Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 40/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

46 588 904,00

407 634,00

46 996 538,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

1 500 000,00

407 634,00

1 907 634,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

0,00

407 634,00

407 634,00

 

 

 

Własne

0,00

407 634,00

407 634,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 165 450,81

13 537,00

2 178 987,81

 

85395

 

Pozostała działalność

685 450,81

13 537,00

698 987,81

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

20 562,14

13 537,00

34 099,14

 

 

 

Własne

20 562,14

13 537,00

34 099,14

855

 

 

Rodzina

11 770 157,71

38 000,00

11 808 157,71

 

85595

 

Pozostała działalność

40 222,00

38 000,00

78 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

40 222,00

38 000,00

78 222,00

 

 

 

Własne

40 222,00

38 000,00

78 222,00

Razem:

254 438 486,03

459 171,00

254 897 657,03

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 40/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

52 736 043,00

0,00

52 736 043,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 186 103,00

0,00

3 186 103,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

318 900,00

-987,00

317 913,00

 

 

 

Własne

318 900,00

-987,00

317 913,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

100,00

987,00

1 087,00

 

 

 

Własne

100,00

987,00

1 087,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

869 397,79

-6 336,18

863 061,61

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47 869,00

-6 336,18

41 532,82

 

 

 

Własne

47 869,00

-6 336,18

41 532,82

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 640 124,72

6 336,18

15 646 460,90

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

612 366,00

-10 083,63

602 282,37

 

 

 

Własne

612 366,00

-10 083,63

602 282,37

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

282 000,00

16 419,81

298 419,81

 

 

 

Własne

282 000,00

16 419,81

298 419,81

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

517 541,72

0,00

517 541,72

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

-280,00

9 720,00

 

 

 

Własne

10 000,00

-280,00

9 720,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

18 120,10

280,00

18 400,10

 

 

 

Własne

18 120,10

280,00

18 400,10

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 621 977,61

-53 527,37

1 568 450,24

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

79 328,00

-15 527,37

63 800,63

 

 

 

Własne

79 328,00

-15 527,37

63 800,63

 

 

4260

Zakup energii

206 607,48

-50 000,00

156 607,48

 

 

 

Własne

206 607,48

-50 000,00

156 607,48

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 000,00

12 000,00

 

 

 

Własne

0,00

12 000,00

12 000,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

54 500,00

53 527,37

108 027,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 570,00

53 527,37

82 097,37

 

 

 

Własne

28 570,00

53 527,37

82 097,37

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

407 634,00

105 753 634,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 072 249,02

273 634,00

54 345 883,02

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 211 461,00

45 000,00

1 256 461,00

 

 

 

Własne

1 211 461,00

45 000,00

1 256 461,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

4 910 768,00

170 000,00

5 080 768,00

 

 

 

Własne

4 910 768,00

170 000,00

5 080 768,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

717 006,68

-10 482,60

706 524,08

 

 

 

Własne

717 006,68

-10 482,60

706 524,08

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 955 499,80

-32 210,55

4 923 289,25

 

 

 

Własne

4 955 499,80

-32 210,55

4 923 289,25

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

391 549,00

-3 957,89

387 591,11

 

 

 

Własne

391 549,00

-3 957,89

387 591,11

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 216 211,57

-33 715,95

5 182 495,62

 

 

 

Własne

5 216 211,57

-33 715,95

5 182 495,62

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

713 341,70

-5 305,35

708 036,35

 

 

 

Własne

713 341,70

-5 305,35

708 036,35

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

184 230,00

-1 329,00

182 901,00

 

 

 

Własne

184 230,00

-1 329,00

182 901,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

25 700,00

-50,00

25 650,00

 

 

 

Własne

25 700,00

-50,00

25 650,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

895 980,10

-37 159,60

858 820,50

 

 

 

Własne

895 980,10

-37 159,60

858 820,50

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

239 015,00

-1 829,00

237 186,00

 

 

 

Własne

239 015,00

-1 829,00

237 186,00

 

 

4260

Zakup energii

2 837 859,00

-12 297,60

2 825 561,40

 

 

 

