Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia 26/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 639 569,72

0,00

15 639 569,72

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 737 250,60

-11 250,00

8 726 000,60

 

 

 

Własne

8 737 250,60

-11 250,00

8 726 000,60

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 526 315,00

11 250,00

1 537 565,00

 

 

 

Własne

1 526 315,00

11 250,00

1 537 565,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

0,00

105 346 000,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 080 919,02

-8 670,00

54 072 249,02

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

233 254,00

5 000,00

238 254,00

 

 

 

Własne

233 254,00

5 000,00

238 254,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

85 670,00

5 000,00

90 670,00

 

 

 

Własne

85 670,00

5 000,00

90 670,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

247 327,00

4 000,00

251 327,00

 

 

 

Własne

247 327,00

4 000,00

251 327,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

886 332,00

-17 000,00

869 332,00

 

 

 

Własne

886 332,00

-17 000,00

869 332,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 819 928,00

-170,00

1 819 758,00

 

 

 

Własne

1 819 928,00

-170,00

1 819 758,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

227 259,00

-6 000,00

221 259,00

 

 

 

Własne

227 259,00

-6 000,00

221 259,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

2 750,00

500,00

3 250,00

 

 

 

Własne

2 750,00

500,00

3 250,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 304 526,35

4 500,00

4 309 026,35

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 764,00

1 500,00

20 264,00

 

 

 

Własne

18 764,00

1 500,00

20 264,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

7 479,00

1 500,00

8 979,00

 

 

 

Własne

7 479,00

1 500,00

8 979,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 090,00

1 000,00

3 090,00

 

 

 

Własne

2 090,00

1 000,00

3 090,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 731,00

500,00

4 231,00

 

 

 

Własne

3 731,00

500,00

4 231,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 350 935,97

4 000,00

4 354 935,97

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

23 317,00

1 500,00

24 817,00

 

 

 

Własne

23 317,00

1 500,00

24 817,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 570,00

1 500,00

10 070,00

 

 

 

Własne

8 570,00

1 500,00

10 070,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 306,00

500,00

5 806,00

 

 

 

Własne

5 306,00

500,00

5 806,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 413,00

300,00

5 713,00

 

 

 

Własne

5 413,00

300,00

5 713,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

200,00

200,00

400,00

 

 

 

Własne

200,00

200,00

400,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 123 018,75

170,00

4 123 188,75

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

140 806,00

170,00

140 976,00

 

 

 

Własne

140 806,00

170,00

140 976,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 891 262,41

0,00

4 891 262,41

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

3 330 000,00

-255 015,00

3 074 985,00

 

 

2640

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

1 480 000,00

-255 015,00

1 224 985,00

 

 

 

Poroz. z JST

1 480 000,00

-255 015,00

1 224 985,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1 561 262,41

255 015,00

1 816 277,41

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

55 955,00

240 015,00

295 970,00

 

 

 

Własne

55 955,00

240 015,00

295 970,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

 

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

0,00

5 000,00

5 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 898 152,44

0,00

8 898 152,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 614 598,50

0,00

5 614 598,50

 

 

4260

Zakup energii

485 750,00

3 000,00

488 750,00

 

 

 

Własne

485 750,00

3 000,00

488 750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 427,75

1 400,00

141 827,75

 

 

 

Własne

140 427,75

1 400,00

141 827,75

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164 318,00

-4 400,00

159 918,00

 

 

 

Własne

164 318,00

-4 400,00

159 918,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

52 000,00

30 000,00

82 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

30 000,00

32 000,00

 

 

 

Własne

2 000,00

30 000,00

32 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

670 553,94

-30 000,00

640 553,94

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

130 191,00

-130 191,00

0,00

 

 

 

Własne

130 191,00

-130 191,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 067,00

-11 067,00

0,00

 

 

 

Własne

11 067,00

-11 067,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 283,00

-24 283,00

0,00

 

 

 

Własne

24 283,00

-24 283,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 461,00

-3 461,00

0,00

 

 

 

Własne

3 461,00

-3 461,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

-2 000,00

0,00

 

 

 

Własne

2 000,00

-2 000,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

44 700,00

2 000,00

46 700,00

 

 

 

Własne

44 700,00

2 000,00

46 700,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

17 200,00

29 200,00

 

 

 

Własne

12 000,00

17 200,00

29 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 356,00

500,00

46 856,00

 

 

 

Własne

46 356,00

500,00

46 856,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

121 302,00

121 302,00

 

 

 

Własne

0,00

121 302,00

121 302,00

Razem:

306 000 824,46

0,00

306 000 824,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 03-02-2023 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 26-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:00