Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 74/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 74/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

47 512 695,50

406 221,00

47 918 916,50

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

2 539 950,50

406 221,00

2 946 171,50

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

865 293,00

406 221,00

1 271 514,00

 

 

 

Własne

865 293,00

406 221,00

1 271 514,00

Razem:

256 796 782,83

406 221,00

257 203 003,83

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 74/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 568 450,24

0,00

1 568 450,24

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 540,00

-300,00

49 240,00

 

 

 

Własne

49 540,00

-300,00

49 240,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

300,00

800,00

 

 

 

Własne

500,00

300,00

800,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 325 787,34

406 221,00

106 732 008,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 748 647,79

153 618,15

54 902 265,94

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 278 961,00

20 000,00

1 298 961,00

 

 

 

Własne

1 278 961,00

20 000,00

1 298 961,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 010 768,00

90 000,00

5 100 768,00

 

 

 

Własne

5 010 768,00

90 000,00

5 100 768,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 867 618,95

-100 620,00

4 766 998,95

 

 

 

Własne

4 867 618,95

-100 620,00

4 766 998,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

370 014,59

-1 721,76

368 292,83

 

 

 

Własne

370 014,59

-1 721,76

368 292,83

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 082 471,17

-15 000,00

5 067 471,17

 

 

 

Własne

5 082 471,17

-15 000,00

5 067 471,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

688 710,14

-2 300,00

686 410,14

 

 

 

Własne

688 710,14

-2 300,00

686 410,14

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

972 030,12

326 699,05

1 298 729,17

 

 

 

Własne

972 030,12

326 699,05

1 298 729,17

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

225 186,00

-200,00

224 986,00

 

 

 

Własne

225 186,00

-200,00

224 986,00

 

 

4260

Zakup energii

2 719 410,01

-19 749,05

2 699 660,96

 

 

 

Własne

2 719 410,01

-19 749,05

2 699 660,96

 

 

4270

Zakup usług remontowych

309 697,07

-100,00

309 597,07

 

 

 

Własne

309 697,07

-100,00

309 597,07

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

777 442,35

-2 000,00

775 442,35

 

 

 

Własne

777 442,35

-2 000,00

775 442,35

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

259 371,27

-2 750,00

256 621,27

 

 

 

Własne

259 371,27

-2 750,00

256 621,27

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

38 039,20

-70,00

37 969,20

 

 

 

Własne

38 039,20

-70,00

37 969,20

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

97 615,75

2 170,00

99 785,75

 

 

 

Własne

97 615,75

2 170,00

99 785,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

335 184,43

18 420,00

353 604,43

 

 

 

Własne

335 184,43

18 420,00

353 604,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 174 114,87

119 748,00

1 293 862,87

 

 

 

Własne

1 174 114,87

119 748,00

1 293 862,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 036 179,66

21 483,95

25 057 663,61

 

 

 

Własne

25 036 179,66

21 483,95

25 057 663,61

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 757 187,27

-29 334,04

1 727 853,23

 

 

 

Własne

1 757 187,27

-29 334,04

1 727 853,23

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 746,08

6 000,00

8 746,08

 

 

 

Własne

2 746,08

6 000,00

8 746,08

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

291 904,95

22 942,00

314 846,95

 

 

 

Własne

291 904,95

22 942,00

314 846,95

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

715 634,00

-300 000,00

415 634,00

 

 

 

Własne

715 634,00

-300 000,00

415 634,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 301 280,08

51 002,11

4 352 282,19

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

363 189,00

6 000,00

369 189,00

 

 

 

Własne

363 189,00

6 000,00

369 189,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

766 739,81

49 136,00

815 875,81

 

 

 

Własne

766 739,81

49 136,00

815 875,81

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58 139,03

-2 108,58

56 030,45

 

 

 

Własne

58 139,03

-2 108,58

56 030,45

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

453 950,14

-1 000,00

452 950,14

 

 

 

Własne

453 950,14

-1 000,00

452 950,14

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

64 386,99

-360,00

64 026,99

 

 

 

Własne

64 386,99

-360,00

64 026,99

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

17 209,00

-50,00

17 159,00

 

 

 

Własne

17 209,00

-50,00

17 159,00

 

 

4260

Zakup energii

164 111,80

-150,00

163 961,80

 

 

 

Własne

164 111,80

-150,00

163 961,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 192,59

-104,00

48 088,59

 

 

 

Własne

48 192,59

-104,00

48 088,59

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 535,67

200,00

21 735,67

 

 

 

Własne

21 535,67

200,00

21 735,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 968,21

104,00

9 072,21

 

 

 

Własne

8 968,21

104,00

9 072,21

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

22 708,60

2 099,00

24 807,60

 

 

 

Własne

22 708,60

2 099,00

24 807,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

44 679,39

6 853,00

51 532,39

 

 

 

Własne

44 679,39

6 853,00

51 532,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 833 547,45

-5 300,00

1 828 247,45

 

 

 

Własne

1 833 547,45

-5 300,00

1 828 247,45

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

115 662,45

-6 127,31

109 535,14

 

 

 

