Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 215/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 215/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 lipca 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 215/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 lipca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

587 458,02

754,12

588 212,14

 

75095

 

Pozostała działalność

106 389,76

754,12

107 143,88

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

6 389,76

754,12

7 143,88

 

 

 

Własne

6 389,76

754,12

7 143,88

852

 

 

Pomoc społeczna

3 200 740,80

66 813,60

3 267 554,40

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

935 450,28

66 813,60

1 002 263,88

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

778 576,32

66 813,60

845 389,92

 

 

 

Zlecone

778 576,32

66 813,60

845 389,92

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

55 773,00

15 000,00

70 773,00

 

85495

 

Pozostała działalność

15 773,00

15 000,00

30 773,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

15 773,00

15 000,00

30 773,00

 

 

 

Własne

15 773,00

15 000,00

30 773,00

855

 

 

Rodzina

12 055 640,09

30 000,00

12 085 640,09

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

234 000,00

30 000,00

264 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

234 000,00

30 000,00

264 000,00

 

 

 

Zlecone

234 000,00

30 000,00

264 000,00

Razem:

272 086 967,28

112 567,72

272 199 535,00

   

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 215/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 lipca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 303 687,56

754,12

18 304 441,68

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

842 570,85

754,12

843 324,97

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 628,79

754,12

6 382,91

 

 

 

Własne

5 628,79

754,12

6 382,91

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 693 669,06

0,00

15 693 669,06

 

 

4270

Zakup usług remontowych

98 700,00

1 000,00

99 700,00

 

 

 

Własne

98 700,00

1 000,00

99 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 855 206,71

-1 000,00

1 854 206,71

 

 

 

Własne

1 855 206,71

-1 000,00

1 854 206,71

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 201 452,61

0,00

109 201 452,61

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 143 275,85

-21 450,00

56 121 825,85

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 339 961,00

10 000,00

1 349 961,00

 

 

 

Własne

1 339 961,00

10 000,00

1 349 961,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 136 884,83

-10 000,00

5 126 884,83

 

 

 

Własne

5 136 884,83

-10 000,00

5 126 884,83

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

181 733,92

11 000,00

192 733,92

 

 

 

Własne

181 733,92

11 000,00

192 733,92

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

45 609,40

-50,00

45 559,40

 

 

 

Własne

45 609,40

-50,00

45 559,40

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

220 806,48

-8 300,00

212 506,48

 

 

 

Własne

220 806,48

-8 300,00

212 506,48

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

91 295,75

-13 500,00

77 795,75

 

 

 

Własne

91 295,75

-13 500,00

77 795,75

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00

-3 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

8 000,00

-3 000,00

5 000,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

325 834,43

1 750,00

327 584,43

 

 

 

Własne

325 834,43

1 750,00

327 584,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 236 334,87

23 250,00

1 259 584,87

 

 

 

Własne

1 236 334,87

23 250,00

1 259 584,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 156 705,96

-32 000,00

25 124 705,96

 

 

 

Własne

25 156 705,96

-32 000,00

25 124 705,96

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

336 914,95

-600,00

336 314,95

 

 

 

Własne

336 914,95

-600,00

336 314,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 681 372,44

4 150,00

4 685 522,44

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

387 189,00

3 000,00

390 189,00

 

 

 

Własne

387 189,00

3 000,00

390 189,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 503,60

50,00

3 553,60

 

 

 

Własne

3 503,60

50,00

3 553,60

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 950,67

250,00

14 200,67

 

 

 

Własne

13 950,67

250,00

14 200,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 292,21

350,00

10 642,21

 

 

 

Własne

10 292,21

350,00

10 642,21

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 255,52

500,00

18 755,52

 

 

 

Własne

18 255,52

500,00

18 755,52

 

80104

 

Przedszkola

29 502 259,91

-7 000,00

29 495 259,91

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 849 222,00

-3 000,00

6 846 222,00

 

 

 

Własne

6 849 222,00

-3 000,00

6 846 222,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26 943,00

-1 500,00

25 443,00

 

 

 

Własne

26 943,00

-1 500,00

25 443,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

63 285,00

-2 500,00

60 785,00

 

 

 

Własne

63 285,00

-2 500,00

60 785,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 194 395,56

24 300,00

4 218 695,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

118 127,82

-8 000,00

110 127,82

 

 

 

Własne

118 127,82

-8 000,00

110 127,82

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 281,38

120,00

18 401,38

 

 

 

Własne

18 281,38

120,00

18 401,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

11 223,99

80,00

11 303,99

 

 

 

Własne

11 223,99

80,00

11 303,99

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 123 061,59

32 000,00

2 155 061,59

 

 

 

Własne

2 123 061,59

32 000,00

2 155 061,59

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 807,13

100,00

24 907,13

 

 

 

Własne

24 807,13

100,00

24 907,13

 

80195

 

Pozostała działalność

249 296,00

0,00

249 296,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

10 000,00

3 800,00

13 800,00

 

 

 

Własne

10 000,00

3 800,00

13 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

203 384,80

-3 800,00

199 584,80

 

 

 

Własne

203 384,80

-3 800,00

199 584,80

852

 

 

