Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 197/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 197/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 czerwca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 197/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 czerwca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 974 204,76

27 000,00

12 001 204,76

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

207 000,00

27 000,00

234 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

207 000,00

27 000,00

234 000,00

 

 

 

Zlecone

207 000,00

27 000,00

234 000,00

Razem:

266 831 584,28

27 000,00

266 858 584,28

 

     Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 197/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 346 010,90

0,00

108 346 010,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 747 627,31

-1 230,00

55 746 397,31

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

231 495,00

-3 113,00

228 382,00

 

 

 

Własne

231 495,00

-3 113,00

228 382,00

 

 

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 202,24

1 390,00

2 592,24

 

 

 

Własne

1 202,24

1 390,00

2 592,24

 

 

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

197,76

155,00

352,76

 

 

 

Własne

197,76

155,00

352,76

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 172 019,35

-1,58

1 172 017,77

 

 

 

Własne

1 172 019,35

-1,58

1 172 017,77

 

 

4430

Różne opłaty i składki

51 820,70

3 034,58

54 855,28

 

 

 

Własne

51 820,70

3 034,58

54 855,28

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

321 284,43

-950,00

320 334,43

 

 

 

Własne

321 284,43

-950,00

320 334,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 237 834,87

-200,00

1 237 634,87

 

 

 

Własne

1 237 834,87

-200,00

1 237 634,87

 

 

4797

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

193 630,23

-1 390,00

192 240,23

 

 

 

Własne

193 630,23

-1 390,00

192 240,23

 

 

4799

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

22 209,86

-155,00

22 054,86

 

 

 

Własne

22 209,86

-155,00

22 054,86

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 661 762,44

990,00

4 662 752,44

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 160,50

40,00

1 200,50

 

 

 

Własne

1 160,50

40,00

1 200,50

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

27 507,60

950,00

28 457,60

 

 

 

Własne

27 507,60

950,00

28 457,60

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 195 465,56

240,00

4 195 705,56

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 010,50

40,00

1 050,50

 

 

 

Własne

1 010,50

40,00

1 050,50

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

103 987,18

200,00

104 187,18

 

 

 

Własne

103 987,18

200,00

104 187,18

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

269 468,00

0,00

269 468,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 588,00

-5 232,00

95 356,00

 

 

 

Własne

100 588,00

-5 232,00

95 356,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

168 880,00

5 232,00

174 112,00

 

 

 

Własne

168 880,00

5 232,00

174 112,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 444 539,94

1 699,00

5 446 238,94

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

143 180,00

40,00

143 220,00

 

 

 

Własne

143 180,00

40,00

143 220,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12 664,00

-40,00

12 624,00

 

 

 

Własne

12 664,00

-40,00

12 624,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 500,00

1 699,00

12 199,00

 

 

 

Własne

10 500,00

1 699,00

12 199,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 020 189,40

-1 699,00

4 018 490,40

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

19 299,00

-1 699,00

17 600,00

 

 

 

Własne

19 299,00

-1 699,00

17 600,00

 

80195

 

Pozostała działalność

248 996,00

0,00

248 996,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

9,07

3 009,07

 

 

 

Własne

3 000,00

9,07

3 009,07

 

 

4220

Zakup środków żywności

0,00

920,88

920,88

 

 

 

Własne

0,00

920,88

920,88

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

204 396,00

-1 091,20

203 304,80

 

 

 

Własne

204 396,00

-1 091,20

203 304,80

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

161,25

161,25

 

 

 

Własne

0,00

161,25

161,25

855

 

 

Rodzina

17 309 653,71

27 000,00

17 336 653,71

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

207 000,00

27 000,00

234 000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

207 000,00

27 000,00

234 000,00

 

 

 

Zlecone

207 000,00

27 000,00

234 000,00

Razem:

305 476 022,27

27 000,00

305 503 022,27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 05-07-2023 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 29-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2023 09:45