Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 66/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 marca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 66/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 marca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

709 820,00

200 000,00

909 820,00

 

75495

 

Pozostała działalność

648 320,00

200 000,00

848 320,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

648 320,00

200 000,00

848 320,00

 

 

 

Własne

648 320,00

200 000,00

848 320,00

Razem:

256 596 782,83

200 000,00

256 796 782,83

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 66/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 marca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 287 755,08

0,00

18 287 755,08

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 646 460,90

8 314,85

15 654 775,75

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

170 731,52

8 314,85

179 046,37

 

 

 

Własne

170 731,52

8 314,85

179 046,37

 

75095

 

Pozostała działalność

775 803,50

-8 314,85

767 488,65

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 314,85

-8 314,85

0,00

 

 

 

Własne

8 314,85

-8 314,85

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

517 541,72

0,00

517 541,72

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 000,00

-876,00

64 124,00

 

 

 

Własne

65 000,00

-876,00

64 124,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

18 400,10

876,00

19 276,10

 

 

 

Własne

18 400,10

876,00

19 276,10

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 325 787,34

0,00

106 325 787,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 567 611,15

138 786,67

54 706 397,82

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

705 447,68

-1 000,00

704 447,68

 

 

 

Własne

705 447,68

-1 000,00

704 447,68

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 907 618,95

-30 000,00

4 877 618,95

 

 

 

Własne

4 907 618,95

-30 000,00

4 877 618,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

381 232,29

-7 763,59

373 468,70

 

 

 

Własne

381 232,29

-7 763,59

373 468,70

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 152 532,52

-54 699,35

5 097 833,17

 

 

 

Własne

5 152 532,52

-54 699,35

5 097 833,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

692 946,14

-4 236,00

688 710,14

 

 

 

Własne

692 946,14

-4 236,00

688 710,14

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

182 733,92

-1 000,00

181 733,92

 

 

 

Własne

182 733,92

-1 000,00

181 733,92

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

854 090,12

117 940,00

972 030,12

 

 

 

Własne

854 090,12

117 940,00

972 030,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

237 186,00

-12 000,00

225 186,00

 

 

 

Własne

237 186,00

-12 000,00

225 186,00

 

 

4260

Zakup energii

2 807 876,01

-88 466,00

2 719 410,01

 

 

 

Własne

2 807 876,01

-88 466,00

2 719 410,01

 

 

4270

Zakup usług remontowych

313 297,07

-3 600,00

309 697,07

 

 

 

Własne

313 297,07

-3 600,00

309 697,07

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

784 342,35

-6 900,00

777 442,35

 

 

 

Własne

784 342,35

-6 900,00

777 442,35

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

114 401,66

-15 000,00

99 401,66

 

 

 

Własne

114 401,66

-15 000,00

99 401,66

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

305 184,43

30 000,00

335 184,43

 

 

 

Własne

305 184,43

30 000,00

335 184,43

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 741 584,71

220 667,95

24 962 252,66

 

 

 

Własne

24 741 584,71

220 667,95

24 962 252,66

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 775 704,53

-12 156,34

1 763 548,19

 

 

 

Własne

1 775 704,53

-12 156,34

1 763 548,19

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 746,08

1 000,00

2 746,08

 

 

 

Własne

1 746,08

1 000,00

2 746,08

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

15 301,99

1 000,00

16 301,99

 

 

 

Własne

15 301,99

1 000,00

16 301,99

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

707 134,00

5 000,00

712 134,00

 

 

 

Własne

707 134,00

5 000,00

712 134,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 315 752,87

-14 472,79

4 301 280,08

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 627,88

-200,00

57 427,88

 

 

 

Własne

57 627,88

-200,00

57 427,88

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

776 739,81

-10 000,00

766 739,81

 

 

 

Własne

776 739,81

-10 000,00

766 739,81

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

59 985,91

-1 846,88

58 139,03

 

 

 

Własne

59 985,91

-1 846,88

58 139,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

456 650,14

-2 700,00

453 950,14

 

 

 

Własne

456 650,14

-2 700,00

453 950,14

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

87 579,38

-350,00

87 229,38

 

 

 

Własne

87 579,38

-350,00

87 229,38

 

 

4260

Zakup energii

168 748,80

-4 637,00

164 111,80

 

 

 

Własne

168 748,80

-4 637,00

164 111,80

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 607,68

-200,00

30 407,68

 

 

 

Własne

30 607,68

-200,00

30 407,68

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 492,59

-300,00

48 192,59

 

 

 

Własne

48 492,59

-300,00

48 192,59

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 708,60

10 000,00

22 708,60

 

 

 

Własne

12 708,60

10 000,00

22 708,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

34 679,39

10 000,00

44 679,39

 

 

 

Własne

34 679,39

10 000,00

44 679,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 843 547,45

-10 000,00

1 833 547,45

 

 

 

Własne

1 843 547,45

-10 000,00

1 833 547,45

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

121 101,36

-5 438,91

115 662,45

 

 

 

Własne

121 101,36

-5 438,91

115 662,45

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 364,07

1 000,00

12 364,07

 

 

