Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 327/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr 327/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 grudnia 2023 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20223 r.  poz. 571) w zw. z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 2. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 3. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 4. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 5. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prowadzenie działalności historyczno-edukacyjnej, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 6. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Brygida Białas – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama Vitae w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 7. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 8. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej,
w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 9. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej,
w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2. Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Mieczysław Bździuch - członek komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich.

§ 10. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów, w składzie:

 1. Agnieszka Roszatycka-Krause – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 2.  Dorota Dyc – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy,
 3. Marzenna Budek – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” w Goleniowie,
 4. Maria Palica – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Światło” w Goleniowie,
 5. Brygida Białas – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych/ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama Vitae w Goleniowie.

 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.

 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

                                                                    

                                                                                                              Burmistrz Gminy Goleniów      

                                                                                                                     Robert Krupowicz

 

 

 

Opracowała: Dorota Orłowska                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Orłowska 28-12-2023 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Orłowska 27-12-2023
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2023 11:12