Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 277/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy.

Zarządzenie Nr 277/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 25 października 2023 r.

 

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 2 ust. 1 tej ustawy i art. 221 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270  późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

 § 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

  1. Agnieszkę Roszatycką-Krause – Zastępcę Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
  2. Maję Klepinowską – Zastępcę Głównego Księgowego,
  3. Dorotę Orłowską – Podinspektor w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Orłowska

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Załącznik do

Zarządzenia Nr 277/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 25 października  2023 r.

 

 

 

 

 

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy .

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota dotacji (w zł)

1.

 

Stowarzyszenie Dmuchawiec w Goleniowie

 

6 000

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Orłowska 25-10-2023 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Orłowska 25-10-2023
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2023 10:56