Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia 14/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 259 397,79

-390 000,00

869 397,79

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

956 693,00

-390 000,00

566 693,00

 

 

 

Własne

563 160,00

-390 000,00

173 160,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

834 146,91

-218 732,91

615 414,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

190 000,00

-190 000,00

0,00

 

 

 

Własne

190 000,00

-190 000,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 150,00

-16 150,00

0,00

 

 

 

Własne

16 150,00

-16 150,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 827,00

-35 827,00

0,00

 

 

 

Własne

35 827,00

-35 827,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 051,00

-5 051,00

0,00

 

 

 

Własne

5 051,00

-5 051,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

37 500,00

9 084,00

46 584,00

 

 

 

Własne

37 500,00

9 084,00

46 584,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 000,00

24 200,00

31 200,00

 

 

 

Własne

7 000,00

24 200,00

31 200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 988,91

-4 988,91

0,00

 

 

 

Własne

4 988,91

-4 988,91

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 569 870,12

1 069 699,60

15 639 569,72

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 689 381,00

1 047 869,60

8 737 250,60

 

 

 

Własne

7 689 381,00

1 047 869,60

8 737 250,60

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

653 598,00

4 808,00

658 406,00

 

 

 

Własne

653 598,00

4 808,00

658 406,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 490 885,00

30 430,00

1 521 315,00

 

 

 

Własne

1 490 885,00

30 430,00

1 521 315,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

212 488,00

4 332,00

216 820,00

 

 

 

Własne

212 488,00

4 332,00

216 820,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 868 980,00

22 176,00

1 891 156,00

 

 

 

Własne

1 868 980,00

22 176,00

1 891 156,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

210 000,00

-53 180,00

156 820,00

 

 

 

Własne

210 000,00

-53 180,00

156 820,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

30 000,00

13 264,00

43 264,00

 

 

 

Własne

30 000,00

13 264,00

43 264,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

620 665,94

-235 815,94

384 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

178 215,00

-178 215,00

0,00

 

 

 

Własne

178 215,00

-178 215,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 149,00

-15 149,00

0,00

 

 

 

Własne

15 149,00

-15 149,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 271,00

-34 271,00

0,00

 

 

 

Własne

34 271,00

-34 271,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4 885,00

-4 855,00

30,00

 

 

 

Własne

4 885,00

-4 855,00

30,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 325,94

-3 325,94

0,00

 

 

 

Własne

3 325,94

-3 325,94

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

1 001 204,25

-225 150,75

776 053,50

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

204 990,00

-204 990,00

0,00

 

 

 

Własne

204 990,00

-204 990,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 425,00

-17 425,00

0,00

 

 

 

Własne

17 425,00

-17 425,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 952,00

-39 952,00

0,00

 

 

 

Własne

39 952,00

-39 952,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 695,00

-5 695,00

0,00

 

 

 

Własne

5 695,00

-5 695,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

-10 000,00

0,00

 

 

 

Własne

10 000,00

-10 000,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

28 980,00

28 980,00

 

 

 

Własne

0,00

28 980,00

28 980,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

246 077,40

23 931,25

270 008,65

 

 

 

Własne

246 077,40

23 931,25

270 008,65

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

517 541,72

0,00

517 541,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

53 839,82

-5 460,00

48 379,82

 

 

 

Własne

53 839,82

-5 460,00

48 379,82

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

5 460,00

5 460,00

 

 

 

Własne

0,00

5 460,00

5 460,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 621 977,61

0,00

1 621 977,61

 

 

4260

Zakup energii

209 727,48

-3 120,00

206 607,48

 

 

 

Własne

209 727,48

-3 120,00

206 607,48

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

3 120,00

4 120,00

 

 

 

Własne

1 000,00

3 120,00

4 120,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

0,00

105 346 000,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 087 886,02

-1 400,00

54 086 486,02

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

391 999,00

-1 000,00

390 999,00

 

 

 

Własne

391 999,00

-1 000,00

390 999,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

806 335,50

-1 000,00

805 335,50

 

 

 

Własne

806 335,50

-1 000,00

805 335,50

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

37 415,63

600,00

38 015,63

 

 

 

Własne

37 415,63

600,00

38 015,63

 

80104

 

Przedszkola

28 244 056,15

1 300,00

28 245 356,15

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

121 490,00

1 000,00

122 490,00

 

 

 

Własne

121 490,00

1 000,00

122 490,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

186 765,00

-500,00

186 265,00

 

 

 

Własne

186 765,00

-500,00

186 265,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 990,00

800,00

9 790,00

 

 

 

Własne

8 990,00

800,00

9 790,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 337 790,97

600,00

4 338 390,97

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 659,15

100,00

7 759,15

 

 

 

Własne

7 659,15

100,00

7 759,15

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

145 629,00

500,00

146 129,00

 

 

 

Własne

145 629,00

500,00

146 129,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 482 531,00

-1 500,00

5 481 031,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

26 612,00

-1 500,00

25 112,00

 

 

 

Własne

26 612,00

-1 500,00

25 112,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 122 018,75

1 000,00

4 123 018,75

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

139 806,00

1 000,00

140 806,00

 

 

 

Własne

139 806,00

1 000,00

140 806,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 033 000,00

0,00

2 033 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 919 000,00

0,00

1 919 000,00

 

 

4260

Zakup energii

250 000,00

-6 240,00

243 760,00

 

 

 

Własne

250 000,00

-6 240,00

243 760,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 000,00

6 240,00

13 240,00

 

 

 

Własne

7 000,00

6 240,00

13 240,00

Razem:

305 970 796,46

0,00

305 970 796,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 23-01-2023 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 16-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:00