00

15 772,80

15 772,80

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 809 725,96

0,00

27 809 725,96

 

90095

 

Pozostała działalność

1 191 367,61

0,00

1 191 367,61

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

212 303,55

-11 699,00

200 604,55

 

 

 

Własne

212 303,55

-11 699,00

200 604,55

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

11 699,00

11 699,00

 

 

 

Własne

0,00

11 699,00

11 699,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

97 255,75

800,00

98 055,75

 

 

 

Własne

97 255,75

800,00

98 055,75

 

 

4220

Zakup środków żywności

92 691,00

2 874,75

95 565,75

 

 

 

Własne

92 691,00

2 874,75

95 565,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

142 427,75

-3 674,75

138 753,00

 

 

 

Własne

142 427,75

-3 674,75

138 753,00

Razem:

297 070 183,41

-52 192,20

297 017 991,21

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 24-03-2023 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 24-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2023 13:13