Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 116/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała : Magdalena Chomont

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 116/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

22 000,00

351 193,78

373 193,78

 

01095

 

Pozostała działalność

22 000,00

351 193,78

373 193,78

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

351 193,78

351 193,78

 

 

 

Zlecone

0,00

351 193,78

351 193,78

852

 

 

Pomoc społeczna

3 006 205,46

408,00

3 006 613,46

 

85295

 

Pozostała działalność

19 437,86

408,00

19 845,86

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

19 437,86

408,00

19 845,86

 

 

 

Własne

19 437,86

408,00

19 845,86

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

262 045 000,90

351 601,78

262 396 602,68

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 116/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

59 000,00

351 193,78

410 193,78

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

351 193,78

351 193,78

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

5 749,50

5 749,50

 

 

 

Zlecone

0,00

5 749,50

5 749,50

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

988,34

988,34

 

 

 

Zlecone

0,00

988,34

988,34

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

140,85

140,85

 

 

 

Zlecone

0,00

140,85

140,85

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

344 307,63

344 307,63

 

 

 

Zlecone

0,00

344 307,63

344 307,63

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

7,46

7,46

 

 

 

Zlecone

0,00

7,46

7,46

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 150 335,34

0,00

107 150 335,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 276 236,72

-29 102,00

55 247 134,72

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

704 447,68

-5 200,00

699 247,68

 

 

 

Własne

704 447,68

-5 200,00

699 247,68

 

 

4260

Zakup energii

2 670 240,96

-37 600,00

2 632 640,96

 

 

 

Własne

2 670 240,96

-37 600,00

2 632 640,96

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

188 186,48

4 000,00

192 186,48

 

 

 

Własne

188 186,48

4 000,00

192 186,48

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

61 495,75

2 000,00

63 495,75

 

 

 

Własne

61 495,75

2 000,00

63 495,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

273 284,43

4 000,00

277 284,43

 

 

 

Własne

273 284,43

4 000,00

277 284,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 031 136,87

-802,00

1 030 334,87

 

 

 

Własne

1 031 136,87

-802,00

1 030 334,87

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

284 544,95

5 000,00

289 544,95

 

 

 

Własne

284 544,95

5 000,00

289 544,95

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

16 301,99

-500,00

15 801,99

 

 

 

Własne

16 301,99

-500,00

15 801,99

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 338 632,99

5 200,00

4 343 832,99

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 427,88

5 200,00

62 627,88

 

 

 

Własne

57 427,88

5 200,00

62 627,88

 

80104

 

Przedszkola

28 907 900,77

20 402,00

28 928 302,77

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 600,00

1 300,00

9 900,00

 

 

 

Własne

8 600,00

1 300,00

9 900,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

9 693,00

600,00

10 293,00

 

 

 

Własne

9 693,00

600,00

10 293,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

25 443,00

1 500,00

26 943,00

 

 

 

Własne

25 443,00

1 500,00

26 943,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

45 483,00

15 802,00

61 285,00

 

 

 

Własne

45 483,00

15 802,00

61 285,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 749,00

1 200,00

14 949,00

 

 

 

Własne

13 749,00

1 200,00

14 949,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 236 854,02

4 900,00

4 241 754,02

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52 419,30

1 400,00

53 819,30

 

 

 

Własne

52 419,30

1 400,00

53 819,30

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 176,38

-1 600,00

16 576,38

 

 

 

Własne

18 176,38

-1 600,00

16 576,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 613,99

300,00

8 913,99

 

 

 

Własne

8 613,99

300,00

8 913,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

22 865,18

1 000,00

23 865,18

 

 

 

Własne

22 865,18

1 000,00

23 865,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

82 387,18

2 600,00

84 987,18

 

 

 

Własne

82 387,18

2 600,00

84 987,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16 687,13

1 200,00

17 887,13

 

 

 

Własne

16 687,13

1 200,00

17 887,13

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 976 871,98

-1 400,00

3 975 471,98

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

29 323,89

-1 400,00

27 923,89

 

 

 

Własne

29 323,89

-1 400,00

27 923,89

852

 

 

Pomoc społeczna

14 452 214,46

408,00

14 452 622,46

 

85295

 

Pozostała działalność

427 237,86

408,00

427 645,86

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

400,00

400,00

 

 

 

Zlecone

0,00

400,00

400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

63 200,00

8,00

63 208,00

 

 

 

Zlecone

0,00

8,00

8,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 287 386,23

0,00

7 287 386,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 192 401,23

0,00

4 192 401,23

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 648,35

148,40

80 796,75

 

 

 

Własne

80 648,35

148,40

80 796,75

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 498,32

25,73

22 524,05

 

 

 

Własne

22 498,32

25,73

22 524,05

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2 234,15

3,64

2 237,79

 

 

 

Własne

2 234,15

3,64

2 237,79

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

297 692,08

-180,00

297 512,08

 

 

 

Własne

297 692,08

-180,00

297 512,08

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 174,00

2,23

1 176,23

 

 

 

Własne

1 174,00

2,23

1 176,23

Razem:

300 689 438,89

351 601,78

301 041 040,67

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 28-04-2023 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 27-04-2023
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2023 08:58