Własne

2 837 859,00

-12 297,60

2 825 561,40

 

 

4270

Zakup usług remontowych

362 721,27

-19 424,20

343 297,07

 

 

 

Własne

362 721,27

-19 424,20

343 297,07

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

45 872,00

-262,60

45 609,40

 

 

 

Własne

45 872,00

-262,60

45 609,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

805 335,50

-4 266,45

801 069,05

 

 

 

Własne

805 335,50

-4 266,45

801 069,05

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

238 254,00

17 286,20

255 540,20

 

 

 

Własne

238 254,00

17 286,20

255 540,20

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

38 205,00

-165,80

38 039,20

 

 

 

Własne

38 205,00

-165,80

38 039,20

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

90 670,00

5 119,05

95 789,05

 

 

 

Własne

90 670,00

5 119,05

95 789,05

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 580,00

-250,00

15 330,00

 

 

 

Własne

15 580,00

-250,00

15 330,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

52 235,00

-414,30

51 820,70

 

 

 

Własne

52 235,00

-414,30

51 820,70

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

38 015,63

-168,00

37 847,63

 

 

 

Własne

38 015,63

-168,00

37 847,63

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

114 238,00

169,95

114 407,95

 

 

 

Własne

114 238,00

169,95

114 407,95

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

251 327,00

36 168,44

287 495,44

 

 

 

Własne

251 327,00

36 168,44

287 495,44

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

869 332,00

193 794,40

1 063 126,40

 

 

 

Własne

869 332,00

193 794,40

1 063 126,40

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 972 874,25

-173 967,15

24 798 907,10

 

 

 

Własne

24 972 874,25

-173 967,15

24 798 907,10

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 819 758,00

-19 827,25

1 799 930,75

 

 

 

Własne

1 819 758,00

-19 827,25

1 799 930,75

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

250,00

1 329,00

1 579,00

 

 

 

Własne

250,00

1 329,00

1 579,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

221 259,00

38 851,35

260 110,35

 

 

 

Własne

221 259,00

38 851,35

260 110,35

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

3 250,00

11 364,90

14 614,90

 

 

 

Własne

3 250,00

11 364,90

14 614,90

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

410 500,00

111 634,00

522 134,00

 

 

 

Własne

410 500,00

111 634,00

522 134,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 309 026,35

12 000,00

4 321 026,35

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

345 189,00

12 000,00

357 189,00

 

 

 

Własne

345 189,00

12 000,00

357 189,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

58 727,00

-1 013,05

57 713,95

 

 

 

Własne

58 727,00

-1 013,05

57 713,95

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

788 537,00

-6 812,95

781 724,05

 

 

 

Własne

788 537,00

-6 812,95

781 724,05

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 724,00

-266,41

61 457,59

 

 

 

Własne

61 724,00

-266,41

61 457,59

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

464 924,00

-3 457,50

461 466,50

 

 

 

Własne

464 924,00

-3 457,50

461 466,50

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

64 902,00

-492,80

64 409,20

 

 

 

Własne

64 902,00

-492,80

64 409,20

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 123,85

-379,80

87 744,05

 

 

 

Własne

88 123,85

-379,80

87 744,05

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

17 225,00

-16,00

17 209,00

 

 

 

Własne

17 225,00

-16,00

17 209,00

 

 

4260

Zakup energii

169 960,00

-1 171,20

168 788,80

 

 

 

Własne

169 960,00

-1 171,20

168 788,80

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 648,08

-40,40

30 607,68

 

 

 

Własne

30 648,08

-40,40

30 607,68

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 533,00

-29,40

3 503,60

 

 

 

Własne

3 533,00

-29,40

3 503,60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 896,20

-347,30

48 548,90

 

 

 

Własne

48 896,20

-347,30

48 548,90

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

20 264,00

1 567,00

21 831,00

 

 

 

Własne

20 264,00

1 567,00

21 831,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 211,00

-15,80

3 195,20

 

 

 

Własne

3 211,00

-15,80

3 195,20

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 979,00

432,90

9 411,90

 

 

 

