Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr L/567/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2015

Uchwała Nr L/567/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),  oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów w wysokości 48 zł od jednego psa.

§ 2.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.
2. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
3. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel psa zgłosił ustanie okoliczności uzasadniających ten obowiązek.

§ 3. Nie zapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega egzekucji na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2015 r.


Przewodniczący Rady
Czesław Majdak

Opracował: Mirosław Guzikiewicz


Uzasadnienie

Opłata od posiadania psów pozostała niezmieniona stosunku do stawki ustalonej na rok 2014, przy stawce maksymalnej 121,50 zł, co daje ustalenie opłaty w wysokości 39,51% stawki maksymalnej obowiązującej w roku 2015. Stawka poniżej wskazań rady o ustaleniu stawek podatkowych na poziomie 80% stawek maksymalnych (97,20 zł). Szacowany wpływ do budżetu 75.000,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 16-06-2015 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 17-06-2015 14:04