Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 231/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


Zarządzenie nr 231/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik

do Zarządzenia 231/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

25 438 534,26

0,00

25 438 534,26

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

14 788 256,12

-4 500,00

14 783 756,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 977 900,00

-4 500,00

1 973 400,00

 

 

 

Własne

1 977 900,00

-4 500,00

1 973 400,00

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 186 918,92

4 500,00

5 191 418,92

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 622,37

4 500,00

225 122,37

 

 

 

Własne

220 622,37

4 500,00

225 122,37

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 375 208,77

0,00

109 375 208,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 180 675,85

0,00

56 180 675,85

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 187 129,11

-35 000,00

1 152 129,11

 

 

 

Własne

1 187 129,11

-35 000,00

1 152 129,11

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 081 848,99

35 000,00

1 116 848,99

 

 

 

Własne

1 081 848,99

35 000,00

1 116 848,99

852

 

 

Pomoc społeczna

14 621 715,05

0,00

14 621 715,05

 

85216

 

Zasiłki stałe

940 042,00

-1 000,00

939 042,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

52 000,00

-1 000,00

51 000,00

 

 

 

Własne

52 000,00

-1 000,00

51 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

455 244,25

1 000,00

456 244,25

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77 636,39

1 000,00

78 636,39

 

 

 

Własne

77 636,39

1 000,00

78 636,39

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 427 544,63

0,00

29 427 544,63

 

90095

 

Pozostała działalność

1 688 725,58

0,00

1 688 725,58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

211 462,92

-1 000,00

210 462,92

 

 

 

Własne

211 462,92

-1 000,00

210 462,92

 

 

4260

Zakup energii

20 911,50

700,00

21 611,50

 

 

 

Własne

20 911,50

700,00

21 611,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

522 016,16

300,00

522 316,16

 

 

 

Własne

522 016,16

300,00

522 316,16

926

 

 

Kultura fizyczna

6 334 219,52

0,00

6 334 219,52

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 469 514,78

0,00

4 469 514,78

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

230,00

1 230,00

 

 

 

Własne

1 000,00

230,00

1 230,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 964,00

2 189,00

31 153,00

 

 

 

Własne

28 964,00

2 189,00

31 153,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

20 000,00

-2 419,00

17 581,00

 

 

 

Własne

20 000,00

-2 419,00

17 581,00

Razem:

311 236 131,68

0,00

311 236 131,68

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 18-08-2023 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 18-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2023 13:21