Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 126/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

ZARZĄDZENIE NR 126/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 maja 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z  § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Magdalena Chomont

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 126/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 maja 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 077 377,43

210 000,00

1 287 377,43

 

75495

 

Pozostała działalność

1 015 877,43

210 000,00

1 225 877,43

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

948 320,00

210 000,00

1 158 320,00

 

 

 

Własne

948 320,00

210 000,00

1 158 320,00

758

 

 

Różne rozliczenia

48 647 885,81

1 767 686,49

50 415 572,30

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3 675 140,81

1 767 686,49

5 442 827,30

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 719 097,00

1 767 686,49

3 486 783,49

 

 

 

Własne

1 719 097,00

1 767 686,49

3 486 783,49

Razem:

262 450 577,88

1 977 686,49

264 428 264,37

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 126/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 maja 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

20 893 512,07

0,00

20 893 512,07

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

11 988 533,56

0,00

11 988 533,56

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 876 027,00

-3 000,00

5 873 027,00

 

 

 

Własne

5 876 027,00

-3 000,00

5 873 027,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 378 675,35

3 000,00

1 381 675,35

 

 

 

Własne

1 378 675,35

3 000,00

1 381 675,35

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

52 396 043,00

0,00

52 396 043,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 986 103,00

807,04

2 986 910,04

 

 

4260

Zakup energii

84 300,00

807,04

85 107,04

 

 

 

Własne

84 300,00

807,04

85 107,04

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

5 929 940,00

-807,04

5 929 132,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 276 233,00

-30 807,04

1 245 425,96

 

 

 

Własne

1 276 233,00

-30 807,04

1 245 425,96

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

865 731,00

30 000,00

895 731,00

 

 

 

Własne

865 731,00

30 000,00

895 731,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 150 335,34

1 767 686,49

108 918 021,83

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 231 917,90

1 368 605,86

56 600 523,76

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

684 450,14

-17 000,00

667 450,14

 

 

 

Własne

684 450,14

-17 000,00

667 450,14

 

 

4260

Zakup energii

2 559 640,96

-9 145,14

2 550 495,82

 

 

 

Własne

2 559 640,96

-9 145,14

2 550 495,82

 

 

4270

Zakup usług remontowych

309 597,07

7 500,00

317 097,07

 

 

 

Własne

309 597,07

7 500,00

317 097,07

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

769 740,85

1 000 000,00

1 769 740,85

 

 

 

Własne

769 740,85

1 000 000,00

1 769 740,85

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

37 969,20

200,00

38 169,20

 

 

 

Własne

37 969,20

200,00

38 169,20

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 228 407,00

337 851,00

1 566 258,00

 

 

 

Własne

1 228 407,00

337 851,00

1 566 258,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

37 847,63

1 200,00

39 047,63

 

 

 

Własne

37 847,63

1 200,00

39 047,63

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

277 284,43

6 000,00

283 284,43

 

 

 

Własne

277 284,43

6 000,00

283 284,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 030 334,87

100 000,00

1 130 334,87

 

 

 

Własne

1 030 334,87

100 000,00

1 130 334,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 658 220,79

-83 000,00

25 575 220,79

 

 

 

Własne

25 658 220,79

-83 000,00

25 575 220,79

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

289 544,95

25 000,00

314 544,95

 

 

 

Własne

289 544,95

25 000,00

314 544,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 339 939,44

-11 000,00

4 328 939,44

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

64 026,99

-2 000,00

62 026,99

 

 

 

Własne

64 026,99

-2 000,00

62 026,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

28 307,60

-5 000,00

23 307,60

 

 

 

Własne

28 307,60

-5 000,00

23 307,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

72 632,39

-4 000,00

68 632,39

 

 

 

Własne

72 632,39

-4 000,00

68 632,39

 

80104

 

Przedszkola

28 928 302,77

805 348,49

29 733 651,26

 

 

4260

Zakup energii

480 850,00

-10 000,00

470 850,00

 

 

 

Własne

480 850,00

-10 000,00

470 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

183 265,00

767 686,49

950 951,49

 

 

 

Własne

183 265,00

767 686,49

950 951,49

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

167 851,00

47 662,00

215 513,00

 

 

 

Własne

167 851,00

47 662,00

215 513,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 237 865,56

-4 000,00

4 233 865,56

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

65 088,75

-5 000,00

60 088,75

 

 

 

Własne

65 088,75

-5 000,00

60 088,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

23 865,18

-5 000,00

18 865,18

 

