Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 54/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 lutego 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 54/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

584 553,00

2 470,07

587 023,07

 

75095

 

Pozostała działalność

100 000,00

2 470,07

102 470,07

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

0,00

2 470,07

2 470,07

 

 

 

Własne

0,00

2 470,07

2 470,07

758

 

 

Różne rozliczenia

46 996 538,00

457 659,00

47 454 197,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

1 907 634,00

457 659,00

2 365 293,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

407 634,00

457 659,00

865 293,00

 

 

 

Własne

407 634,00

457 659,00

865 293,00

Razem:

255 110 817,93

460 129,07

255 570 947,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 54/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 lutego 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

2 470,07

18 287 755,08

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

863 061,61

2 470,07

865 531,68

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

470,07

470,07

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 646 460,90

0,00

15 646 460,90

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 720 150,60

-2 364,32

8 717 786,28

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

602 282,38

2 364,32

604 646,70

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 753 634,24

457 659,00

106 211 293,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 344 299,81

170 959,00

54 515 258,81

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 256 461,00

22 500,00

1 278 961,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 080 768,00

-70 000,00

5 010 768,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

706 524,08

-1 076,40

705 447,68

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 923 289,25

-13 227,99

4 910 061,26

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 182 495,62

-20 728,10

5 161 767,52

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

708 036,35

-276,59

707 759,76

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

182 901,00

-26,28

182 874,72

 

 

4260

Zakup energii

2 795 561,40

-600,69

2 794 960,71

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

801 069,05

-315,00

800 754,05

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

255 540,20

100,69

255 640,89

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

95 789,05

815,00

96 604,05

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

114 407,95

-6,29

114 401,66

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

287 495,44

13 027,99

300 523,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 063 126,40

141 556,99

1 204 683,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 803 647,18

-76 897,99

24 726 749,19

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 579,00

26,28

1 605,28

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

260 110,35

20 406,98

280 517,33

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

14 614,90

680,40

15 295,30

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

552 134,00

155 000,00

707 134,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 318 875,92

6 200,00

4 325 075,92

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

357 189,00

6 000,00

363 189,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 713,95

-86,07

57 627,88

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

781 724,05

-444,32

781 279,73

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

461 466,50

-1 403,66

460 062,84

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

64 409,20

-22,21

64 386,99

 

 

4260

Zakup energii

168 788,80

-40,00

168 748,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 548,90

-28,00

48 520,90

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 831,00

40,00

21 871,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

9 411,90

28,00

9 439,90

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 169,36

644,32

10 813,68

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

27 140,44

4 710,48

31 850,92

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 849 186,40

-4 810,48

1 844 375,92

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

9 428,50

1 460,87

10 889,37

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

151,07

151,07

 

80104

 

Przedszkola

28 365 296,15

276 000,00

28 641 296,15

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 484 294,00

35 000,00

7 519 294,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 731 639,00

25 000,00

6 756 639,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 336 647,49

-1 900,00

1 334 747,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

730 213,07

-1 000,00

729 213,07

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 930,00

-150,00

99 780,00

 

 

4260

Zakup energii

484 100,00

-250,00

483 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

186 265,00

-200,00

186 065,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 700,00

400,00

5 100,00

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

6 193,00

200,00

6 393,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 864,00

1 900,00

15 764,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26 224,00

3 300,00

29 524,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 682 975,81

-3 300,00

2 679 675,81

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 873,00

1 000,00

8 873,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 500 000,00

170 000,00

7 670 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

46 000,00

46 000,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

388 631,00

4 500,00

393 131,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

388 631,00

4 500,00

393 131,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 358 894,76

0,00

4 358 894,76

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52 467,87

-48,57

52 419,30

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

474 824,43

-473,31

474 351,12

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

480 157,77

-2 374,57

477 783,20

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

66 138,80

-7,05

66 131,75

 

 

4260

Zakup energii

287 494,80

-10,00

287 484,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 232,70

-7,00

67 225,70

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26 555,75

10,00

26 565,75

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 491,60

7,00

10 498,60

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 252,85

-0,33

17 252,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 251,24

473,31

7 724,55

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

32 716,77

6 859,83

39 576,60

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 304 783,00

-6 859,83

2 297 923,17

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8 571,15

2 190,95

10 762,10

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 256,50

239,57

1 496,07

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 480 040,00

0,00

5 480 040,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

371 611,00

-338,24

371 272,76

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

23 954,00

338,24

24 292,24

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 123 346,60

0,00

4 123 346,60

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 340 801,65

-6 945,51

2 333 856,14

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

141 133,85

6 945,51

148 079,36

Razem:

307 340 228,36

460 129,07

307 800 357,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 22-02-2023 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 21-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:03