Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 3/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia 3/2022

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 stycznia 2022r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

31 983 137,00

0,00

31 983 137,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

4 085 318,00

0,00

4 085 318,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

550 000,00

12,00

550 012,00

 

 

 

Poroz. z JST

550 000,00

12,00

550 012,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 535 318,00

-12,00

3 535 306,00

 

 

 

Własne

3 535 318,00

-12,00

3 535 306,00

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

2 187 727,00

0,00

2 187 727,00

 

 

4260

Zakup energii

260 000,00

-18 883,00

241 117,00

 

 

 

Własne

260 000,00

-18 883,00

241 117,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

7 380,00

7 380,00

 

 

 

Własne

0,00

7 380,00

7 380,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

427 727,00

-48 727,00

379 000,00

 

 

 

Własne

427 727,00

-48 727,00

379 000,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

46 000,00

46 000,00

 

 

 

Własne

0,00

46 000,00

46 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

1 230,00

1 230,00

 

 

 

Własne

0,00

1 230,00

1 230,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

13 000,00

13 000,00

 

 

 

Własne

0,00

13 000,00

13 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

517 541,72

0,00

517 541,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

55 000,00

-1 160,18

53 839,82

 

 

 

Własne

55 000,00

-1 160,18

53 839,82

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

10 441,62

1 160,18

11 601,80

 

 

 

Własne

10 441,62

1 160,18

11 601,80

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

0,00

105 346 000,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 099 422,62

-11 450,00

54 087 972,62

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

717 656,68

-650,00

717 006,68

 

 

 

Własne

717 656,68

-650,00

717 006,68

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 973 499,80

-18 000,00

4 955 499,80

 

 

 

Własne

4 973 499,80

-18 000,00

4 955 499,80

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 234 203,57

-17 500,00

5 216 703,57

 

 

 

Własne

5 234 203,57

-17 500,00

5 216 703,57

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

715 841,70

-2 500,00

713 341,70

 

 

 

Własne

715 841,70

-2 500,00

713 341,70

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

184 480,00

-250,00

184 230,00

 

 

 

Własne

184 480,00

-250,00

184 230,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

26 700,00

-1 000,00

25 700,00

 

 

 

Własne

26 700,00

-1 000,00

25 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

910 480,10

-14 500,00

895 980,10

 

 

 

Własne

910 480,10

-14 500,00

895 980,10

 

 

4220

Zakup środków żywności

2 350,00

-500,00

1 850,00

 

 

 

Własne

2 350,00

-500,00

1 850,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

500,00

-500,00

0,00

 

 

 

Własne

500,00

-500,00

0,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

250 643,00

-5 000,00

245 643,00

 

 

 

Własne

250 643,00

-5 000,00

245 643,00

 

 

4260

Zakup energii

2 852 859,00

-15 000,00

2 837 859,00

 

 

 

Własne

2 852 859,00

-15 000,00

2 837 859,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

360 339,00

-2 200,00

358 139,00

 

 

 

Własne

360 339,00

-2 200,00

358 139,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

46 072,00

-200,00

45 872,00

 

 

 

Własne

46 072,00

-200,00

45 872,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

818 954,00

-10 000,00

808 954,00

 

 

 

Własne

818 954,00

-10 000,00

808 954,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

199 754,00

33 500,00

233 254,00

 

 

 

Własne

199 754,00

33 500,00

233 254,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

38 405,00

-200,00

38 205,00

 

 

 

Własne

38 405,00

-200,00

38 205,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

74 670,00

11 000,00

85 670,00

 

 

 

Własne

74 670,00

11 000,00

85 670,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 680,00

-100,00

15 580,00

 

 

 

Własne

15 680,00

-100,00

15 580,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

52 435,00

-200,00

52 235,00

 

 

 

Własne

52 435,00

-200,00

52 235,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

33 538,00

-200,00

33 338,00

 

 

 

Własne

33 538,00

-200,00

33 338,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

114 538,00

-300,00

114 238,00

 

 

 

Własne

114 538,00

-300,00

114 238,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

229 327,00

18 000,00

247 327,00

 

 

 

Własne

229 327,00

18 000,00

247 327,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

840 732,00

45 600,00

886 332,00

 

 

 

Własne

840 732,00

45 600,00

886 332,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 025 924,25

-53 050,00

24 972 874,25

 

 

 

Własne

25 025 924,25

-53 050,00

24 972 874,25

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

250,00

250,00

 

 

 

Własne

0,00

250,00

250,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

205 959,00

21 300,00

227 259,00

 

 

 

Własne

205 959,00

21 300,00

227 259,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

2 000,00

750,00

2 750,00

 

 

 

Własne

2 000,00

750,00

2 750,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 306 643,05

4 150,00

4 310 793,05

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

58 827,00

-100,00

58 727,00

 

 

 

Własne

58 827,00

-100,00

58 727,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

789 637,00

-1 100,00

788 537,00

 

 

 

Własne

789 637,00

-1 100,00

788 537,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

465 424,00

-500,00

464 924,00

 

 

 

Własne

465 424,00

-500,00

464 924,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

65 002,00

-100,00

64 902,00

 

 

 

Własne

65 002,00

-100,00

64 902,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

-50,00

1 150,00

 

 

 

Własne

1 200,00

-50,00

1 150,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

89 123,85

-1 000,00

88 123,85

 

 

 

Własne

89 123,85

-1 000,00

88 123,85

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

17 725,00

-500,00

17 225,00

 

 

 

Własne

17 725,00

-500,00

17 225,00

 

 