Pomoc społeczna

14 521 801,45

66 813,60

14 588 615,05

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 226 180,75

66 813,60

1 292 994,35

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

727 349,00

49 253,60

776 602,60

 

 

 

Zlecone

539 685,00

49 253,60

588 938,60

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135 542,60

6 610,00

142 152,60

 

 

 

Zlecone

90 026,60

6 610,00

96 636,60

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

18 739,00

950,00

19 689,00

 

 

 

Zlecone

12 171,00

950,00

13 121,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

6 000,00

 

 

 

Zlecone

3 000,00

3 000,00

6 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 100,00

2 000,00

6 100,00

 

 

 

Zlecone

1 000,00

2 000,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

76 703,72

5 000,00

81 703,72

 

 

 

Zlecone

20 558,72

5 000,00

25 558,72

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

140 751,00

0,00

140 751,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 875,00

2 641,90

52 516,90

 

 

 

Własne

49 875,00

2 641,90

52 516,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 300,00

458,10

9 758,10

 

 

 

Własne

9 300,00

458,10

9 758,10

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 402,00

4 851,00

19 253,00

 

 

 

Własne

14 402,00

4 851,00

19 253,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

500,00

1 000,00

1 500,00

 

 

 

Własne

500,00

1 000,00

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 648,00

5 500,00

29 148,00

 

 

 

Własne

23 648,00

5 500,00

29 148,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

18 000,00

-9 000,00

9 000,00

 

 

 

Własne

18 000,00

-9 000,00

9 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

-5 451,00

1 549,00

 

 

 

Własne

7 000,00

-5 451,00

1 549,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 114 823,88

0,00

5 114 823,88

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

300 000,00

-114 250,00

185 750,00

 

 

 

Własne

300 000,00

-114 250,00

185 750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

106 552,00

114 250,00

220 802,00

 

 

 

Własne

106 552,00

114 250,00

220 802,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 258 706,23

0,00

8 258 706,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 904 721,23

0,00

4 904 721,23

 

 

2837

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

60 934,44

8 090,88

69 025,32

 

 

 

Własne

60 934,44

8 090,88

69 025,32

 

 

2839

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

11 365,56

1 509,12

12 874,68

 

 

 

Własne

11 365,56

1 509,12

12 874,68

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

226 138,96

59 248,84

285 387,80

 

 

 

Własne

226 138,96

59 248,84

285 387,80

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 179,67

11 051,16

53 230,83

 

 

 

Własne

42 179,67

11 051,16

53 230,83

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4 913,52

24 822,26

29 735,78

 

 

 

Własne

4 913,52

24 822,26

29 735,78

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

916,48

4 629,87

5 546,35

 

 

 

Własne

916,48

4 629,87

5 546,35

 

 

4270

Zakup usług remontowych

19 000,00

-650,00

18 350,00

 

 

 

Własne

19 000,00

-650,00

18 350,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

327 382,08

650,00

328 032,08

 

 

 

Własne

327 382,08

650,00

328 032,08

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

459 420,97

-90 355,42

369 065,55

 

 

 

Własne

459 420,97

-90 355,42

369 065,55

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

85 691,72

-16 853,19

68 838,53

 

 

 

Własne

85 691,72

-16 853,19

68 838,53

 

 

4437

Różne opłaty i składki

4 214,00

-1 806,56

2 407,44

 

 

 

Własne

4 214,00

-1 806,56

2 407,44

 

 

4439

Różne opłaty i składki

786,00

-336,96

449,04

 

 

 

Własne

786,00

-336,96

449,04

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 183 211,00

15 000,00

1 198 211,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

250 601,00

15 000,00

265 601,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

15 773,00

15 000,00

30 773,00

 

 

 

Własne

15 773,00

15 000,00

30 773,00

855

 

 

Rodzina

17 389 653,71

30 000,00

17 419 653,71

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

234 000,00

30 000,00

264 000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

234 000,00

30 000,00

264 000,00

 

 

 

Zlecone

234 000,00

30 000,00

264 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 427 544,63

0,00

29 427 544,63

 

90095

 

Pozostała działalność

1 688 725,58

0,00

1 688 725,58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

212 357,87

-1 294,95

211 062,92

 

 

 

Własne

212 357,87

-1 294,95

211 062,92

 

 

4260

Zakup energii

37 969,00

-17 057,50

20 911,50

 

 

 

Własne

37 969,00

-17 057,50

20 911,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

521 121,21

1 294,95

522 416,16

 

 

 

Własne

521 121,21

1 294,95

522 416,16

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110 013,00

17 057,50

127 070,50

 

 

 

Własne

110 013,00

17 057,50

127 070,50

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 157 839,94

0,00

9 157 839,94

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 997 551,94

0,00

5 997 551,94

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 765,87

700,00

111 465,87

 

 

 

Własne

110 765,87

700,00

111 465,87

 

 

4260

Zakup energii

433 384,89

700,00

434 084,89

 

 

 

Własne

433 384,89

700,00

434 084,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 408,04

-1 400,00

139 008,04

 

 

 

Własne

140 408,04

-1 400,00

139 008,04

Razem:

310 731 405,27

112 567,72

310 843 972,99

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 03-08-2023 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 28-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2023 13:59