Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 221/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 221/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 3 sierpnia 2023 roku

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 221/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 3 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

54 758 496,47

33 956,16

54 792 452,63

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

9 785 751,47

33 956,16

9 819 707,63

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 957 883,49

33 956,16

3 991 839,65

 

 

 

Własne

3 957 883,49

33 956,16

3 991 839,65

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 769 428,02

139 800,00

3 909 228,02

 

80101

 

Szkoły podstawowe

458 753,86

139 800,00

598 553,86

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

8 000,00

139 800,00

147 800,00

 

 

 

Własne

8 000,00

139 800,00

147 800,00

855

 

 

Rodzina

12 085 640,09

18 000,00

12 103 640,09

 

85595

 

Pozostała działalność

228 222,00

18 000,00

246 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

228 222,00

18 000,00

246 222,00

 

 

 

Własne

228 222,00

18 000,00

246 222,00

Razem:

272 199 535,00

191 756,16

272 391 291,16

   

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 221/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 3 sierpnia 2023r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 201 452,61

173 756,16

109 375 208,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 121 825,85

139 800,00

56 261 625,85

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

226 382,00

139 800,00

366 182,00

 

 

 

Własne

226 382,00

139 800,00

366 182,00

 

80104

 

Przedszkola

29 495 259,91

0,00

29 495 259,91

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 829,00

-1 150,00

4 679,00

 

 

 

Własne

5 829,00

-1 150,00

4 679,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

40 781,00

-1 224,50

39 556,50

 

 

 

Własne

40 781,00

-1 224,50

39 556,50

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 480,00

6 150,00

36 630,00

 

 

 

Własne

30 480,00

6 150,00

36 630,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

533 216,06

-3 000,00

530 216,06

 

 

 

Własne

533 216,06

-3 000,00

530 216,06

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 279,50

-775,50

1 504,00

 

 

 

Własne

2 279,50

-775,50

1 504,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 435 874,94

0,00

5 435 874,94

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

100,00

100,00

 

 

 

Własne

0,00

100,00

100,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 237,00

-100,00

1 137,00

 

 

 

Własne

1 237,00

-100,00

1 137,00

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

409 987,59

33 956,16

443 943,75

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

33 956,16

33 956,16

 

 

 

Własne

0,00

33 956,16

33 956,16

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 258 706,23

0,00

8 258 706,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 904 721,23

0,00

4 904 721,23

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 350,00

-300,00

18 050,00

 

 

 

Własne

18 350,00

-300,00

18 050,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

328 032,08

300,00

328 332,08

 

 

 

Własne

328 032,08

300,00

328 332,08

855

 

 

Rodzina

17 419 653,71

18 000,00

17 437 653,71

 

85595

 

Pozostała działalność

228 222,00

18 000,00

246 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

198 738,40

15 062,39

213 800,79

 

 

 

Własne

198 738,40

15 062,39

213 800,79

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 520,37

388,89

4 909,26

 

 

 

Własne

4 520,37

388,89

4 909,26

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

905,18

76,96

982,14

 

 

 

Własne

905,18

76,96

982,14

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

22 992,62

2 471,76

25 464,38

 

 

 

Własne

22 992,62

2 471,76

25 464,38

Razem:

310 843 972,99

191 756,16

311 035 729,15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 03-08-2023 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 03-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2023 14:04