Własne

8 979,00

432,90

9 411,90

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 200,00

-39,50

1 160,50

 

 

 

Własne

1 200,00

-39,50

1 160,50

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 663,22

-16,00

2 647,22

 

 

 

Własne

2 663,22

-16,00

2 647,22

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 457,00

-178,65

15 278,35

 

 

 

Własne

15 457,00

-178,65

15 278,35

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 090,00

7 079,36

10 169,36

 

 

 

Własne

3 090,00

7 079,36

10 169,36

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

15 642,00

11 498,44

27 140,44

 

 

 

Własne

15 642,00

11 498,44

27 140,44

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 860 040,00

-10 853,60

1 849 186,40

 

 

 

Własne

1 860 040,00

-10 853,60

1 849 186,40

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

127 365,00

-644,84

126 720,16

 

 

 

Własne

127 365,00

-644,84

126 720,16

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 231,00

5 197,50

9 428,50

 

 

 

Własne

4 231,00

5 197,50

9 428,50

 

80104

 

Przedszkola

28 245 296,15

120 000,00

28 365 296,15

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 414 294,00

70 000,00

7 484 294,00

 

 

 

Własne

7 414 294,00

70 000,00

7 484 294,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 681 639,00

50 000,00

6 731 639,00

 

 

 

Własne

6 681 639,00

50 000,00

6 731 639,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

99 789,44

-500,00

99 289,44

 

 

 

Własne

99 789,44

-500,00

99 289,44

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 463,00

500,00

4 963,00

 

 

 

Własne

4 463,00

500,00

4 963,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

386 631,00

2 000,00

388 631,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

386 631,00

2 000,00

388 631,00

 

 

 

Własne

386 631,00

2 000,00

388 631,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 354 935,97

0,00

4 354 935,97

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53 268,87

-801,00

52 467,87

 

 

 

Własne

53 268,87

-801,00

52 467,87

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

475 975,23

-1 150,80

474 824,43

 

 

 

Własne

475 975,23

-1 150,80

474 824,43

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 543,00

-294,44

34 248,56

 

 

 

Własne

34 543,00

-294,44

34 248,56

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

482 506,07

-2 348,30

480 157,77

 

 

 

Własne

482 506,07

-2 348,30

480 157,77

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

66 473,50

-334,70

66 138,80

 

 

 

Własne

66 473,50

-334,70

66 138,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

132 405,00

-551,55

131 853,45

 

 

 

Własne

132 405,00

-551,55

131 853,45

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 680,00

-16,00

20 664,00

 

 

 

Własne

20 680,00

-16,00

20 664,00

 

 

4260

Zakup energii

288 666,00

-1 171,20

287 494,80

 

 

 

Własne

288 666,00

-1 171,20

287 494,80

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 557,15

-40,40

40 516,75

 

 

 

Własne

40 557,15

-40,40

40 516,75

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 327,00

-18,10

5 308,90

 

 

 

Własne

5 327,00

-18,10

5 308,90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 580,00

-347,30

67 232,70

 

 

 

Własne

67 580,00

-347,30

67 232,70

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 817,00

1 738,75

26 555,75

 

 

 

Własne

24 817,00

1 738,75

26 555,75

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 651,00

-15,80

4 635,20

 

 

 

Własne

4 651,00

-15,80

4 635,20

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 070,00

421,60

10 491,60

 

 

 

Własne

10 070,00

421,60

10 491,60

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 050,00

-39,50

1 010,50

 

 

 

Własne

1 050,00

-39,50

1 010,50

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 759,15

-16,00

7 743,15

 

 

 

Własne

7 759,15

-16,00

7 743,15

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 428,00

-175,15

17 252,85

 

 

 

Własne

17 428,00

-175,15

17 252,85

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 806,00

1 445,24

7 251,24

 

 

 

Własne

5 806,00

1 445,24

7 251,24

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

20 250,00

12 466,77

32 716,77

 

 

 

Własne

20 250,00

12 466,77

32 716,77

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 315 961,00

-11 178,00

2 304 783,00

 

 

 

Własne

2 315 961,00

-11 178,00

2 304 783,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

159 799,00

-1 288,77

158 510,23

 

