Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 123/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 123/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 maja 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Magdalena Chomont

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 123/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 maja 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

3 006 613,46

8 000,00

3 014 613,46

 

85295

 

Pozostała działalność

19 845,86

8 000,00

27 845,86

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

19 437,86

8 000,00

27 437,86

 

 

 

Własne

19 437,86

8 000,00

27 437,86

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 823 847,21

6 120,00

2 829 967,21

 

85395

 

Pozostała działalność

1 343 847,21

6 120,00

1 349 967,21

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

75 078,14

6 120,00

81 198,14

 

 

 

Własne

75 078,14

6 120,00

81 198,14

855

 

 

Rodzina

11 863 657,71

38 000,00

11 901 657,71

 

85595

 

Pozostała działalność

130 222,00

38 000,00

168 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

130 222,00

38 000,00

168 222,00

 

 

 

Własne

130 222,00

38 000,00

168 222,00

Razem:

262 398 457,88

52 120,00

262 450 577,88

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 123/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 maja 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 150 335,34

0,00

107 150 335,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 231 917,90

0,00

55 231 917,90

 

 

4260

Zakup energii

2 632 640,96

-73 000,00

2 559 640,96

 

 

 

Własne

2 632 640,96

-73 000,00

2 559 640,96

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

551 134,00

73 000,00

624 134,00

 

 

 

Własne

551 134,00

73 000,00

624 134,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 452 622,46

8 000,00

14 460 622,46

 

85295

 

Pozostała działalność

427 645,86

8 000,00

435 645,86

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

19 437,86

8 000,00

27 437,86

 

 

 

Własne

19 437,86

8 000,00

27 437,86

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 287 386,23

6 120,00

7 293 506,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 192 401,23

6 120,00

4 198 521,23

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

73 818,14

6 000,00

79 818,14

 

 

 

Własne

73 818,14

6 000,00

79 818,14

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 418,78

100,00

2 518,78

 

 

 

Własne

2 418,78

100,00

2 518,78

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

489,24

20,00

509,24

 

 

 

Własne

489,24

20,00

509,24

855

 

 

Rodzina

17 226 327,71

38 000,00

17 264 327,71

 

85595

 

Pozostała działalność

130 222,00

38 000,00

168 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

116 116,75

30 563,60

146 680,35

 

 

 

Własne

116 116,75

30 563,60

146 680,35

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 705,43

-2 640,00

1 065,43

 

 

 

Własne

3 705,43

-2 640,00

1 065,43

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

3 155,00

3 155,00

 

 

 

Własne

0,00

3 155,00

3 155,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

625,00

625,00

 

 

 

Własne

0,00

625,00

625,00

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

10 399,82

6 296,40

16 696,22

 

 

 

Własne

10 399,82

6 296,40

16 696,22

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 826 931,73

0,00

27 826 931,73

 

90095

 

Pozostała działalność

1 191 367,61

0,00

1 191 367,61

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200 877,76

-255,00

200 622,76

 

 

 

Własne

200 877,76

-255,00

200 622,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

484 906,00

255,00

485 161,00

 

 

 

Własne

484 906,00

255,00

485 161,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4220

Zakup środków żywności

93 565,75

-170,00

93 395,75

 

 

 

Własne

93 565,75

-170,00

93 395,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 513,00

170,00

138 683,00

 

 

 

Własne

138 513,00

170,00

138 683,00

926

 

 

Kultura fizyczna

6 203 895,00

0,00

6 203 895,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

1 055 000,00

-25 000,00

1 030 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 055 000,00

-25 000,00

1 030 000,00

 

 

 

Własne

1 055 000,00

-25 000,00

1 030 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

11 000,00

25 000,00

36 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

11 000,00

25 000,00

36 000,00

 

 

 

Własne

11 000,00

25 000,00

36 000,00

Razem:

301 042 895,87

52 120,00

301 095 015,87

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 12-05-2023 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 12-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2023 14:48