Własne

115 662,45

-6 127,31

109 535,14

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 295,52

1 810,00

13 105,52

 

 

 

Własne

11 295,52

1 810,00

13 105,52

 

80104

 

Przedszkola

28 662 317,77

65 000,00

28 727 317,77

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 519 294,00

40 000,00

7 559 294,00

 

 

 

Własne

7 519 294,00

40 000,00

7 559 294,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 756 639,00

25 000,00

6 781 639,00

 

 

 

Własne

6 756 639,00

25 000,00

6 781 639,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 326 479,49

-14 300,00

1 312 179,49

 

 

 

Własne

1 326 479,49

-14 300,00

1 312 179,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

722 038,64

-6 500,00

715 538,64

 

 

 

Własne

722 038,64

-6 500,00

715 538,64

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

97 163,63

-1 000,00

96 163,63

 

 

 

Własne

97 163,63

-1 000,00

96 163,63

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 780,00

-500,00

99 280,00

 

 

 

Własne

99 780,00

-500,00

99 280,00

 

 

4260

Zakup energii

483 850,00

-3 000,00

480 850,00

 

 

 

Własne

483 850,00

-3 000,00

480 850,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 980,00

-500,00

30 480,00

 

 

 

Własne

30 980,00

-500,00

30 480,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

186 065,00

-2 800,00

183 265,00

 

 

 

Własne

186 065,00

-2 800,00

183 265,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 100,00

3 500,00

8 600,00

 

 

 

Własne

5 100,00

3 500,00

8 600,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

6 393,00

3 300,00

9 693,00

 

 

 

Własne

6 393,00

3 300,00

9 693,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 143,00

14 300,00

25 443,00

 

 

 

Własne

11 143,00

14 300,00

25 443,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

20 783,00

24 700,00

45 483,00

 

 

 

Własne

20 783,00

24 700,00

45 483,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 738 218,93

-24 700,00

2 713 518,93

 

 

 

Własne

2 738 218,93

-24 700,00

2 713 518,93

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 249,00

7 500,00

13 749,00

 

 

 

Własne

6 249,00

7 500,00

13 749,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

393 131,00

3 000,00

396 131,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

393 131,00

3 000,00

396 131,00

 

 

 

Własne

393 131,00

3 000,00

396 131,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 269 455,34

-50 620,26

4 218 835,08

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

460 956,49

-216,00

460 740,49

 

 

 

Własne

460 956,49

-216,00

460 740,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 694,97

-322,98

32 371,99

 

 

 

Własne

32 694,97

-322,98

32 371,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

468 319,17

-300,00

468 019,17

 

 

 

Własne

468 319,17

-300,00

468 019,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

65 278,75

-40,00

65 238,75

 

 

 

Własne

65 278,75

-40,00

65 238,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 342,82

-10 000,00

121 342,82

 

 

 

Własne

131 342,82

-10 000,00

121 342,82

 

 

4260

Zakup energii

272 847,80

-550,00

272 297,80

 

 

 

Własne

272 847,80

-550,00

272 297,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

66 836,31

-526,00

66 310,31

 

 

 

Własne

66 836,31

-526,00

66 310,31

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26 226,38

550,00

26 776,38

 

 

 

Własne

26 226,38

550,00

26 776,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 087,99

526,00

10 613,99

 

 

 

Własne

10 087,99

526,00

10 613,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 174,18

576,00

19 750,18

 

 

 

Własne

19 174,18

576,00

19 750,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

52 918,18

3 115,00

56 033,18

 

 

 

Własne

52 918,18

3 115,00

56 033,18

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 231 581,59

-41 300,00

2 190 281,59

 

 

 

Własne

2 231 581,59

-41 300,00

2 190 281,59

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

156 334,19

-2 869,28

153 464,91

 

 

 

Własne

156 334,19

-2 869,28

153 464,91

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 760,13

737,00

13 497,13

 

 

 

Własne

12 760,13

737,00

13 497,13

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 597 988,00

6 000,00

3 603 988,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 335,00

-1 000,00

12 335,00

 

 

 

Własne

13 335,00

-1 000,00

12 335,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 203,00

-2 000,00

203,00

 

 

 

Własne

2 203,00

-2 000,00

203,00

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

9 000,00

9 000,00

 

 

 

Własne

0,00

9 000,00

9 000,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 472 822,03

-4 000,00

5 468 822,03

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 976,00

-2 000,00

4 976,00

 

 

 

Własne

6 976,00

-2 000,00

4 976,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

9 579,00

-2 000,00

7 579,00

 

 

 

Własne

9 579,00

-2 000,00

7 579,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 066 724,33

-40 000,00

4 026 724,33

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 303 706,14

-40 000,00

2 263 706,14

 

 

 

Własne

2 303 706,14

-40 000,00

2 263 706,14

 

80195

 

Pozostała działalność

543 953,00

222 221,00

766 174,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

71 910,00

222 221,00

294 131,00

 

 

 

Własne

71 910,00

222 221,00

294 131,00

Razem:

296 663 962,41

406 221,00

297 070 183,41

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 21-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2023 07:59