 

 

Własne

159 799,00

-1 288,77

158 510,23

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 713,00

2 858,15

8 571,15

 

 

 

Własne

5 713,00

2 858,15

8 571,15

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

400,00

856,50

1 256,50

 

 

 

Własne

400,00

856,50

1 256,50

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 480 423,00

0,00

5 480 423,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 501,00

50,00

2 551,00

 

 

 

Własne

2 501,00

50,00

2 551,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

24 387,00

-50,00

24 337,00

 

 

 

Własne

24 387,00

-50,00

24 337,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 033 000,00

0,00

2 033 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 919 000,00

0,00

1 919 000,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

25 000,00

-772,39

24 227,61

 

 

 

Własne

25 000,00

-772,39

24 227,61

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

772,39

1 772,39

 

 

 

Własne

1 000,00

772,39

1 772,39

852

 

 

Pomoc społeczna

14 245 698,86

0,00

14 245 698,86

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 200 836,00

0,00

1 200 836,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

74 805,00

-160,00

74 645,00

 

 

 

Własne

54 805,00

-160,00

54 645,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

160,00

160,00

 

 

 

Własne

0,00

160,00

160,00

 

85295

 

Pozostała działalność

324 237,86

0,00

324 237,86

 

 

4260

Zakup energii

33 930,23

-1 436,46

32 493,77

 

 

 

Własne

33 930,23

-1 436,46

32 493,77

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

55 000,00

1 200,00

56 200,00

 

 

 

Własne

55 000,00

1 200,00

56 200,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

68 000,00

236,46

68 236,46

 

 

 

Własne

68 000,00

236,46

68 236,46

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 539 582,41

13 537,00

5 553 119,41

 

85395

 

Pozostała działalność

2 464 597,41

13 537,00

2 478 134,41

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

20 562,14

12 937,00

33 499,14

 

 

 

Własne

20 562,14

12 937,00

33 499,14

 

 

4260

Zakup energii

160 602,90

-0,21

160 602,69

 

 

 

Własne

160 602,90

-0,21

160 602,69

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 000,00

600,00

10 600,00

 

 

 

Własne

10 000,00

600,00

10 600,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

40 497,10

0,21

40 497,31

 

 

 

Własne

40 497,10

0,21

40 497,31

855

 

 

Rodzina

17 132 827,71

38 000,00

17 170 827,71

 

85595

 

Pozostała działalność

40 222,00

38 000,00

78 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

35 979,43

34 600,00

70 579,43

 

 

 

Własne

35 979,43

34 600,00

70 579,43

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 094,37

1 149,46

2 243,83

 

 

 

Własne

1 094,37

1 149,46

2 243,83

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

3 148,20

2 250,54

5 398,74

 

 

 

Własne

3 148,20

2 250,54

5 398,74

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 760 845,46

0,00

27 760 845,46

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 828 228,96

-5 527,92

16 822 701,04

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 638,00

-5 527,92

14 110,08

 

 

 

Własne

19 638,00

-5 527,92

14 110,08

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

17 356,00

304,00

17 660,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 576,00

304,00

4 880,00

 

 

 

Własne

4 576,00

304,00

4 880,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 191 100,50

5 223,92

1 196 324,42

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

483 891,20

5 223,92

489 115,12

 

 

 

Własne

483 891,20

5 223,92

489 115,12

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 898 152,44

0,00

8 898 152,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 614 598,50

0,00

5 614 598,50

 

 

4260

Zakup energii

488 750,00

-53 615,11

435 134,89

 

 

 

Własne

488 750,00

-53 615,11

435 134,89

 

 

4270

Zakup usług remontowych

21 256,00

17 999,97

39 255,97

 

 

 

Własne

21 256,00

17 999,97

39 255,97

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

34 040,25

34 040,25

 

 

 

Własne

0,00

34 040,25

34 040,25

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

1 574,89

1 574,89

 

 

 

Własne

0,00

1 574,89

1 574,89

Razem:

306 667 896,46

459 171,00

307 127 067,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 22-02-2023 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 09-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:01