 

Własne

11 364,07

1 000,00

12 364,07

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

351,07

200,00

551,07

 

 

 

Własne

351,07

200,00

551,07

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 344 837,02

-65 124,91

4 279 712,11

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

472 956,49

-10 000,00

462 956,49

 

 

 

Własne

472 956,49

-10 000,00

462 956,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 869,16

-85,17

33 783,99

 

 

 

Własne

33 869,16

-85,17

33 783,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

477 047,17

-7 232,00

469 815,17

 

 

 

Własne

477 047,17

-7 232,00

469 815,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

66 131,75

-853,00

65 278,75

 

 

 

Własne

66 131,75

-853,00

65 278,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 692,82

-350,00

131 342,82

 

 

 

Własne

131 692,82

-350,00

131 342,82

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 664,00

-1 000,00

19 664,00

 

 

 

Własne

20 664,00

-1 000,00

19 664,00

 

 

4260

Zakup energii

277 484,80

-4 637,00

272 847,80

 

 

 

Własne

277 484,80

-4 637,00

272 847,80

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 516,75

-200,00

40 316,75

 

 

 

Własne

40 516,75

-200,00

40 316,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 136,31

-300,00

66 836,31

 

 

 

Własne

67 136,31

-300,00

66 836,31

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 252,52

-1 000,00

16 252,52

 

 

 

Własne

17 252,52

-1 000,00

16 252,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

9 174,18

10 000,00

19 174,18

 

 

 

Własne

9 174,18

10 000,00

19 174,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

42 918,18

10 000,00

52 918,18

 

 

 

Własne

42 918,18

10 000,00

52 918,18

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 296 081,59

-59 500,00

2 236 581,59

 

 

 

Własne

2 296 081,59

-59 500,00

2 236 581,59

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

157 973,68

-967,74

157 005,94

 

 

 

Własne

157 973,68

-967,74

157 005,94

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 760,13

1 000,00

12 760,13

 

 

 

Własne

11 760,13

1 000,00

12 760,13

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 478 718,06

-3 388,30

5 475 329,76

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94 505,00

-650,00

93 855,00

 

 

 

Własne

94 505,00

-650,00

93 855,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

19 587,61

-2 738,30

16 849,31

 

 

 

Własne

19 587,61

-2 738,30

16 849,31

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 123 210,15

-55 800,67

4 067 409,48

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

439 338,32

-6 000,00

433 338,32

 

 

 

Własne

439 338,32

-6 000,00

433 338,32

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 333 856,14

-30 150,00

2 303 706,14

 

 

 

Własne

2 333 856,14

-30 150,00

2 303 706,14

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

142 654,06

-19 650,67

123 003,39

 

 

 

Własne

142 654,06

-19 650,67

123 003,39

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 033 000,00

0,00

2 033 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 919 000,00

0,00

1 919 000,00

 

 

4260

Zakup energii

243 760,00

-1 002,35

242 757,65

 

 

 

Własne

243 760,00

-1 002,35

242 757,65

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 772,39

1 002,35

2 774,74

 

 

 

Własne

1 772,39

1 002,35

2 774,74

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 962 166,23

200 000,00

7 162 166,23

 

85395

 

Pozostała działalność

3 867 181,23

200 000,00

4 067 181,23

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

57 000,00

250 000,00

307 000,00

 

 

 

Własne

57 000,00

250 000,00

307 000,00

 

 

2827

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

628 981,64

-298 604,04

330 377,60

 

 

 

Własne

628 981,64

-298 604,04

330 377,60

 

 

2829

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

117 318,36

-55 695,96

61 622,40

 

 

 

Własne

117 318,36

-55 695,96

61 622,40

 

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

648 320,00

200 000,00

848 320,00

 

 

 

Własne

648 320,00

200 000,00

848 320,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

61 948,05

292,28

62 240,33

 

 

 

Własne

61 948,05

292,28

62 240,33

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 554,62

54,52

11 609,14

 

 

 

Własne

11 554,62

54,52

11 609,14

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

147 069,84

1 685,60

148 755,44

 

 

 

Własne

147 069,84

1 685,60

148 755,44

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

27 431,63

314,40

27 746,03

 

 

 

Własne

27 431,63

314,40

27 746,03

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 110,00

11 300,00

28 410,00

 

 

 

Własne

17 110,00

11 300,00

28 410,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

5 400,00

3 000,00

8 400,00

 

 

 

Własne

5 400,00

3 000,00

8 400,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

387 232,45

73 874,12

461 106,57

 

 

 

Własne

387 232,45

73 874,12

461 106,57

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

72 227,04

13 779,08

86 006,12

 

 

 

Własne

72 227,04

13 779,08

86 006,12

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4270

Zakup usług remontowych

167 953,74

-12 000,00

155 953,74

 

 

 

Własne

167 953,74

-12 000,00

155 953,74

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

410 018,00

12 000,00

422 018,00

 

 

 

Własne

410 018,00

12 000,00

422 018,00

Razem:

296 463 962,41

200 000,00

296 663 962,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 17-03-2023 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 10-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 28-03-2023 13:25