Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 85/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 85/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 85/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

587 023,07

1 758,07

588 781,14

 

75095

 

Pozostała działalność

102 470,07

1 758,07

104 228,14

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

2 470,07

1 758,07

4 228,14

 

 

 

Własne

2 470,07

1 758,07

4 228,14

852

 

 

Pomoc społeczna

2 952 789,86

53 415,60

3 006 205,46

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

728 180,00

49 353,60

777 533,60

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

715 860,00

49 353,60

765 213,60

 

 

 

Zlecone

715 860,00

49 353,60

765 213,60

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

517 374,00

4 062,00

521 436,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 028,00

4 062,00

6 090,00

 

 

 

Zlecone

2 028,00

4 062,00

6 090,00

855

 

 

Rodzina

11 839 657,71

2 000,00

11 841 657,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 524 435,71

2 000,00

11 526 435,71

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

20 252,00

2 000,00

22 252,00

 

 

 

Zlecone

20 252,00

2 000,00

22 252,00

Razem:

261 323 883,82

57 173,67

261 381 057,49

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 85/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 marca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 287 755,08

1 758,07

18 289 513,15

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

865 531,68

1 758,07

867 289,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 000,00

1 432,70

3 432,70

 

 

 

Własne

2 000,00

1 432,70

3 432,70

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

470,07

325,37

795,44

 

 

 

Własne

470,07

325,37

795,44

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 664 752,34

0,00

106 664 752,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 902 974,94

48 603,78

54 951 578,72

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 766 998,95

-32 934,00

4 734 064,95

 

 

 

Własne

4 766 998,95

-32 934,00

4 734 064,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

368 292,83

-29 926,54

338 366,29

 

 

 

Własne

368 292,83

-29 926,54

338 366,29

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 067 471,17

-11 618,02

5 055 853,15

 

 

 

Własne

5 067 471,17

-11 618,02

5 055 853,15

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

686 410,14

-1 960,00

684 450,14

 

 

 

Własne

686 410,14

-1 960,00

684 450,14

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 290 729,17

55 138,00

1 345 867,17

 

 

 

Własne

1 290 729,17

55 138,00

1 345 867,17

 

 

4260

Zakup energii

2 699 660,96

-20 000,00

2 679 660,96

 

 

 

Własne

2 699 660,96

-20 000,00

2 679 660,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

775 442,35

-15 000,00

760 442,35

 

 

 

Własne

775 442,35

-15 000,00

760 442,35

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

256 621,27

-17 638,00

238 983,27

 

 

 

Własne

256 621,27

-17 638,00

238 983,27

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

99 785,75

-4 290,00

95 495,75

 

 

 

Własne

99 785,75

-4 290,00

95 495,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

353 604,43

-24 080,00

329 524,43

 

 

 

Własne

353 604,43

-24 080,00

329 524,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 293 862,87

-104 058,00

1 189 804,87

 

 

 

Własne

1 293 862,87

-104 058,00

1 189 804,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 057 663,61

298 394,00

25 356 057,61

 

 

 

Własne

25 057 663,61

298 394,00

25 356 057,61

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 727 853,23

-18 255,66

1 709 597,57

 

 

 

Własne

1 727 853,23

-18 255,66

1 709 597,57

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

314 846,95

-25 168,00

289 678,95

 

 

 

Własne

314 846,95

-25 168,00

289 678,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 352 282,19

-4 849,20

4 347 432,99

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 030,45

-2 808,74

53 221,71

 

 

 

Własne

56 030,45

-2 808,74

53 221,71

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

109 535,14

-2 040,46

107 494,68

 

 

 

Własne

109 535,14

-2 040,46

107 494,68

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 218 835,08

-8 300,06

4 210 535,02

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 371,99

-1 852,34

30 519,65

 

 

 

Własne

32 371,99

-1 852,34

30 519,65

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 750,18

-1 300,00

18 450,18

 

 

 

Własne

19 750,18

-1 300,00

18 450,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

56 033,18

-4 000,00

52 033,18

 

 

 

Własne

56 033,18

-4 000,00

52 033,18

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

153 464,91

-87,72

153 377,19

 

 

 

Własne

153 464,91

-87,72

153 377,19

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 497,13

-1 060,00

12 437,13

 

 

 

Własne

13 497,13

-1 060,00

12 437,13

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 603 988,00

-15 847,08

3 588 140,92

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 253,00

-1 392,23

11 860,77

 

 

 

Własne

13 253,00

-1 392,23

11 860,77

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 605,00

-2 500,00

5 105,00

 

 

 

Własne

7 605,00

-2 500,00

5 105,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 335,00

-8 890,00

3 445,00

 

 

 

Własne

12 335,00

-8 890,00

3 445,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

3 385,00

-3 064,85

320,15

 

 

 

Własne

3 385,00

-3 064,85

320,15

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 468 822,03

-4 255,09

5 464 566,94

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 238,16

-2 911,68

7 326,48

 

 

 

Własne

10 238,16

-2 911,68

7 326,48

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

14 705,58

-1 343,41

13 362,17

 

 

 

Własne

14 705,58

-1 343,41

13 362,17

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 026 724,33

-15 352,35

4 011 371,98

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 211,85

-2 195,95

10 015,90

 

 

 

Własne

12 211,85

-2 195,95

10 015,90

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

36 822,00

-12 270,00

24 552,00

 

 

 

Własne

36 822,00

-12 270,00

24 552,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

122 418,24

-886,40

121 531,84

 

 

 

Własne

122 418,24

-886,40

121 531,84

852

 

 

Pomoc społeczna

14 398 798,86

53 415,60

14 452 214,46

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 207 936,00

3 382,03

1 211 318,03

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

711 477,00

6 560,00

718 037,00

 

 

 

Własne

231 156,00

-40 000,00

191 156,00

 

 

 

Zlecone

480 321,00

46 560,00

526 881,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53 380,00

-4 411,57

48 968,43

 

 

 

Własne

19 470,00

-4 411,57

15 058,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

134 309,00

1 233,60

135 542,60

 

 

 

Własne

47 076,00

-1 560,00

45 516,00

 

 

 

Zlecone

87 233,00

2 793,60

90 026,60

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

432 097,00

5 971,57

438 068,57

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

5 971,57

10 971,57

 

 

 

Własne

5 000,00

5 971,57

10 971,57

 

85216

 

Zasiłki stałe

900 042,00

40 000,00

940 042,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

12 000,00

40 000,00

52 000,00

 

 

 

Własne

12 000,00

40 000,00

52 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 074 144,00

4 062,00

5 078 206,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 000,00

4 000,00

6 000,00

 

 

 

Zlecone

2 000,00

4 000,00

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 650,00

62,00

147 712,00

 

 

 

Zlecone

28,00

62,00

90,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 171 846,23

0,00

7 171 846,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 076 861,23

0,00

4 076 861,23

 

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

848 320,00

-1 648,02

846 671,98

 

 

 

Własne

848 320,00

-1 648,02

846 671,98

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

840,95

1 377,48

2 218,43

 

 

 

Własne

840,95

1 377,48

2 218,43

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

179,05

270,54

449,59

 

 

 

Własne

179,05

270,54

449,59

855

 

 

Rodzina

17 202 327,71

2 000,00

17 204 327,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 863 645,71

2 000,00

11 865 645,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 088 506,00

2 000,00

10 090 506,00

 

 

 

Zlecone

10 088 506,00

2 000,00

10 090 506,00

Razem:

299 968 321,81

57 173,67

300 025 495,48

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 11-04-2023 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 30-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2023 15:21