Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 117/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2023 roku

 

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 117/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 kwietnia 2023r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

589 601,55

1 855,20

591 456,75

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

393 553,00

1 809,60

395 362,60

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

393 533,00

1 809,60

395 342,60

 

 

Zlecone

393 533,00

1 809,60

395 342,60

75095

 

Pozostała działalność

105 048,55

45,60

105 094,15

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

5 048,55

45,60

5 094,15

 

 

Własne

5 048,55

45,60

5 094,15

852

 

 

Pomoc społeczna

3 006 613,46

0,00

3 006 613,46

 

85295

 

Pozostała działalność

19 845,86

0,00

19 845,86

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

408,00

408,00

 

 

Zlecone

0,00

408,00

408,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

19 845,86

-408,00

19 437,86

 

 

Własne

19 845,86

-408,00

19 437,86

Razem:

262 396 602,68

1 855,20

262 398 457,88

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 117/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 kwietnia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

18 290 333,56

1 855,20

18 292 188,76

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

868 110,16

1 855,20

869 965,36

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

565 543,00

1 809,60

567 352,60

 

 

Zlecone

393 533,00

1 809,60

395 342,60

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 287,58

45,60

4 333,18

 

 

Własne

4 287,58

45,60

4 333,18

801

 

 

Oświata i wychowanie

107 150 335,34

0,00

107 150 335,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

55 247 134,72

-15 216,82

55 231 917,90

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 719 064,95

-7 839,00

4 711 225,95

 

 

 

Własne

4 719 064,95

-7 839,00

4 711 225,95

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

338 366,29

-3 790,59

334 575,70

 

 

 

Własne

338 366,29

-3 790,59

334 575,70

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 055 853,15

-8 000,00

5 047 853,15

 

 

 

Własne

5 055 853,15

-8 000,00

5 047 853,15

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 631 557,61

26 663,18

25 658 220,79

 

 

 

Własne

25 631 557,61

26 663,18

25 658 220,79

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 709 597,57

-22 250,41

1 687 347,16

 

 

 

Własne

1 709 597,57

-22 250,41

1 687 347,16

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 343 832,99

-3 893,55

4 339 939,44

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53 221,71

-955,63

52 266,08

 

 

 

Własne

53 221,71

-955,63

52 266,08

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

107 494,68

-2 937,92

104 556,76

 

 

 

Własne

107 494,68

-2 937,92

104 556,76

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 241 754,02

-3 888,46

4 237 865,56

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 519,65

-316,48

30 203,17

 

 

 

Własne

30 519,65

-316,48

30 203,17

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

153 377,19

-3 571,98

149 805,21

 

 

 

Własne

153 377,19

-3 571,98

149 805,21

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 975 471,98

-1,17

3 975 470,81

 

 

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

121 531,84

-1,17

121 530,67

 

 

 

Własne

121 531,84

-1,17

121 530,67

 

80195

 

Pozostała działalność

708 209,00

23 000,00

731 209,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

236 166,00

23 000,00

259 166,00

 

 

 

Własne

236 166,00

23 000,00

259 166,00

855

 

 

Rodzina

17 226 327,71

0,00

17 226 327,71

 

85595

 

Pozostała działalność

130 222,00

0,00

130 222,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

116 616,75

-500,00

116 116,75

 

 

Własne

116 616,75

-500,00

116 116,75

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

9 899,82

500,00

10 399,82

 

 

Własne

9 899,82

500,00

10 399,82

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 826 931,73

0,00

27 826 931,73

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 653 480,50

0,00

1 653 480,50

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

658 000,00

708 000,00

 

 

Własne

50 000,00

658 000,00

708 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 175 166,50

-658 000,00

517 166,50

 

 

Własne

1 175 166,50

-658 000,00

517 166,50

Razem:

301 041 040,67

1 855,20

301 042 895,87

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 08-05-2023 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 28-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Chomont 09-05-2023 08:18