Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 232/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


Zarządzenie nr 232/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 232/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 22 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

755 514,67

830,12

756 344,79

 

75095

 

Pozostała działalność

107 143,88

830,12

107 974,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

7 143,88

830,12

7 974,00

 

 

 

Własne

7 143,88

830,12

7 974,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 912,00

149 503,00

156 415,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

149 503,00

149 503,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

149 503,00

149 503,00

 

 

 

Zlecone

0,00

149 503,00

149 503,00

Razem:

272 591 693,69

150 333,12

272 742 026,81

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 232/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 22 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 471 744,21

830,12

18 472 574,33

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 010 627,50

830,12

1 011 457,62

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 382,91

830,12

7 213,03

 

 

 

Własne

6 382,91

830,12

7 213,03

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 912,00

149 503,00

156 415,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

149 503,00

149 503,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

10 873,00

10 873,00

 

 

 

Zlecone

0,00

10 873,00

10 873,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

Zlecone

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

38 630,00

38 630,00

 

 

 

Zlecone

0,00

38 630,00

38 630,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 327 218,68

0,00

2 327 218,68

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 583 950,24

0,00

1 583 950,24

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

932 967,00

-500,00

932 467,00

 

 

 

Własne

932 967,00

-500,00

932 467,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

690,00

500,00

1 190,00

 

 

 

Własne

690,00

500,00

1 190,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 375 208,77

0,00

109 375 208,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 180 675,85

-131 527,26

56 049 148,59

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 726 305,59

107 200,00

4 833 505,59

 

 

 

Własne

4 726 305,59

107 200,00

4 833 505,59

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 017 853,15

-10 000,00

5 007 853,15

 

 

 

Własne

5 017 853,15

-10 000,00

5 007 853,15

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

212 506,48

4 067,74

216 574,22

 

 

 

Własne

212 506,48

4 067,74

216 574,22

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

77 795,75

1 000,00

78 795,75

 

 

 

Własne

77 795,75

1 000,00

78 795,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

327 584,43

2 250,00

329 834,43

 

 

 

Własne

327 584,43

2 250,00

329 834,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 259 584,87

-2 450,00

1 257 134,87

 

 

 

Własne

1 259 584,87

-2 450,00

1 257 134,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 124 705,96

-243 395,00

24 881 310,96

 

 

 

Własne

25 124 705,96

-243 395,00

24 881 310,96

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

336 314,95

9 800,00

346 114,95

 

 

 

Własne

336 314,95

9 800,00

346 114,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 685 522,44

2 750,00

4 688 272,44

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

14 200,67

300,00

14 500,67

 

 

 

Własne

14 200,67

300,00

14 500,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 642,21

-200,00

10 442,21

 

 

 

Własne

10 642,21

-200,00

10 442,21

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

67 032,39

2 150,00

69 182,39

 

 

 

Własne

67 032,39

2 150,00

69 182,39

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 755,52

500,00

19 255,52

 

 

 

Własne

18 755,52

500,00

19 255,52

 

80104

 

Przedszkola

29 563 159,91

69 363,00

29 632 522,91

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 327 522,49

112 000,00

1 439 522,49

 

 

 

Własne

1 327 522,49

112 000,00

1 439 522,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

721 268,64

5 000,00

726 268,64

 

 

 

Własne

721 268,64

5 000,00

726 268,64

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

85 163,63

2 000,00

87 163,63

 

 

 

Własne

85 163,63

2 000,00

87 163,63

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

107 780,00

-3 000,00

104 780,00

 

 

 

Własne

107 780,00

-3 000,00

104 780,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

530 216,06

3 000,00

533 216,06

 

 

 

Własne

530 216,06

3 000,00

533 216,06

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 100,00

-2 000,00

8 100,00

 

 

 

Własne

10 100,00

-2 000,00

8 100,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 393,00

-5 000,00

5 393,00

 

 

 

Własne

10 393,00

-5 000,00

5 393,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 704 659,93

-41 637,00

2 663 022,93

 

 

 

Własne

2 704 659,93

-41 637,00

2 663 022,93

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

14 949,00

-1 000,00

13 949,00

 

 

 

Własne

14 949,00

-1 000,00

13 949,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 218 695,56

47 932,00

4 266 627,56

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

460 013,47

12 500,00

472 513,47

 

 

 

Własne

460 013,47

12 500,00

472 513,47

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

475 019,17

10 000,00

485 019,17

 

 

 

Własne

475 019,17

10 000,00

485 019,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

60 088,75

832,00

60 920,75

 

 

 

Własne

60 088,75

832,00

60 920,75

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 401,38

-300,00

18 101,38

 

 

 

Własne

18 401,38

-300,00

18 101,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

11 303,99

-200,00

11 103,99

 

 

 

Własne

11 303,99

-200,00

11 103,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 865,18

-300,00

19 565,18

 

 

 

Własne

19 865,18

-300,00

19 565,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

105 937,18

3 600,00

109 537,18

 

 

 

Własne

105 937,18

3 600,00

109 537,18

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 155 061,59

21 000,00

2 176 061,59

 

 

 

Własne

2 155 061,59

21 000,00

2 176 061,59

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 907,13

800,00

25 707,13

 

 

 

Własne

24 907,13

800,00

25 707,13

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 614 640,92

3 550,00

3 618 190,92

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

724,00

350,00

1 074,00

 

 

 

Własne

724,00

350,00

1 074,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 245,00

2 700,00

8 945,00

 

 

 

Własne

6 245,00

2 700,00

8 945,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 252,00

500,00

2 752,00

 

 

 

Własne

2 252,00

500,00

2 752,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 430 974,94

-6 867,74

5 424 107,20

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

136 556,00

-6 000,00

130 556,00

 

 

 

Własne

136 556,00

-6 000,00

130 556,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 137,00

-367,74

769,26

 

 

 

Własne

1 137,00

-367,74

769,26

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 642,00

-500,00

1 142,00

 

 

 

Własne

1 642,00

-500,00

1 142,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 999 750,40

14 800,00

4 014 550,40

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 347,00

6 000,00

152 347,00

 

 

 

Własne

146 347,00

6 000,00

152 347,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

434 544,12

2 500,00

437 044,12

 

 

 

Własne

434 544,12

2 500,00

437 044,12

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 797,54

1 000,00

62 797,54

 

 

 

Własne

61 797,54

1 000,00

62 797,54

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

32 052,00

5 300,00

37 352,00

 

 

 

Własne

32 052,00

5 300,00

37 352,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 427 544,63

0,00

29 427 544,63

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 892 160,00

0,00

3 892 160,00

 

 

4260

Zakup energii

2 350 000,00

-40 000,00

2 310 000,00

 

 

 

Własne

2 350 000,00

-40 000,00

2 310 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

570 000,00

40 000,00

610 000,00

 

 

 

Własne

570 000,00

40 000,00

610 000,00

Razem:

311 236 131,68

150 333,12

311 386 464,80

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 24-08-2023 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 22-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2023 09:50