Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwiązania problemu obecności dzików na obszarach zabudowanych terenu gminy Goleniów

ZARZĄDZENIE Nr 220/2023

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 02 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwiązania problemu obecności dzików na obszarach zabudowanych terenu gminy Goleniów.

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.   Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. rozwiązania problemu obecności dzików na obszarach zabudowanych terenu gminy Goleniów, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

Przewodniczący:

 

 1. Konrad Nowak

Kierownik Biura Ochrony Środowiska                       w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

Członkowie Zespołu:

 

 1. Magdalena Grzelak

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego

 1. Bartosz Pytlak

Łowczy Koła Łowieckiego „Puszcza” Szczecin

 1. Patryk Rogowski

Przedstawiciel Nadleśnictwa Kliniska

 1. Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

 1. Robert Kuszyński

Radny Rady Miejskiej w Goleniowie

 1. Anna Trelińska

Sołtys wsi Kliniska Wielkie

 1. Arkadiusz Radawiec

Komendant Straży Miejskiej w Goleniowie

 

§ 2. Członkowie Zespołu wyrazili zgodę na pełnienie funkcji na zasadach ujętych w przedmiotowym Zarządzeniu.

 

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności wypracowanie optymalnych metod, mających na celu rozwiązanie problemu obecności dzików na obszarach zabudowanych terenu gminy Goleniów.

 

§ 4. 1.Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.

2. Termin posiedzenia Zespołu wyznacza Przewodniczący.

3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może odwołać posiedzenie Zespołu, równocześnie wyznaczając nowy termin posiedzenia.

4. Członkowie Zespołu za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia oraz innego zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu.

 

§ 5. W celu konsultacji oraz przedstawienia opinii w pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami (Osoby Zaproszone).

 

§ 6. 1. W toku posiedzenia Zespołu omówione zostaną stanowiska oraz poddawane będą pod dyskusje proponowane przez Członków Zespołu oraz Osoby Zaproszone rozwiązania, a na ich podstawie wypracowane zostaną propozycje działań w zakresie określonym w § 1.

2. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, zawierający uwagi uczestników posiedzenia oraz stanowisko Zespołu. Protokół z posiedzenia Zespołu podlega podpisaniu przez Przewodniczącego.

 

§ 7. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

§ 8. Zespół zakończy pracę po przedłożeniu do akceptacji Burmistrza Gminy Goleniów propozycji rozwiązań w zakresie określonym w § 1.

 

§ 9. 1. Do Biura Ochrony Środowiska należy:

 1. Informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu wyznaczonego przez Przewodniczącego nie później niż 7 dni od daty wyznaczonego terminu posiedzenia Zespołu;
 2. Analiza stanowisk złożonych przez Członków Zespołu oraz ich weryfikacja;
 3. Sporządzanie protokołu z każdego posiedzenia Zespołu.

 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Ochrony Środowiska.

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Nowak 10-08-2023 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Nowak 02-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2023 13:24