 

 

Własne

23 865,18

-5 000,00

18 865,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

84 987,18

5 000,00

89 987,18

 

 

 

Własne

84 987,18

5 000,00

89 987,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

17 887,13

1 000,00

18 887,13

 

 

 

Własne

17 887,13

1 000,00

18 887,13

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 451 889,94

-6 000,00

5 445 889,94

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

93 491,00

1 000,00

94 491,00

 

 

 

Własne

93 491,00

1 000,00

94 491,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

13 535,00

-1 000,00

12 535,00

 

 

 

Własne

13 535,00

-1 000,00

12 535,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

376 386,29

-6 000,00

370 386,29

 

 

 

Własne

376 386,29

-6 000,00

370 386,29

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 975 470,81

245,14

3 975 715,95

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

433 238,32

-10,00

433 228,32

 

 

 

Własne

433 238,32

-10,00

433 228,32

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 294,89

250,00

61 544,89

 

 

 

Własne

61 294,89

250,00

61 544,89

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 114,00

10,00

15 124,00

 

 

 

Własne

15 114,00

10,00

15 124,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

121 530,67

-4,86

121 525,81

 

 

 

Własne

121 530,67

-4,86

121 525,81

 

80195

 

Pozostała działalność

731 209,00

-385 513,00

345 696,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

428 043,00

-385 513,00

42 530,00

 

 

 

Własne

428 043,00

-385 513,00

42 530,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 460 622,46

0,00

14 460 622,46

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

150 651,00

-9 900,00

140 751,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 302,00

-9 900,00

14 402,00

 

 

 

Własne

24 302,00

-9 900,00

14 402,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 078 206,00

9 900,00

5 088 106,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 712,00

-40 000,00

107 712,00

 

 

 

Własne

147 622,00

-40 000,00

107 622,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 700,00

49 900,00

110 600,00

 

 

 

Własne

60 700,00

49 900,00

110 600,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 293 506,23

210 000,00

7 503 506,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 198 521,23

210 000,00

4 408 521,23

 

 

3110

Świadczenia społeczne

348 803,92

-20,00

348 783,92

 

 

 

Własne

348 803,92

-20,00

348 783,92

 

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

946 671,98

210 000,00

1 156 671,98

 

 

 

Własne

946 671,98

210 000,00

1 156 671,98

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

297 512,08

20,00

297 532,08

 

 

 

Własne

297 512,08

20,00

297 532,08

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

461 106,57

-1 685,60

459 420,97

 

 

 

Własne

461 106,57

-1 685,60

459 420,97

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

86 006,12

-314,40

85 691,72

 

 

 

Własne

86 006,12

-314,40

85 691,72

 

 

4437

Różne opłaty i składki

2 528,40

1 685,60

4 214,00

 

 

 

Własne

2 528,40

1 685,60

4 214,00

 

 

4439

Różne opłaty i składki

471,60

314,40

786,00

 

 

 

Własne

471,60

314,40

786,00

855

 

 

Rodzina

17 264 327,71

0,00

17 264 327,71

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

11 000,00

1 500,00

12 500,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

1 000,00

1 500,00

2 500,00

 

 

 

Własne

1 000,00

1 500,00

2 500,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 865 645,71

1 500,00

11 867 145,71

 

 

4580

Pozostałe odsetki

3 000,00

1 500,00

4 500,00

 

 

 

Własne

3 000,00

1 500,00

4 500,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

456 362,00

-3 000,00

453 362,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

-3 000,00

2 000,00

 

 

 

Własne

5 000,00

-3 000,00

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 826 931,73

0,00

27 826 931,73

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 842 160,00

0,00

3 842 160,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

-20 000,00

110 000,00

 

 

 

Własne

130 000,00

-20 000,00

110 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

20 000,00

520 000,00

 

 

 

Własne

500 000,00

20 000,00

520 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 191 367,61

0,00

1 191 367,61

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200 622,76

-217,52

200 405,24

 

 

 

Własne

200 622,76

-217,52

200 405,24

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

485 161,00

217,52

485 378,52

 

 

 

Własne

485 161,00

217,52

485 378,52

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 945,75

-140,00

100 805,75

 

 

 

Własne

100 945,75

-140,00

100 805,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 683,00

140,00

138 823,00

 

 

 

Własne

138 683,00

140,00

138 823,00

Razem:

301 095 015,87

1 977 686,49

303 072 702,36

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 18-05-2023 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 18-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Chomont 18-05-2023 13:20