Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 23/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 943 661,86

2 028,00

2 945 689,86

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

515 346,00

2 028,00

517 374,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

2 028,00

2 028,00

 

 

 

Zlecone

0,00

2 028,00

2 028,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 159 450,81

6 000,00

2 165 450,81

 

85395

 

Pozostała działalność

679 450,81

6 000,00

685 450,81

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

14 562,14

6 000,00

20 562,14

 

 

 

Własne

14 562,14

6 000,00

20 562,14

855

 

 

Rodzina

11 729 405,71

22 000,00

11 751 405,71

 

85595

 

Pozostała działalność

18 222,00

22 000,00

40 222,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

18 222,00

22 000,00

40 222,00

 

 

 

Własne

18 222,00

22 000,00

40 222,00

Razem:

253 741 386,03

30 028,00

253 771 414,03

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 23/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

31 983 137,00

0,00

31 983 137,00

 

60020

 

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

80 200,00

0,00

80 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

12 000,00

12 000,00

 

 

 

Własne

0,00

12 000,00

12 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

 

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

-13 000,00

67 000,00

 

 

 

Własne

80 000,00

-13 000,00

67 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 639 569,72

0,00

15 639 569,72

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 521 315,00

5 000,00

1 526 315,00

 

 

 

Własne

1 521 315,00

5 000,00

1 526 315,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

216 820,00

2 000,00

218 820,00

 

 

 

Własne

216 820,00

2 000,00

218 820,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

330 000,00

-7 000,00

323 000,00

 

 

 

Własne

330 000,00

-7 000,00

323 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 346 000,24

0,00

105 346 000,24

 

80101

 

Szkoły podstawowe

54 086 486,02

-5 567,00

54 080 919,02

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

390 999,00

550,00

391 549,00

 

 

 

Własne

390 999,00

550,00

391 549,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 216 703,57

-492,00

5 216 211,57

 

 

 

Własne

5 216 703,57

-492,00

5 216 211,57

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

245 643,00

-6 628,00

239 015,00

 

 

 

Własne

245 643,00

-6 628,00

239 015,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

356 093,27

6 628,00

362 721,27

 

 

 

Własne

356 093,27

6 628,00

362 721,27

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 825 553,00

-5 625,00

1 819 928,00

 

 

 

Własne

1 825 553,00

-5 625,00

1 819 928,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 310 836,35

-6 310,00

4 304 526,35

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 939,00

-1 215,00

61 724,00

 

 

 

Własne

62 939,00

-1 215,00

61 724,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

132 460,00

-5 095,00

127 365,00

 

 

 

Własne

132 460,00

-5 095,00

127 365,00

 

80104

 

Przedszkola

28 245 356,15

-60,00

28 245 296,15

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

122 490,00

-60,00

122 430,00

 

 

 

Własne

122 490,00

-60,00

122 430,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 338 390,97

12 545,00

4 350 935,97

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

35 668,00

-1 125,00

34 543,00

 

 

 

Własne

35 668,00

-1 125,00

34 543,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

146 129,00

13 670,00

159 799,00

 

 

 

Własne

146 129,00

13 670,00

159 799,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

269 468,00

0,00

269 468,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

269 468,00

-171 131,00

98 337,00

 

 

 

Własne

269 468,00

-171 131,00

98 337,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

171 131,00

171 131,00

 

 

 

Własne

0,00

171 131,00

171 131,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 481 031,00

-608,00

5 480 423,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 187,00

60,00

10 247,00

 

 

 

Własne

10 187,00

60,00

10 247,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 444,00

57,00

2 501,00

 

 

 

Własne

2 444,00

57,00

2 501,00

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

25 112,00

-725,00

24 387,00

 

 

 

Własne

25 112,00

-725,00

24 387,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 243 670,86

2 028,00

14 245 698,86

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 011 416,00

2 028,00

5 013 444,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

Zlecone

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 622,00

28,00

147 650,00

 

 

 

Zlecone

0,00

28,00

28,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 885 262,41

6 000,00

4 891 262,41

 

85395

 

Pozostała działalność

1 555 262,41

6 000,00

1 561 262,41

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

14 562,14

6 000,00

20 562,14

 

 

 

Własne

14 562,14

6 000,00

20 562,14

855

 

 

Rodzina

17 092 075,71

22 000,00

17 114 075,71

 

85595

 

Pozostała działalność

18 222,00

22 000,00

40 222,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

16 148,46

19 830,97

35 979,43

 

 

 

Własne

16 148,46

19 830,97

35 979,43

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

499,44

594,93

1 094,37

 

 

 

Własne

499,44

594,93

1 094,37

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 574,10

1 574,10

3 148,20

 

 

 

Własne

1 574,10

1 574,10

3 148,20

Razem:

305 970 796,46

30 028,00

306 000 824,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 23-01-2023 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 20-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:00