Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2014 2015-06-18 08:55
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-06-18 08:55
Projekt stanowiska w sprawie zakupu fortepianu do sali koncertowej Goleniowskiego Domu Kultury 2015-06-18 08:56
Projekt stanowiska w sprawie Pomnika Niepodległości w Goleniowie 2015-06-18 08:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2015 r. na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku szpitala 2015-06-18 08:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2015 r. na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miasta Goleniów 2015-06-18 08:57
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów w 2014 roku 2015-06-18 08:57
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 2015-06-18 08:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-06-18 08:59
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-06-18 08:59
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Kliniska Wielkie 2015-06-18 09:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3c 2015-06-18 09:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2015-06-18 09:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-18 09:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-06-18 09:02
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-06-18 09:02
Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-06-18 09:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na II półrocze 2015 r. 2015-06-18 09:03