Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 206/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 206/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 lipca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 206/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 lipca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 359 440,43

409 987,59

3 769 428,02

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0,00

409 987,59

409 987,59

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

409 987,59

409 987,59

 

 

 

Zlecone

0,00

409 987,59

409 987,59

Razem:

271 676 979,69

409 987,59

272 086 967,28

   

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 206/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 lipca 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 912,00

0,00

6 912,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 912,00

0,00

6 912,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

553,50

553,50

 

 

 

Zlecone

0,00

553,50

553,50

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

39,04

39,04

 

 

 

Zlecone

0,00

39,04

39,04

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 219,86

3 219,86

 

 

 

Zlecone

0,00

3 219,86

3 219,86

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 912,00

-3 812,40

3 099,60

 

 

 

Zlecone

6 912,00

-3 812,40

3 099,60

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 791 465,02

409 987,59

109 201 452,61

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 124 459,30

18 816,55

56 143 275,85

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

697 744,68

13 086,36

710 831,04

 

 

 

Własne

697 744,68

13 086,36

710 831,04

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 739 391,95

-13 086,36

4 726 305,59

 

 

 

Własne

4 739 391,95

-13 086,36

4 726 305,59

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 354 216,12

-26 370,00

1 327 846,12

 

 

 

Własne

1 354 216,12

-26 370,00

1 327 846,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

214 382,00

12 000,00

226 382,00

 

 

 

Własne

214 382,00

12 000,00

226 382,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

204 306,48

16 500,00

220 806,48

 

 

 

Własne

204 306,48

16 500,00

220 806,48

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

67 695,75

23 600,00

91 295,75

 

 

 

Własne

67 695,75

23 600,00

91 295,75

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

12 535,00

-813,45

11 721,55

 

 

 

Własne

12 535,00

-813,45

11 721,55

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

94 401,66

-5 700,00

88 701,66

 

 

 

Własne

94 401,66

-5 700,00

88 701,66

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

320 334,43

5 500,00

325 834,43

 

 

 

Własne

320 334,43

5 500,00

325 834,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 243 334,87

-7 000,00

1 236 334,87

 

 

 

Własne

1 243 334,87

-7 000,00

1 236 334,87

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 192 505,96

-35 800,00

25 156 705,96

 

 

 

Własne

25 192 505,96

-35 800,00

25 156 705,96

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 746,08

200,00

5 946,08

 

 

 

Własne

5 746,08

200,00

5 946,08

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

329 914,95

7 000,00

336 914,95

 

 

 

Własne

329 914,95

7 000,00

336 914,95

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

16 801,99

400,00

17 201,99

 

 

 

Własne

16 801,99

400,00

17 201,99

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 022 548,99

29 300,00

1 051 848,99

 

 

 

Własne

1 022 548,99

29 300,00

1 051 848,99

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 680 352,44

1 020,00

4 681 372,44

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

63 830,88

727,02

64 557,90

 

 

 

Własne

63 830,88

727,02

64 557,90

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800 875,81

-727,02

800 148,79

 

 

 

Własne

800 875,81

-727,02

800 148,79

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

83 994,38

-1 500,00

82 494,38

 

 

 

Własne

83 994,38

-1 500,00

82 494,38

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

19 159,00

1 500,00

20 659,00

 

 

 

Własne

19 159,00

1 500,00

20 659,00

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

11 850,67

2 100,00

13 950,67

 

 

 

Własne

11 850,67

2 100,00

13 950,67

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

5 192,21

5 100,00

10 292,21

 

 

 

Własne

5 192,21

5 100,00

10 292,21

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

28 457,60

600,00

29 057,60

 

 

 

Własne

28 457,60

600,00

29 057,60

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

68 832,39

-1 800,00

67 032,39

 

 

 

Własne

68 832,39

-1 800,00

67 032,39

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 815 047,45

-5 610,00

1 809 437,45

 

 

 

Własne

1 815 047,45

-5 610,00

1 809 437,45

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

50,00

10,00

60,00

 

 

 

Własne

50,00

10,00

60,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

17 655,52

600,00

18 255,52

 

 

 

Własne

17 655,52

600,00

18 255,52

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 619,62

20,00

1 639,62

 

 

 

Własne

1 619,62

20,00

1 639,62

 

80104

 

Przedszkola

29 502 046,46

213,45

29 502 259,91

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 200,00

-86,55

1 113,45

 

 

 

Własne

1 200,00

-86,55

1 113,45

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 963,00

300,00

5 263,00

 

 

 

Własne

4 963,00

300,00

5 263,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 195 705,56

-1 310,00

4 194 395,56

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

54 619,30

727,02

55 346,32

 

 

 

Własne

54 619,30

727,02

55 346,32

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

460 740,49

-727,02

460 013,47

 

 

 

Własne

460 740,49

-727,02

460 013,47

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

121 057,82

-2 930,00

118 127,82

 

 

 

Własne

121 057,82

-2 930,00

118 127,82

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16 081,38

2 200,00

18 281,38

 

 

 

Własne

16 081,38

2 200,00

18 281,38

 

 

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

8 523,99

2 700,00

11 223,99

 

 

 

Własne

8 523,99

2 700,00

11 223,99

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

16 302,52

300,00

16 602,52

 

 

 

Własne

16 302,52

300,00

16 602,52

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

19 265,18

600,00

19 865,18

 

 

 

Własne

19 265,18

600,00

19 865,18

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

104 437,18

1 500,00

105 937,18

 

 

 

Własne

104 437,18

1 500,00

105 937,18

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 129 881,59

-6 820,00

2 123 061,59

 

 

 

Własne

2 129 881,59

-6 820,00

2 123 061,59

 

 

4840

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

50,00

10,00

60,00

 

 

 

Własne

50,00

10,00

60,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

23 707,13

1 100,00

24 807,13

 

 

 

Własne

23 707,13

1 100,00

24 807,13

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 496,07

30,00

1 526,07

 

 

 

Własne

1 496,07

30,00

1 526,07

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 018 490,40

-18 740,00

3 999 750,40

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 729,00

-6 000,00

11 729,00

 

 

 

Własne

17 729,00

-6 000,00

11 729,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 209 706,14

-12 740,00

2 196 966,14

 

 

 

Własne

2 209 706,14

-12 740,00

2 196 966,14

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0,00

409 987,59

409 987,59

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 059,25

4 059,25

 

 

 

Zlecone

0,00

4 059,25

4 059,25

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

0,00

405 928,34

405 928,34

 

 

 

Zlecone

0,00

405 928,34

405 928,34

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 258 706,23

0,00

8 258 706,23

 

85395

 

Pozostała działalność

4 904 721,23

0,00

4 904 721,23

 

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

1 566 671,98

-3 808,00

1 562 863,98

 

 

 

Własne

1 566 671,98

-3 808,00

1 562 863,98

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 518,78

3 182,88

5 701,66

 

 

 

Własne

2 518,78

3 182,88

5 701,66

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

509,24

625,12

1 134,36

 

 

 

Własne

509,24

625,12

1 134,36

Razem:

310 321 417,68

409 987,59

310 731 405,27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 20-07-2023 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 19-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2023 11:37