Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 102/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.


ZARZĄDZENIE NR 102/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 102/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 kwietnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

588 781,14

820,41

589 601,55

 

75095

 

Pozostała działalność

104 228,14

820,41

105 048,55

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

4 228,14

820,41

5 048,55

 

 

 

Własne

4 228,14

820,41

5 048,55

758

 

 

Różne rozliczenia

48 200 302,81

447 583,00

48 647 885,81

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3 227 557,81

447 583,00

3 675 140,81

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 271 514,00

447 583,00

1 719 097,00

 

 

 

Własne

1 271 514,00

447 583,00

1 719 097,00

Razem:

261 596 597,49

448 403,41

262 045 000,90

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 102/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 kwietnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

52 396 043,00

0,00

52 396 043,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 986 103,00

0,00

2 986 103,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

317 913,00

-39,75

317 873,25

 

 

 

Własne

317 913,00

-39,75

317 873,25

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 700,00

39,75

2 739,75

 

 

 

Własne

2 700,00

39,75

2 739,75

750

 

 

Administracja publiczna

18 289 513,15

820,41

18 290 333,56

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

867 289,75

820,41

868 110,16

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 162,81

-12,81

1 150,00

 

 

 

Własne

1 162,81

-12,81

1 150,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 467,17

820,41

4 287,58

 

 

 

Własne

3 467,17

820,41

4 287,58

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

748,16

12,81

760,97

 

 

 

Własne

748,16

12,81

760,97

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 304 019,33

0,00

2 304 019,33

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

108 027,37

-10 000,00

98 027,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

82 097,37

-10 000,00

72 097,37

 

 

 

Własne

82 097,37

-10 000,00

72 097,37

 

75495

 

Pozostała działalność

90 000,00

10 000,00

100 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

8 500,00

18 500,00

 

 

 

Własne

10 000,00

8 500,00

18 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

1 500,00

31 500,00

 

 

 

Własne

30 000,00

1 500,00

31 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

106 702 752,34

447 583,00

107 150 335,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 134 178,72

142 058,00

55 276 236,72

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 298 961,00

41 000,00

1 339 961,00

 

 

 

Własne

1 298 961,00

41 000,00

1 339 961,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

4 985 768,00

208 000,00

5 193 768,00

 

 

 

Własne

4 985 768,00

208 000,00

5 193 768,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 439 067,17

-107,10

1 438 960,07

 

 

 

Własne

1 439 067,17

-107,10

1 438 960,07

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 850,00

103,89

1 953,89

 

 

 

Własne

1 850,00

103,89

1 953,89

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

210 983,27

-22 796,79

188 186,48

 

 

 

Własne

210 983,27

-22 796,79

188 186,48

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

78 095,75

-16 600,00

61 495,75

 

 

 

Własne

78 095,75

-16 600,00

61 495,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

276 524,43

-3 240,00

273 284,43

 

 

 

Własne

276 524,43

-3 240,00

273 284,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 077 804,87

-46 668,00

1 031 136,87

 

 

 

Własne

1 077 804,87

-46 668,00

1 031 136,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 644 057,61

-12 500,00

25 631 557,61

 

 

 

Własne

25 644 057,61

-12 500,00

25 631 557,61

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

289 678,95

-5 134,00

284 544,95

 

 

 

Własne

289 678,95

-5 134,00

284 544,95

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 281 132,99

57 500,00

4 338 632,99

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

369 189,00

18 000,00

387 189,00

 

 

 

Własne

369 189,00

18 000,00

387 189,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 735,67

6 400,00

13 135,67

 

 

 

Własne

6 735,67

6 400,00

13 135,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

2 772,21

4 300,00

7 072,21

 

 

 

Własne

2 772,21

4 300,00

7 072,21

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 278,35

100,00

15 378,35

 

 

 

Własne

15 278,35

100,00

15 378,35

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 807,60

3 500,00

28 307,60

 

 

 

Własne

24 807,60

3 500,00

28 307,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

51 532,39

21 100,00

72 632,39

 

 

 

Własne

51 532,39

21 100,00

72 632,39

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 105,52

4 100,00

17 205,52

 

 

 

Własne

13 105,52

4 100,00

17 205,52

 

80104

 

Przedszkola

28 727 317,77

180 583,00

28 907 900,77

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 559 294,00

113 000,00

7 672 294,00

 

 

 

Własne

7 559 294,00

113 000,00

7 672 294,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 781 639,00

67 583,00

6 849 222,00

 

 

 

Własne

6 781 639,00

67 583,00

6 849 222,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 187 235,02

49 619,00

4 236 854,02

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

65 238,75

-150,00

65 088,75

 

 

 

Własne

65 238,75

-150,00

65 088,75

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 776,38

6 400,00

18 176,38

 

 

 

Własne

11 776,38

6 400,00

18 176,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

4 313,99

4 300,00

8 613,99

 

 

 

Własne

4 313,99

4 300,00

8 613,99

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

16 252,52

50,00

16 302,52

 

 

 

Własne

16 252,52

50,00

16 302,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 450,18

4 415,00

22 865,18

 

 

 

Własne

18 450,18

4 415,00

22 865,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

52 033,18

30 354,00

82 387,18

 

 

 

Własne

52 033,18

30 354,00

82 387,18

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

12 437,13

4 250,00

16 687,13

 

 

 

Własne

12 437,13

4 250,00

16 687,13

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 464 566,94

-12 677,00

5 451 889,94

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

315,00

-315,00

0,00

 

 

 

Własne

315,00

-315,00

0,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 976,00

-3 739,00

1 237,00

 

 

 

Własne

4 976,00

-3 739,00

1 237,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 579,00

-5 937,00

1 642,00

 

 

 

Własne

7 579,00

-5 937,00

1 642,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 251,00

-2 686,00

565,00

 

 

 

Własne

3 251,00

-2 686,00

565,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 946 371,98

30 500,00

3 976 871,98

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

6 563,00

23 000,00

29 563,00

 

 

 

Własne

6 563,00

23 000,00

29 563,00

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

24 552,00

7 500,00

32 052,00

 

 

 

Własne

24 552,00

7 500,00

32 052,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 826 931,73

0,00

27 826 931,73

 

90095

 

Pozostała działalność

1 191 367,61

0,00

1 191 367,61

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

494 906,00

-10 000,00

484 906,00

 

 

 

Własne

494 906,00

-10 000,00

484 906,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

384 365,75

10 000,00

394 365,75

 

 

 

Własne

384 365,75

10 000,00

394 365,75

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 143 752,44

0,00

9 143 752,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 994 898,50

0,00

5 994 898,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 055,75

-110,00

100 945,75

 

 

 

Własne

101 055,75

-110,00

100 945,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 403,00

110,00

138 513,00

 

 

 

Własne

138 403,00

110,00

138 513,00

926

 

 

Kultura fizyczna

6 203 895,00

0,00

6 203 895,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 422 889,00

0,00

4 422 889,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

716 928,00

-15 000,00

701 928,00

 

 

 

Własne

703 428,00

-15 000,00

688 428,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

15 000,00

95 000,00

 

 

 

Własne

80 000,00

15 000,00

95 000,00

Razem:

300 241 035,48

448 403,41

300 689 438,89

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 21-04-2023 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 21-04-2023
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2023 14:54