4260

Zakup energii

170 760,00

-800,00

169 960,00

 

 

 

Własne

170 760,00

-800,00

169 960,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 789,00

-50,00

30 739,00

 

 

 

Własne

30 789,00

-50,00

30 739,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 583,00

-50,00

3 533,00

 

 

 

Własne

3 583,00

-50,00

3 533,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

49 196,20

-300,00

48 896,20

 

 

 

Własne

49 196,20

-300,00

48 896,20

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

15 464,00

3 300,00

18 764,00

 

 

 

Własne

15 464,00

3 300,00

18 764,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 231,00

-20,00

3 211,00

 

 

 

Własne

3 231,00

-20,00

3 211,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

6 539,00

940,00

7 479,00

 

 

 

Własne

6 539,00

940,00

7 479,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 220,00

-20,00

1 200,00

 

 

 

Własne

1 220,00

-20,00

1 200,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 477,00

-20,00

15 457,00

 

 

 

Własne

15 477,00

-20,00

15 457,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

890,00

1 200,00

2 090,00

 

 

 

Własne

890,00

1 200,00

2 090,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 642,00

4 000,00

15 642,00

 

 

 

Własne

11 642,00

4 000,00

15 642,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 862 040,00

-2 000,00

1 860 040,00

 

 

 

Własne

1 862 040,00

-2 000,00

1 860 040,00

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

50,00

50,00

 

 

 

Własne

0,00

50,00

50,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 461,00

1 270,00

3 731,00

 

 

 

Własne

2 461,00

1 270,00

3 731,00

 

80104

 

Przedszkola

28 244 056,15

0,00

28 244 056,15

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 430,00

500,00

99 930,00

 

 

 

Własne

99 430,00

500,00

99 930,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

500,00

-500,00

0,00

 

 

 

Własne

500,00

-500,00

0,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 330 447,67

7 300,00

4 337 747,67

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53 368,87

-100,00

53 268,87

 

 

 

Własne

53 368,87

-100,00

53 268,87

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

477 075,23

-1 100,00

475 975,23

 

 

 

Własne

477 075,23

-1 100,00

475 975,23

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

483 506,07

-1 000,00

482 506,07

 

 

 

Własne

483 506,07

-1 000,00

482 506,07

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

66 673,50

-200,00

66 473,50

 

 

 

Własne

66 673,50

-200,00

66 473,50

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

-50,00

1 150,00

 

 

 

Własne

1 200,00

-50,00

1 150,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

133 405,00

-1 000,00

132 405,00

 

 

 

Własne

133 405,00

-1 000,00

132 405,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

21 180,00

-500,00

20 680,00

 

 

 

Własne

21 180,00

-500,00

20 680,00

 

 

4260

Zakup energii

288 783,00

-117,00

288 666,00

 

 

 

Własne

288 783,00

-117,00

288 666,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41 789,00

-50,00

41 739,00

 

 

 

Własne

41 789,00

-50,00

41 739,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 377,00

-50,00

5 327,00

 

 

 

Własne

5 377,00

-50,00

5 327,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 880,00

-300,00

67 580,00

 

 

 

Własne

67 880,00

-300,00

67 580,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 700,00

3 617,00

23 317,00

 

 

 

Własne

19 700,00

3 617,00

23 317,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 671,00

-20,00

4 651,00

 

 

 

Własne

4 671,00

-20,00

4 651,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

7 130,00

440,00

7 570,00

 

 

 

Własne

7 130,00

440,00

7 570,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 070,00

-20,00

1 050,00

 

 

 

Własne

1 070,00

-20,00

1 050,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 448,00

-20,00

17 428,00

 

 

 

Własne

17 448,00

-20,00

17 428,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 006,00

1 300,00

5 306,00

 

 

 

Własne

4 006,00

1 300,00

5 306,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 250,00

8 000,00

20 250,00

 

 

 

Własne

12 250,00

8 000,00

20 250,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 319 961,00

-4 000,00

2 315 961,00

 

 

 

Własne

2 319 961,00

-4 000,00

2 315 961,00

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

50,00

50,00

 

 

 

Własne

0,00

50,00

50,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 193,00

2 220,00

5 413,00

 

 

 

Własne

3 193,00

2 220,00

5 413,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

200,00

200,00

 

 

 

Własne

0,00

200,00

200,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 243 670,86

0,00

14 243 670,86

 

85295

 

Pozostała działalność

324 237,86

0,00

324 237,86

 

 

4260

Zakup energii

38 600,00

-4 669,77

33 930,23

 

 

 

Własne

38 600,00

-4 669,77

33 930,23

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

4 669,77

4 669,77

 

 

 

Własne

0,00

4 669,77

4 669,77

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 885 262,41

0,00

4 885 262,41

 

85395

 

Pozostała działalność

1 555 262,41

0,00

1 555 262,41

 

 

4260

Zakup energii

164 600,00

-3 997,10

160 602,90

 

 

 

Własne

164 600,00

-3 997,10

160 602,90

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

36 500,00

3 997,10

40 497,10

 

 

 

Własne

36 500,00

3 997,10

40 497,10

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 760 845,46

0,00

27 760 845,46

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 843 000,00

-840,00

3 842 160,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

800 000,00

-840,00

799 160,00

 

 

 

Własne

800 000,00

-840,00

799 160,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 190 260,50

840,00

1 191 100,50

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

840,00

840,00

 

 

 

Własne

0,00

840,00

840,00

Razem:

305 966 672,75

0,00

305 966 672,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 03-02-2023 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 09-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:00